Regelingen voor Senioren

Als we ouder worden, kunnen onze woonwensen veranderen. Misschien wil uw klant kleiner gaan wonen, rustiger of dichter bij de kinderen? Of misschien wil hij of zij niet verhuizen, maar wel verbouwen en verduurzamen. Hier helpen wij graag bij. Op deze pagina leest u meer over onze regelingen voor senioren.

Image
Oudere man in de tuin

Een hypotheek afsluiten op latere leeftijd

Ook senioren kunnen een hypotheek afsluiten bij ons. Voor gepensioneerden, of mensen die dit binnen 10 jaar worden, rekenen we dan met het pensioeninkomen van de klant. Aanvullend hebben we twee explainmogelijkheden: 

1. Senioren met tijdelijk tekort vanwege AOW gat

Is er een tijdelijk tekort doordat de partner een latere AOW gerechtigde leeftijd heeft? We kunnen dit tekort onder explain accepteren onder de volgende voorwaarden: 

 • Er wordt voldaan aan alle NHG voorwaarden die gelden voor de NHG Tijdelijk Tekort regeling.
 • Ook voor een hypotheek die op Aegon norm wordt verstrekt, gelden dezelfde criteria die NHG op dit punt hanteert. 

2. Senioren verhuisregeling: aankoop bij (naderend) pensioen

Als de klant verhuist van een koopwoning naar een nieuwe koopwoning kan het gebeuren dat de financiering annuïtair niet past. Bij een standaard toets wordt er vanuit gegaan dat de klant rente en aflossing betaalt. Heeft de klant een (gedeeltelijke) aflosvrije hypotheek? Dan zijn de lasten lager omdat hij minder aflost. Bij de Senioren Verhuisregeling kijken we daarom naar de werkelijke hypotheeklasten.  

Heeft aanvrager op datum bindend aanbod de AOW-leeftijd bereikt of bereikt hij deze binnen 10 jaar? Dan kunnen we de aanvraag onder explain beoordelen op basis van de werkelijke lasten in plaats van annuïtaire lasten onder de volgende voorwaarden:  

 •  Er wordt voldaan aan alle NHG-voorwaarden die gelden voor de NHG Senioren Verhuisregeling:
  • klant is al in het bezit van een koopwoning en de nieuwe woning heeft dezelfde of lagere maandlasten; 
  • de rentevaste periode is minimaal 20 jaar. Of u hier van af kunt wijken leest u onder aan deze pagina bij de Veelgestelde Vragen.  
 • De nieuwe maandlast is lager dan de huidige maandlast tijdens de periode vanaf AOW leeftijd.  
Image
Samen tuinieren

Welke documenten hebben we minimaal nodig?

In eerste instantie alleen een uitdraai uit MijnPensioenoverzicht.nl dat op datum bindend aanbod maximaal 3 maanden oud is. Hierop staat ook het AOW-bedrag. In sommige gevallen is een Uniform Pensioen Overzicht (UPO), pensioen toekenningsbesluit of een ander bewijsstuk nodig. Bijvoorbeeld bij verevening i.v.m. echtscheiding, pensioen met een hoog/laag constructie en lijfrente.

Wilt u een explain-aanvraag doen voor uw klant? Dan hebben wij ook een ingevuld explainformulier nodig. Het formulier vindt u onder aan deze pagina onder ‘Downloads’. Ook vragen we het stuk 'Bewijs maandlast huidige lening' op. Zo kunnen we beoordelen of de werkelijke maandlast van de nieuwe aanvraag lager is dan de huidige werkelijke maandlast.  

Overwaarde opnemen in een box 3-lening

Met het opnemen van de overwaarde in box 3, wordt dit geld aangemerkt als vermogen (vergelijkbaar met spaargeld en beleggingen). De hypotheekrente is niet aftrekbaar omdat het een box 3 lening is. Maar klanten kunnen de schuld wel gedeeltelijk aftrekken van hun vermogen. Het geld mag vervolgens gebruikt worden voor consumptieve doeleinden of om te schenken aan bijvoorbeeld kinderen. 

Voorwaarden

 • Dit kan alleen bij leningen zonder NHG; 
 • Is er sprake van een aflossingsvrij deel? Dan mag maximaal 50% marktwaarde van de woning aflossingsvrij geleend worden; 
 • De totale lening moet haalbaar zijn onder het reguliere acceptatiebeleid. Voor een verhoging van de hypotheek gelden dezelfde regels als bij een nieuwe hypotheekaanvraag.  

Downloads

Productkaart

Vragen? 

Informatie over onze regelingen voor senioren en antwoord op algemene vragen vindt u in onze Virtuele Assistent. Heeft u dossier-inhoudelijke vragen? Chat eenvoudig met een medewerker. 

Veelgestelde vragen

De rentevaste periode is minimaal 20 jaar. Een kortere rentevaste periode is alleen toegestaan als: 
 • het leningdeel aan het einde van de rentevaste periode volledig is afgelost; of 
 • de rentevaste periode minimaal 10 jaar is én de leeftijd van de jongste aanvrager aan het einde van de rentevaste periode minimaal 85 jaar is; of 
 • de rentevaste periode minimaal 10 jaar is én de lening aan het einde van de rentevaste periode minder is dan 50% van de waarde van de woning. Deze mogelijkheid is alleen toegestaan als de leningdelen waarvan de rentevaste periode korter is dan 20 jaar al bestaande leningdelen zijn waarvan de rente wordt meegenomen op basis van de verhuisregeling.
Ja, dat kan
De regeling is ook mogelijk als er meerdere aanvragers zijn waarvan slechts één de AOW-leeftijd bereikt heeft of binnen 10 jaar bereikt. Ook als de klant tijdelijk gaat huren kan hij hiervoor in aanmerking komen. Voorwaarde hierbij is dat de klant uiterlijk 31 december in het jaar na verkoop van de woning een andere woning koopt. De huidige werkelijke maandlast is de maandlast van de maand voorafgaand aan de maand waarop de klant is gaan huren. Dit moet worden aangetoond met een bankafschrift.  
 
Inkomen uit lijfrente
De uitkering van een gegarandeerde lijfrenteverzekering of lijfrentespaarproduct (box 1 of box 3) kan worden meegenomen bij het bepalen van het toetsinkomen. De uitkering mag in de toekomst starten. De lijfrente moet bij een Nederlandse lijfrenteverzekeraar of aanbieder van bancaire lijfrentes zijn gesloten. Als de hoogte van de uitkering levenslang vaststaat, dan wel vaststaat tot het moment dat de lening is afgelost, mag het bruto jaarbedrag voor de hele looptijd van de hypotheek worden meegenomen. Staat de hoogte van de uitkering niet levenslang of tot het moment dat de lening is afgelost vast? Dan nemen we het bruto jaarbedrag mee voor de resterende duur van de uitkering. 

Goed om te weten: hierin wijken we af van NHG. NHG kent mogelijkheden om een toekomstig lijfrenteproduct mee te nemen als toetsinkomen. Dat is zowel voor leningen met als zonder NHG voor ons niet acceptabel.

(Half)wezenpensioen
Dit rekenen we niet mee bij het toetsinkomen.

Nabestaandepensioen
Een al uitkerend levenslang nabestaandenpensioen (vanwege overlijden (ex) partner) kan worden meegenomen in het toetsinkomen. Als een ingegaan nabestaandenpensioen vaststaat tot de pensioenrichtleeftijd, dan kan deze worden meegenomen in het toetsinkomen tot aan de pensioenrichtleeftijd. We vragen hiervoor een MPO of een toekenningsbesluit en Betalingsspecificatie nabestaandepensioen op. 

Pensioeninkomen vanuit de eigen onderneming
Dit rekenen we niet mee bij het toetsinkomen.