Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Het variabele pensioen van Aegon.

 • Na de pensioendatum beleggen we het pensioenkapitaal
 • Het pensioen stijgt of daalt één keer per jaar
 • De beleggingen blijven passen bij uw klant, ook als zijn situatie verandert
Direct offreren

Op deze pagina:

Productinformatie

De hoogte van het pensioen verandert één keer per jaar

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen is een variabel pensioen. Dat betekent dat het maandelijkse pensioen vaststaat tot het einde van het jaar. Uw klant weet dus precies wat hij tot die tijd op zijn rekening krijgt. Wat er daarna gebeurt? Dat is nog een vraagteken. Elk jaar op 1 januari berekenen we het pensioen opnieuw. Uw klant hoort dan van ons hoeveel pensioen hij dat jaar gaat krijgen. Misschien is dat meer dan het jaar ervoor, misschien minder. Wat bepaalt nu of het pensioen stijgt of daalt? Dat hangt af van de volgende 3 onderdelen:

 • De beleggingen
 • De marktrente
 • De gemiddelde levensverwachting

De beleggingen passen bij uw klant, nu én in de toekomst

We beleggen het pensioenkapitaal. Dat doen we op een manier die past bij uw klant. Met het risico dat hij kan en wil nemen. We volgen hierbij het beleggingsprofiel van uw klant. Daarvan zijn er vier: een offensief, neutraal, defensief en zeer defensief profiel. Wilt u een offerte? Dan beantwoordt uw klant een aantal vragen. Dat gaat eenvoudig online. Zo stellen we vast welk beleggingsprofiel het beste bij uw klant past. U krijgt vervolgens een offerte op maat.

Verandert de situatie van uw klant na een tijdje? Geen probleem. We vragen uw klant namelijk regelmatig zijn beleggingsprofiel opnieuw vast te stellen. In elk geval eens in de 3 jaar. En als we zien dat uw klant is getrouwd of gescheiden, of als de partner van uw klant is overleden. Blijkt dat een ander profiel beter past? Dan zetten we uw klant op 1 januari van het volgende jaar over naar dat nieuwe profiel met bijbehorende nieuwe uitkering.

Uw klant mag zijn profiel ook op eigen verzoek opnieuw bepalen. Het is zelfs verstandig om dit regelmatig te doen. Bijvoorbeeld als zijn inkomsten of uitgaven veranderen. Zo weet hij zeker dat zijn beleggingen altijd bij hem passen.

We beleggen in een mix van 3 fondsen

Bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen heeft uw klant geen omkijken naar zijn beleggingen. Want onze experts nemen hem het werk uit handen. We beleggen het pensioenkapitaal in een mix van 3 zorgvuldig samengestelde beleggingsfondsen:

De verdeling tussen deze fondsen is niet voor iedereen gelijk. Voor de ene persoon beleggen we meer in zakelijke waarden (bijvoorbeeld aandelen en vastgoed). En voor de andere persoon meer in vastrentende waarden (bijvoorbeeld obligaties). Hoe bepalen we nu wat voor uw klant de juiste mix is? Dat hangt af van zijn beleggingsprofiel. In de tabel hieronder ziet u hoe dat werkt.

Het beleggingsprofiel
Zakelijke waarden
Vastrentende waarden
Hoeveel kan dit pensioen jaarlijks stijgen/dalen?
(tussen het 65e en 100e levensjaar)

Aegon Diversified Equity Fund

Aegon Diversified Bond Fund

Aegon Liability Matching Fund

Zeer defensief

0%

Loopt op van 88,4 naar 100%

Neemt af van 11,6 naar 0%

5%

Defensief

30%

Loopt op van 62,6 naar 70%

Neemt af van 7,4 naar 0%

12%

Neutraal

46%

Loopt op van 44,3 naar 54%

Neemt af van 9,7 naar 0%

15%

Offensief

67%

Loopt op van 19,5 naar 31,5%¹

Neemt af van 13,5 naar 1,5%²

18%

¹ Loopt verder op naar 33% als uw klant 110 jaar oud is.
² Neemt verder af tot 0% als uw klant 110 jaar oud is.

De vastrentende waarden bestaan uit het Aegon Diversified Bond Fund en het Aegon Liability Matching Fund. We gebruiken het Aegon Liability Matching Fund om het renterisico af te dekken. Ieder jaar, of eerder indien nodig, herijken we onze beleggingsstrategie.

De tabel toont ook met welk percentage het pensioen jaarlijks mogelijk kan stijgen of dalen. Goed om te weten: in extreme gevallen kunnen de dalingen of stijgingen hoger uitvallen.

Elk profiel heeft zijn eigen vaste daling

We beleggen voor uw klant. De resultaten hiervan kunnen mee- of tegenvallen. De bedoeling is dat de beleggingen de vaste daling in het pensioen goedmaken. En het pensioen daardoor op langere termijn gemiddeld ongeveer gelijk blijft.

We passen de vaste daling elk jaar toe op 1 januari. We kijken dan ook naar het rendement van de beleggingen. Hebben de beleggingen het zo goed gedaan als verwacht? En is er verder niets veranderd? Dan blijft het pensioen gemiddeld ongeveer gelijk. Hebben de beleggingen het beter gedaan? Dan stijgt het pensioen. En hebben ze het slechter gedaan? Dan daalt het pensioen.

Hoe sterk de vaste daling is? Dat hangt af van het beleggingsprofiel van uw klant.

Beleggingsprofiel
Vaste daling per jaar

Zeer defensief

0%

Defensief

Maximaal 1%

Neutraal

Maximaal 1,5%

Offensief

Maximaal 2%

Verschillende mogelijkheden voor het partnerpensioen

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen heeft een partnerpensioen. Dit kan een vast of een variabel partnerpensioen zijn. De partner van uw klant mag ook afstand doen van het partnerpensioen. Het pensioen van uw klant gaat hierdoor omhoog.

We informeren uw klant jaarlijks over zijn nieuwe pensioen

In januari van ieder jaar krijgt uw klant een bericht van ons. Daarin leest hij hoeveel pensioen hij het komende jaar gaat ontvangen. Ook ziet uw klant hoe de waarde van het pensioenkapitaal zich heeft ontwikkeld. Weten hoe dit eruitziet? Bekijk een voorbeeld van het bericht dat uw klant ieder jaar ontvangt.

Verantwoord beleggen

Onze klanten vinden verantwoord beleggen steeds belangrijker. En dat geldt ook voor onze klanten die binnenkort met pensioen gaan. Bij het beleggen van het variabel pensioen kijken we naar het milieu, de maatschappij en het ondernemingsbestuur. Hoe we dat doen? Dat leest u hier.

Voor wie?

Wanneer is het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen geschikt voor uw klant?

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen zou bij uw klant kunnen passen als hij:

 • Kans wil maken op een hoger pensioen en niet wakker ligt van een lager pensioen
 • Begrijpt dat er risico’s verbonden zijn aan dit pensioen en deze risico’s accepteert
 • Niet in de problemen komt als dit pensioen jaarlijks schommelt
 • Niet wil vastzitten aan een relatief laag pensioen door de huidige rente
 • Niet zenuwachtig wordt van een beleggingsproduct

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen past niet bij uw klant als hij:

 • Zekerheid wil over de hoogte van het pensioen
 • In de problemen komt als dit pensioen jaarlijks schommelt
 • Een pensioenkapitaal heeft van minder dan € 50.000,-
 • Zenuwachtig wordt van een beleggingsproduct

Zo bepalen we het beleggingsprofiel van uw klant

Wat past nu écht bij uw klant? Een vast pensioen of een variabel pensioen? En in het geval van een variabel pensioen: met welk beleggingsprofiel? Om dat te bepalen stellen we uw klant een aantal vragen. Die vragen gaan over:

 • De inkomsten en uitgaven van uw klant. Hiermee stellen we vast hoeveel risico uw klant kan nemen met zijn pensioen.
 • De mate waarin uw klant risico wil lopen met zijn pensioen.
 • De eigenschappen van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. En de ervaring die uw klant heeft met producten met een variabele component.

De antwoorden op de vragen geven aan of het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen past bij uw klant. En zo ja, met welk beleggingsprofiel. Wij zijn verplicht om het beleggingsprofiel van uw klant vast te stellen. U heeft hier zelf dus geen werk aan.

Voordelen & nadelen

Voordelen van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

 • Uw klant heeft kans op een hoger pensioen

Elk jaar berekenen we het pensioen van uw klant opnieuw. We kijken daarbij naar de beleggingen. En naar wat er is gebeurd met de marktrente en de gemiddelde levensverwachting. Heeft het meegezeten? Dan stijgt het pensioen.

 • Uw klant zit niet vast aan de huidige rente

Kiest uw klant voor een vast pensioen? Dan hangt de hoogte van het pensioen af van de rente op dat moment. Het pensioen verandert daarna niet meer. Maar de rente staat op dit moment erg laag. Daardoor krijgt uw klant minder pensioen dan hij misschien had verwacht. Kiest uw klant voor een variabel pensioen, zoals het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen? Dan verandert zijn pensioen ieder jaar. Dat komt door de beleggingen. En door de ontwikkeling van de rente en de gemiddelde levensverwachting. Daardoor is de rente van vandaag minder bepalend voor de hoogte van het pensioen over een langere termijn. En zit uw klant er niet voor de rest van zijn leven aan vast.

Nadelen van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

 • Uw klant loopt het risico dat het pensioen lager wordt

Elk jaar berekenen we het pensioen van uw klant opnieuw. We kijken daarbij naar de beleggingen. En naar wat er is gebeurd met de marktrente en de gemiddelde levensverwachting. Heeft het tegengezeten? Dan daalt het pensioen.

 • Uw klant heeft geen zekerheid over de hoogte van het pensioen

Het pensioen kan eens per jaar stijgen of dalen. Uw klant heeft dus geen zekerheid.

Risico’s

Welke risico’s horen bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen?

Bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen horen verschillende risico’s. Door deze risico’s is de hoogte van het pensioen ieder jaar anders. Het is belangrijk dat uw klant deze risico’s goed begrijpt. Want zijn keuze staat vast voor de rest van zijn leven. Uw klant kan later niet alsnog overstappen naar een vast pensioen.

De beleggingen hebben invloed op de hoogte van het pensioen

We beleggen het pensioenkapitaal. Daar horen risico’s bij. Deze risico’s zijn voor rekening van uw klant. Bijvoorbeeld het risico dat het pensioen daalt. Het is ook mogelijk dat het pensioen stijgt. Wat er werkelijk gaat gebeuren, hangt af van ontwikkelingen op de financiële markten.

De marktrente heeft invloed op de hoogte van het pensioen

Aan het begin van ieder jaar bepalen we hoeveel pensioen uw klant dat jaar gaat krijgen. Hiervoor bekijken we wat de beleggingen het jaar ervoor hebben gedaan. Maar we kijken ook naar de marktrente. Dit is de rente die op een bepaald moment op de kapitaalmarkt geldt. Is de rente gestegen? Dan heeft dat een positief effect op de hoogte van het pensioen. Is de rente gedaald? Dan heeft dat een negatief effect op de hoogte van het pensioen.

De jaarlijkse vaste daling heeft invloed op de hoogte van het pensioen

We beleggen voor uw klant. De resultaten hiervan kunnen mee- of tegenvallen. De bedoeling is dat de beleggingen de vaste daling in het pensioen goedmaken. En het pensioen daardoor op langere termijn gemiddeld ongeveer gelijk blijft.

We passen de vaste daling elk jaar toe op 1 januari. We kijken dan ook naar het rendement van de beleggingen. Hebben de beleggingen het zo goed gedaan als verwacht? En is er verder niets veranderd? Dan blijft het pensioen gemiddeld ongeveer gelijk. Hebben de beleggingen het beter gedaan? Dan stijgt het pensioen. En hebben ze het slechter gedaan? Dan daalt het pensioen.

De gemiddelde levensverwachting heeft invloed op de hoogte van het pensioen

We leven gemiddeld steeds langer. Dat betekent ook dat we gemiddeld steeds langer pensioen uitbetalen aan onze klanten. En dat kost geld. We houden al rekening met een stijgende levensverwachting. Maar natuurlijk kan dit in werkelijkheid anders verlopen. Stijgt de gemiddelde levensverwachting van iemand met de leeftijd van uw klant sneller dan verwacht? Dan heeft dat een negatief effect op de hoogte van het pensioen. Blijft de levensverwachting achter op onze eerdere verwachting? Dan heeft dat een positief effect op de hoogte van het pensioen.

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen kent nog meer risico’s. Bekijk de overige risico’s van dit pensioen.

Kosten

Wat zijn de kosten van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen?

We rekenen kosten voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Drie dingen zijn daarbij heel belangrijk:

 • Uw klant hoeft niets bij te betalen. Want alle kosten verrekenen we met de beleggingen. Bijvoorbeeld via het rendement op de beleggingen of door beleggingen te verkopen.
 • De kosten wijzigen niet tijdens het pensioen. Behalve de administratiekosten, op de manier zoals hieronder beschreven. En er komen ook geen nieuwe kosten bij.
 • Alle kosten, inclusief de stijging van de administratiekosten, zijn al verwerkt in de pensioenbedragen die u ziet.

Hieronder ziet u hoe hoog de kosten zijn. Benieuwd waarom we deze kosten in rekening brengen? U leest het in hoofdstuk 1 van de voorwaarden.

Dit zijn de kosten bij de start van het pensioen

Instapkosten Aegon Levensverzekering N.V.

Eenmalig € 990,-.

Instapkosten fondsbeheerder

Eenmalig 0,2 procent van het pensioenkapitaal.

Dit zijn de kosten tijdens het pensioen

Administratiekosten

In 2022 zijn deze kosten € 7,24 per maand. Dit bedrag stijgt elk jaar met 2 procent.

Kosten voor het beheer van de beleggingen

Jaarlijks 0,445 procent van de waarde van de beleggingen.

Uitstapkosten fondsbeheerder

0,2 procent van de waarde van de beleggingen die we verkopen.

Productkenmerken

Minimaal € 50.000,-.

Het pensioenkapitaal is opgebouwd:

 • Bij Aegon
 • Of bij een andere verzekeraar, pensioenfonds of PPI
 • Of bij Aegon én bij een andere verzekeraar, pensioenfonds of PPI

We stellen de hoogte van het pensioen vast bij de aanvraag, en daarna ieder jaar op 1 januari. Dit gebeurt op basis van:

 • De dan aanwezige waarde van de beleggingen
 • De marktrente
 • De gemiddelde levensverwachting (we gebruiken hiervoor de dan meest recente grondslagen voor sterfte)

Meer weten over de invloed van deze factoren? Bekijk de impacttabel variabel pensioen. Die laat in percentages zien wat er gebeurt als één onderdeel verandert en de rest gelijk blijft. Alle aanbieders van een variabel pensioen gebruiken de impacttabel. Dat maakt vergelijken eenvoudig.

Over ons beleggingsbeleid valt veel te vertellen. Meer dan we kwijt kunnen op deze pagina. Neem daarom ook onze beleggingsbeginselen door. U weet dan precies welke uitgangspunten we gebruiken bij het beleggen van het pensioen.

Bij aanvang van het pensioen gebruiken we de AG-tafel 2020. De bevolkingssterfte wordt gecorrigeerd voor onze verzekerden. We hanteren een sekseneutraal tarief. Daarna herrekenen we het pensioen elk jaar in januari. We kijken hierbij naar de toename of afname van de verwachte levensduur. Voor het bepalen van deze levensduur gebruiken we de sterftetafel die op dat moment als laatste gepubliceerd en beschikbaar is.

We bieden geen hoog-laagoptie bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen.

Dit pensioen heeft geen spreiding. Financiële mee- of tegenvallers worden dus niet over meerdere jaren gespreid.

Overlijdt uw klant? Dan keren we ook pensioen uit over de maand waarin uw klant is overleden. Daarna stopt het pensioen. Heeft uw klant een partnerpensioen geregeld? Dan start het partnerpensioen in de maand die volgt op de maand waarin uw klant overlijdt. De partner van uw klant krijgt dit pensioen tot het eind van de maand waarin de partner overlijdt.

Of u dit pensioen kunt afsluiten voor een klant in het buitenland? Dat hangt af van het land waar uw klant woont.

Een adviseur mag dit product sinds 1 april 2019 alleen adviseren als hij of zij een Wft-gecertificeerd vermogens- of pensioenadviseur is.

DIP-desk

De DIP-desk staat voor u klaar

Meer weten over onze direct ingaande pensioenen? Bijvoorbeeld over het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen? Onze medewerkers van de DIP-desk staan voor u klaar. Zij zijn het vaste aanspreekpunt waarmee u snel kunt schakelen en sparren.

Naar de DIP-desk

Downloads

Veelgestelde vragen

Mijn Aegon is de persoonlijke online omgeving van uw klant. Hier staan alle producten bij Aegon op een rij. Dus ook het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Uw klant ziet hoeveel pensioen hij elke maand krijgt. Hoeveel partnerpensioen er is geregeld. En we publiceren elke dag de nieuwste koersinformatie over de beleggingen. Ook staat hier alle communicatie die uw klant van ons heeft ontvangen. Zoals de jaaropgaaf en de jaarlijkse brief met de nieuwe hoogte van het pensioen.
 
Nee, uw klant betaalt hiervoor geen kosten.
Nee, dat is niet mogelijk. Het zeer defensieve profiel kunt u zien als een vangnet. Het is bedoeld voor als tijdens de looptijd blijkt dat uw klant het risico zoveel mogelijk moet beperken. We beleggen bij dit profiel niet in zakelijke waarden, zoals aandelen en vastgoed. Maar ook bij dit profiel kan het pensioen nog steeds licht schommelen.
Bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen rekenen we met een vaste daling. Deze daling hangt af van het beleggingsprofiel van uw klant. De beleggingen kunnen deze daling weer goedmaken. Hiervoor is een positief rendement nodig. Dit rendement moet minstens zo hoog zijn als de vaste daling plus de rente die we gebruiken voor het vaststellen van het nieuwe pensioen. Lukt dit? En verandert er verder niets? Dan blijft het pensioen van uw klant gemiddeld ongeveer gelijk.
Dat hangt af van het beleggingsprofiel. U vindt de huidige dalingspercentages hierboven. Verandert het beleggingsprofiel van uw klant? Dan gebruiken we de vaste daling die hoort bij het nieuwe profiel.

Goed om te weten: de vaste daling kan niet hoger worden dan de percentages die we vastleggen op de polis. Lager kan wel. Dat komt doordat er een wettelijk maximum is voor de vaste daling. Dat maximum kan onder meer veranderen door wijzigingen in de marktrente. Daarom toetsen we elk jaar op 1 januari of het dalingspercentage van uw klant nog voldoet aan het maximum. Is dat niet zo? Dan verlagen we de vaste daling. Kunnen we het jaar daarna weer het gewone percentage gebruiken? Dan doen we dat.
 
Omdat het voor uw klant handig is om te weten wat zijn inkomen over een kalenderjaar is. De overheid stelt op 1 januari de zorgtoeslag en de huurtoeslag vast. En ook voor mensen die hypotheekrente aftrekken is het handig als zij hun inkomen weten per 1 januari. Daar sluiten wij dus bij aan. Is het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen van uw klant pas een maand of een paar maanden voor 1 januari begonnen? Ook dan berekenen we de hoogte van het pensioen opnieuw. Dit doen we voor iedere klant op dezelfde datum.