DGA Beleggingspensioen

Het variabele pensioen van Aegon.

  • Voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) die een pensioen in verzekerde vorm wil opbouwen
  • Ook voor afstorten van in het verleden opgebouwd pensioen in eigen beheer
  • Nabestaandenpensioen en Anw-hiaatpensioen op risicobasis mee te verzekeren
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren

Op deze pagina:

Productinformatie

Productinformatie DGA Beleggingspensioen

Aegon DGA Beleggingspensioen is een eenvoudige pensioenoplossing op basis van beleggen, speciaal voor de DGA. Het is een beschikbare premieregeling waarmee de DGA tegen transparante kosten pensioen kan opbouwen. 

Beleggen in moderne fondsen

Uw klant kan kiezen tussen Life Cycle Beleggen en Vrij Beleggen.

Bij Life Cycle beleggen wordt de premie belegd in moderne ‘life cycle fondsen’. Het risico wordt afgebouwd naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Ook houden wij rekening met het al dan niet voorsorteren op een variabele pensioenuitkering. Dit is afhankelijk van het beleggingsprofiel van de klant.

Daarnaast kan uw klant kiezen voor Vrij Beleggen. Uw klant belegt dan in een zelf gekozen mix van Aegonfondsen. 

Een levenslange pensioenuitkering

Met de premie die uw klant betaalt wordt pensioenkapitaal opgebouwd. Met dit kapitaal koopt uw klant een levenslange pensioenuitkering aan. Daarbij is er een keuze tussen een vaste en een variabele pensioenuitkering.

Nabestaandenpensioen

Het is mogelijk om nabestaandenpensioen mee te verzekeren. Voor het afsluiten van het nabestaandenpensioen geldt een medische keuring.

Doorbetaling pensioenpremie bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid heeft vrijwel meteen gevolgen voor het inkomen en misschien ook wel voor de omzet van de BV. De betaling van de pensioenpremie kan een probleem worden.
Uw klant kan zich hiervoor verzekeren. Dan gaat de pensioenopbouw gewoon door als uw klant voor een deel of helemaal arbeidsongeschikt is. Uw klant kan dit op twee manieren regelen:

  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: Dan nemen wij de betaling van de pensioenpremie over en gaat de pensioenopbouw door
  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De uitkering van de AOV wordt (gedeeltelijk) gebruikt om de pensioenpremie te betalen

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekeren kan alleen als uw klant een loongerelateerde uitkering ontvangt terwijl hij/zij arbeidsongeschikt is. Dat kan een WIA-uitkering van het UWV zijn, of een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeraar.

Abonnement

Aegon DGA Beleggingspensioen wordt aangeboden in een abonnementsvorm. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Uw klant kan het abonnement opzeggen. Daarbij geldt een opzegtermijn van 2 maanden.

Digitale omgeving

Bij Aegon DGA Beleggingspensioen heeft uw klant 24/7 inzicht via Mijn Aegon.

Wanneer is het Aegon DGA Beleggingspensioen geschikt voor uw klant?

Het DGA Beleggingspensioen is geschikt voor uw klant:

  • Als uw klant een eenvoudige, overzichtelijke verzekerde pensioenregeling wilt, op basis van beleggingen
  • Als uw klant een in eigen beheer opgebouwd kapitaal wilt afstorten in een verzekerde regeling
  • Als uw klant een regeling wil waarmee het nabestaandenpensioen goed verzekerd is
  • Als uw klant een in eigen beheer opgebouwd kapitaal wil verdelen na echtscheiding

Kosten

Kosten DGA Beleggingspensioen
Doorlopende kosten:

Een vast bedrag per jaar voor het uitvoeren van de pensioenregeling

€ 218,- (2020)

Premie voor het afdekken van risico’s bij overlijden

Eenjarig risico-tarief

Premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Eenjarig risico-tarief

Kosten (Lopende Kosten Factor: LKF) binnen de beleggingen

0,44%

Eenmalige kosten:

Bij bijzondere handelingen, zoals echtscheiding, worden er eenmalig kosten in rekening gebracht.

.

Productkenmerken

Beschikbare premieregeling met keuze uit een 3% of een 4% staffel.

Doorlopende overeenkomst voor onbepaalde tijd, met twee maanden opzegtermijn.

Belegging in onderscheidende life cycle fondsen. Naarmate de pensioendatum nadert, bouwen we het beleggingsrisico verder af.

Uw klant kan ervoor kiezen om zelf te beleggen. Hierbij heeft hij/zij keuze uit diverse Aegonfondsen.

Mogelijkheid om voor te sorteren op een variabele pensioenuitkering.

Het opgebouwde vermogen en het pensioen zijn vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Downloads