Annuïteitenhypotheek

 • Voorspelbare vaste bruto maandlasten gedurende de rentevaste periode
 • Volledige aflossing hypotheekschuld aan het einde van de looptijd
 • Fiscale aftrekbaarheid van de rente
 • Afname van het restschuldrisico gedurende de looptijd

Op deze pagina:

Hoe werkt het product?

De Aegon Annuïteitenhypotheek is een hypothecaire lening met verplichte maandelijkse aflossing. Gedurende de rentevaste periode betaalt uw klant een vast bedrag (de annuïteit). Dit vaste bedrag bestaat uit rente en aflossing. Gedurende de rentevaste periode neemt het bedrag dat de klant maandelijks betaalt aan rente af en aan aflossing toe. Bij keuze voor variabele rente kan de annuïteit iedere maand wijzigen. Aan het eind van de looptijd is de lening geheel afgelost.

Productkenmerken

Kenmerk
Omschrijving

Aflosvorm

Contractueel aflosschema berekend op basis van rente en looptijd. Bij elke wijziging van de contractrente verandert het contractuele aflosschema

Maandlast

Bruto: de maandlast blijft gelijk zolang het rentepercentage niet wijzigt;
Netto (bij aftrekbare rente): de maandlast stijgt zolang het rentepercentage niet wijzigt.

Mogelijke rentevarianten

Prijsdifferentiatie

De rentetarieven voor een Annuïteitenhypotheek en Lineaire Hypotheek zijn lager geprijsd dan de overige Aegon hypotheekproducten.

Fiscale behandeling

Box 1.

Fiscale eisen

Indien box 1 nieuw regime: fiscale aflosverplichting: tenminste aflossen volgens aflosschema behorend bij een 360 maanden durende annuïteit.

Actuele hypotheekrente

Voor wie

De Aegon Annuïteitenhypotheek past wel bij klanten die:

 • een gegarandeerde aflossing van de lening willen op einddatum;
 • gedurende de looptijd contractueel willen aflossen en lagere maandlasten bij aanvang belangrijker vinden dan het sneller afbouwen van het (eventuele) restschuldrisico;
 • een geleidelijke stijging van de netto maandlast kunnen opvangen omdat dat past bij hun individuele risicobereidheid, en (verwachte) inkomens- en vermogenspositie;
 • fiscale renteaftrek belangrijk vinden;
 • voor het eerst een woning kopen, gebruik willen maken van de renteaftrek, waarbij vooral de eerste jaren een zo laag mogelijke vaste maandlast belangrijk is;
 • een restschuld willen meefinancieren.

De Aegon Annuïteitenhypotheek past niet bij klanten die:

 • een aflossingsvrije hypotheek hebben van voor 1 januari 2013 en deze hypotheekvorm willen voortzetten met behoud van fiscale renteaftrek;
 • in de beginfase van de hypotheek sneller aflopende lasten willen in verband met toekomstig verwacht lager inkomen;
 • flexibel willen aflossen;
 • een zo laag mogelijke maandlast willen;
 • fiscale renteaftrek niet belangrijk vinden.

Downloads

Voorwaarden
Acceptatie
Productwijzer

Veelgestelde vragen

Renteaanbod nog niet getekend retour
Het renteaanbod moet binnen 2 weken na de dagtekening getekend bij ons retour zijn. Wij garanderen dan de in het renteaanbod genoemde rente.

Renteaanbod getekend retour ontvangen
 • Voor bestaande bouw
  Het renteaanbod is geldig tot 3 maanden na de dagtekening van het renteaanbod, mits deze tijdig getekend retour is gekomen. De eerste 3 maanden is het renteaanbod kosteloos geldig. Na 3 maanden kan het renteaanbod verlengd worden tot een maximum van 12 maanden na dagtekening van het renteaanbod. Bij passeren na de eerste 3 maanden kan er sprake zijn van bereidstellingskosten
 • Voor nieuwbouw
  Het renteaanbod is geldig tot 6 maanden na de dagtekening van het renteaanbod, mits deze tijdig getekend retour is gekomen. De eerste 6 maanden is het renteaanbod kosteloos geldig. Na 6 maanden kan het renteaanbod verlengd worden tot een maximum van 12 maanden dagtekening van het renteaanbod. Bij passeren na de eerste 6 maanden kan er sprake zijn van bereidstellingskosten. 

Renteaanbod verlengen
De geldigheid van het renteaanbod wordt automatisch verlengd tot maximaal 1 jaar. Ligt de passeerdatum na de geldigheid van het renteaanbod? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. 

Nieuw renteaanbod aanvragen
Als uw klant het renteaanbod heeft getekend kan tijdens de oorspronkelijke geldigheidsduur van het renteaanbod (3 of 6 maanden) geen nieuw renteaanbod worden uitgebracht om in aanmerking te komen voor een lagere rente. Na het verlopen van de geldigheidsduur moet het getekende renteaanbod worden afgelegd en kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. Stukken die al zijn aangeleverd willen we opnieuw ontvangen.

 

Wij toetsen voorafgaand aan het renteaanbod en de uitbetaling van de hypotheekgelden de financiële verplichting van klant bij het BKR
Onder NHG normen is het daarnaast verplicht om nog een BKR te doen op het moment van bindend aanbod (of binnen 3 dagen). 

Wij vragen een buitenlandse krediettoetsing aan in België, Duitsland, Italië en Oostenrijk zodra het dossier compleet is
Heeft uw klant een van deze nationaliteiten, of is hij momenteel woonachtig in één van deze landen? Dan vragen we ook daar een toets aan. De informatie is meestal na 1 dag teruggekoppeld. De Italiaanse toets duurt vaak langer.

De volgende kredietsoorten zijn voor ons niet acceptabel: 
 • Hypothecair krediet eigen woning met achterstand en/of bijzonderheden (HY) 
 • Schuldregeling (SR) 
 • Saneringskrediet (SK) 
 • Schuldhulp (SH) 
 • Overige financiële verplichtingen (RO) 
 • Zakelijke overige financiële verplichtingen (ZO

Achterstandscoderingen in het BKR

 • A of A1: niet toegestaan, tenzij sprake is van een herstelcode (H) of de lening is afgelost. Of als de desbetreffende geldgever verklaart dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost. Een achterstandscodering op een RN of RH is niet toegestaan, ook niet onder de hiervoor genoemde voorwaarden. Dit geldt overigens ook voor een HY (zie ook hierboven bij kredietsoorten die Aegon sowieso niet accepteert);
 • 2: niet toegestaan;
 • 3: niet toegestaan, tenzij sprake is van een RN-3 registratie. Hierbij geldt dat de registratie een praktisch laatste aflosdatum (PLA) in het BKR moet hebben en de registratiedatum van de bijzonderheidscode 3 en de PLA gelijk zijn. Daarnaast moet uit een schriftelijke verklaring van NHG blijken dat de bijzonderheidscode is ontstaan doordat sprake is van een afboeking tegen finale kwijting door NHG;
 • 4: niet toegestaan;
 • 5: niet toegestaan.

Goed om te weten: Achterstandscoderingen blijven tot 5 jaar na herstelmelding zichtbaar bij het BKR. Een achterstand registratie op een hypothecair krediet (HY) of krediet overige onroerende zaken (HO) accepteren wij nooit, ook niet als deze aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet! Wij accepteren de aanvraag ook niet wanneer uit de werkgeversverklaring blijkt dat er sprake is van loonbeslag