Alles over een nieuwe hypotheek aanvragen

U heeft een adviesgesprek gehad met uw klant en dient een hypotheekaanvraag in bij ons. Om de klant duidelijkheid te geven, wilt u graag zo snel mogelijk een bindend aanbod ontvangen. Hoe dit acceptatieproces verloopt ziet u hieronder. Verder geven wij tips en uitleg voor een vlotte aanvraag. 

Image
Samen een huis bezichtigen

Het aanvraagproces starten

1. De hypotheekaanvraag indienen

U dient de aanvraag in via uw adviespakket. Vergeet hierbij niet de informatie over de huidige woning in te vullen. U ontvangt daarna de ontvangstbevestiging.
 

2. Kan het renteaanbod door ons automatisch worden uitgebracht?

Ja? - U ontvangt binnen enkele uren het renteaanbod. Verder naar stap 4.

Nee? - U ontvangt binnen enkele uren het aanvraagnummer.
 

3. Is er sprake van een explaindoelgroep?

Ja? - Dan hebben wij meer informatie nodig, hier leest u meer over op onze Maatwerk & Explain pagina. Upload de extra informatie via het Aegon Intermediair Portaal (AIP). Zodra wij de informatie hebben ontvangen, nemen wij uw aanvraag in behandeling. 

Nee? - Aegon neemt uw aanvraag in behandeling en maakt, als alles in orde is, een renteaanbod op. 

Goed om te weten: Bij het uitbrengen van het renteaanbod worden de vooraf ingevulde klantbeeldformulieren separaat meegestuurd. Naast de klantbeeldformulieren, moet ook het voorbehoud, bewijs tenaamstelling en IBAN worden aangeleverd. Als er meer dan 25.000 euro aan eigen middelen wordt ingebracht t.b.v. de hypotheek dan moet er ook een bewijs herkomst vermogen worden aangeleverd. Lees meer over dit proces.

Check onze verwerkingstijden

Wilt u weten wanneer uw aanvraag of het complete dossier behandeld wordt? Op deze pagina vindt u onze actuele verwerkingstijden

Image
Man bekijkt kozijnen

Direct een geautomatiseerd renteaanbod ontvangen?

Dat kan als de aanvraag minimaal voldoet aan deze voorwaarden:

 • Het gaat om een aankoop van een woning, oversluiting of kwaliteitsverbetering zonder een overbruggingskrediet.
 • Het betreft een annuitaire, lineaire of aflossingsvrije lening.
 • De lening valt volledig in box 1 en is maximaal € 500.000,-.
 • Er zijn maximaal 2 aanvragers met inkomen uit alleen loon. Deze zijn geen DGA en de proeftijd is verstreken.
 • Aanvragers hebben de Nederlandse nationaliteit, een Nederlandse werkgever en zijn alleen in Nederland belastingplichtig.
 • Het pand wordt gebruikt als hoofdverblijf, voor eigen bewoning en er is geen sprake van particuliere erfpacht.

Verder met de hypotheekaanvraag

4. Is het renteaanbod akkoord?

Ja? - Stuur het ondertekende renteaanbod retour via uw eigen adviespakket. In het renteaanbod staan alle documenten die aangeleverd moeten worden. Meer informatie en tips over een juiste aanlevering vindt u in de 'checklist aan te leveren documenten'.

Nee? - Sommige kleine wijzigingen mag u zelf doen. Welke dit zijn leest u in de blauwe blokken onder stap 5.
 

5. Moet er een bankgarantie gesteld worden?

Ja? - Stuur de getekende contragarantie samen met het ondertekende renteaanbod in één document naar ons terug. De bankgarantie wordt gesteld als het complete dossier voorlopig akkoord bevonden is. 

Nee? - Verder naar stap 6.

Welke kleine wijzigingen mag u handmatig in het renteaanbod aanpassen?

 • Gegevens aanvrager, initialen, achternaam, geboortedatum, huidige woonadres;
 • Huisnummer aan te kopen woning;
 • Bouwnummer/projectnaam, mits het onderpand niet is gewijzigd;
 • Rentevaste periode.

Goed om te weten: deze wijzigingen moeten door de klant geparafeerd worden.

Deze wijzigingsverzoeken dient u in via AIP of HDN

 • Wijziging leenvorm;
 • Leningdeel toevoegen (ook overbrugging);
 • Van NHG naar niet-NHG of vice versa;
 • Van onderhands naar niet onderhands of vice versa;
 • Wijziging van ‘passeerrente = offerterente’ naar een andere vorm of vice versa;
 • Het verhogen of verlagen van de lening of een leningdeel.

Goed om te weten: alle wijzigingen worden verwerkt in het bindend aanbod.

Dossier compleet maken en opstellen van het bindend aanbod

6. Is alle informatie akkoord?

Ja? - Wij sturen u het bindend aanbod en informeren gelijktijdig de notaris. Stuur het bindend aanbod, na akkoord van de klant, ondertekend naar ons retour. Wij maken de gelden één werkdag voor passeren over naar de notaris nadat wij het getekende bindend aanbod hebben verwerkt en de afrekening van de notaris hebben ontvangen.

Nee? - U ontvangt een e-mail en een HDN-bericht met een opsomming van de informatie die u opnieuw of aanvullend moet aanleveren via het Aegon Intermediair Portaal of HDN. Is het dossier weer compleet? Dan zorgt de acceptant ervoor dat uw dossier binnen 48 uur verder behandeld wordt. Herhaal deze stap tot alle informatie akkoord is.

Image
In de tuin werken

Ons acceptatiebeleid

In onze hypotheekgids vindt u alle acceptatiecriteria die wij hanteren bij het beoordelen van hypotheekaanvragen. Voor hypotheken die verstrekt worden met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), gelden minimaal de Voorwaarden en Normen van NHG. Wij hebben de Voorwaarden en Normen van NHG zorgvuldig beoordeeld en daar waar wij een mogelijkheid van NHG niet aanbieden of op onderdelen strenger beoordelen dan NHG, is dat in de Hypotheekgids beschreven bij het betreffende onderwerp. 

Over maatwerk en explain Naar de Hypotheekgids

Downloads

Acceptatie
Formulieren

Vragen? 

Informatie over ons acceptatieproces en antwoord op algemene vragen vindt u in onze Virtuele Assistent. Heeft u dossier-inhoudelijke vragen? Chat eenvoudig met een medewerker. 

Veelgestelde vragen

Een fiscale voortzetting van een polis van een externe partij is bij ons niet mogelijk 
Aanvragers met een al lopende Aegon bankspaarrekening, Aegon spaarhypotheekverzekering, Aegon Levensloop hypotheekverzekering of een Aegon beleggingsverzekering kunnen deze koppelen aan een lening(deel) binnen een nieuwe Aegon hypotheek. 

Een bestaande klant kan niet omzetten van het ene naar het andere hypotheekproduct met gekoppeld product. 

Goed om te weten: een lopende Aegon beleggingsrekening kan niet omgezet worden en ook na verhuizing niet opnieuw gekoppeld worden aan een Aegon hypotheek. Wij bieden geen beleggingshypotheek meer aan.
De status van een hypotheekaanvraag volgt u gemakkelijk zelf op het Aegon Intermediair Portaal
Ga naar 'Hypotheken in aanvraag' op de HypothekenstartpaginaU ziet nu alle lopende aanvragen van uw kantoor. Op dossierniveau ziet u onder anderen wanneer het dossier wordt beoordeeld en of we misschien op een actie van u wachten. Goed om te weten: om klantgegevens in te kunnen zien logt u eerst in.

Ook het aanvragen van een wijziging doet u gemakkelijk zelf
Hulp nodig? We hebben een handleiding voor u gemaakt met alle functionaliteiten van ons Portaal. Deze kunt u downloaden op deze pagina: Handleidingen 
 
 
Als een aanvrager gaat scheiden, maar deze echtscheiding nog niet definitief is, kunt u een hypotheek aanvragen voor uw klant
Uiterlijk voor het uitbrengen van het bindend aanbod moet de echtscheiding zijn ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Ditzelfde geldt voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.  
Het renteaanbod is nog niet getekend retour gestuurd
Is de actuele rente verlaagd? Dan kan een nieuw renteaanbod worden uitgebracht op de lagere rente. Als de rente verhoogd is kunnen we één keer op basis van het rentetarief van het eerdere renteaanbod een nieuw renteaanbod uitbrengen voor hetzelfde onderpand. De totale hoofdsom mag daarbij niet meer dan €50.000,- toenemen ten opzichte van het eerder uitgebrachte renteaanbod. Het opnieuw uitbrengen van een renteaanbod kan alleen als de getekende akkoordverklaring niet door ons is ontvangen.

Hebben wij het renteaanbod al getekend retour ontvangen?
Dan staat vast welk rentebericht toegepast wordt en kunt u deze niet meer wijzigen. Switchen van ‘Passeerrente is offerterente’ naar ‘Passeerrente is de laagste van offerterente of de rente op passeerdatum’ (of vice versa) is ook niet meer mogelijk als het renteaanbod is geaccepteerd.