Regelingen voor Verduurzamen

Aegon vindt het belangrijk dat zijn klanten nu én in de toekomst fijn wonen. Door het nemen van energiebesparende voorzieningen (EBV) bijvoorbeeld. Zo wordt een huis niet alleen comfortabeler, maar ook een goede investering voor later. Want door het nemen van energiebesparende voorzieningen kan de waarde van de woning stijgen en kunnen de vaste lasten dalen. En verduurzamen is ook nog eens goed voor het milieu. Snel aan de slag dus! Hieronder leest u hoe wij verduurzamen mogelijk maken.

Image
De kozijnen keuren

Als er sprake is van verduurzaming kan de klant meer lenen

Daarbij is verruiming op inkomen mogelijk, én verruiming op het onderpand.

Verruiming op onderpand (LTV)

Energiebesparende voorzieningen

Weet de klant al precies welke energiebesparende voorzieningen hij gaat treffen? Dan mag de klant maximaal 106% van de woningwaarde ná verbouw lenen. Dan is wel vooraf een specificatie nodig. 

EnergieBespaarBudget

Weet de klant nog niet helemaal welke energiebesparende voorzieningen hij gaat nemen? Dan mag de klant maximaal 106% van de woningwaarde vóór verbouw lenen. Dan hebben we vooraf geen specificatie nodig. Dit noemen we een EnergieBespaarBudget (EBB).  

Image
Zonnepanelen laten plaatsen

Spelregels LTV

 • Heeft de klant een lening met NHG? Dan mag de hoogte daarvan – inclusief de energiebesparende voorzieningen – niet hoger zijn dan de NHG kostengrens EBV. 
 • Het geleende bedrag mag alleen worden besteed aan energiebesparende voorzieningen. Het bedrag komt in een apart energiedepot. 
 • Een leningdeel met een energiedepot lost de klant annuïtair of lineair af in maximaal 30 jaar (box 1). 
 • De looptijd van een energiedepot is twee jaar. Heeft de klant dan nog niet alles opgemaakt? Een restant lossen we af op de hypotheek. Een restant mag niet omgezet worden naar een regulier bouwdepot. 

Verruiming op inkomen (LTI)

Is er sprake van het treffen van energiebesparende voorzieningen aan een bestaande woning? Dan mag u een bedrag buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de financieringslast. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van het energielabel van de woning. Dit geldt ook bij verhogingen en oversluitingen van bestaande leningen én kan gecombineerd worden met een verruiming op onderpand. 

Geldig én definitief energielabel van de woning
maximaal bedrag dat buiten beschouwing kan worden gelaten bij aangaan van de lening
maximaal bedrag dat buiten beschouwing kan worden gelaten bij treffen van energiebesparende voorzieningen

A++++ met energieprestatiegarantie  

€ 50.000

€ 0,-

A++++  

€ 40.000

€ 0,-

A+++  

  

€ 30.000

€ 10.000  

A+, A++  

€ 20.000

€ 10.000  

A, B  

€ 10.000

€ 10.000  

C, D  

€ 5.000

€ 15.000  

E, F, G  

  

€ 0,-

€ 20.000  

Geen energielabel of geen geldig energielabel  

€ 0,-

€ 10.000  

Image
De kleine geeft de planten water

Spelregels LTI

 • Het voor energiebesparende voorzieningen bestemde bedrag wordt in een energiedepot gestort. 
 • De kosten voor de energiebesparende voorzieningen worden uitbetaald nadat deze d.m.v. een factuur of nota zijn aangetoond. 
 • Het leningdeel voor energiebesparende voorzieningen moet in maximaal 30 jaar annuïtair of lineair worden afgelost. 

Goed om te weten:  bij een verhoging hanteren we dezelfde acceptatieregels als bij een nieuwe hypotheekaanvraag. Dit betekent dat we altijd een inkomenstoets doen. 

Declaratie energiebesparende voorzieningen

Bij bovenstaande regelingen is er sprake van verruimde leennormen. Daarom houden wij het geld voor de energiebesparende voorzieningen in een energiedepot. Uw klant declareert uit dit energiedepot de energiebesparende voorzieningen, zoals HR++ beglazing, isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. Zijn alle energiebesparende maatregelen genomen en is er nog geld over? Een restant lossen we af op de lening en zetten we niet om naar een regulier bouwdepot.

Downloads

Regelingen

Vragen? 

Informatie over onze regelingen voor verduurzamen en antwoord op algemene vragen vindt u in onze Virtuele Assistent. Heeft u dossier-inhoudelijke vragen? Chat eenvoudig met een medewerker. 

Veelgestelde vragen

Wij hanteren hiervoor de lijst van energiebesparende voorzieningen zoals die in de tijdelijke regeling hypothecair krediet wordt vermeld. Hieronder vallen alleen erkende energiebesparende maatregelen:
 • gevelisolatie, dakisolatie, leidingisolatie of vloerisolatie;
 • hoog rendement beglazing (tenminste HR++);
 • energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in combinatie met hoog rendement beglazing (tenminste HR++);
 • energiezuinig ventilatiesysteem in combinatie met andere energiebesparende maatregelen;
 • (hybride) warmtepompen;
 • douche-warmteterugwinning;
 • zonnecellen;
 • of een combinatie hiervan.
Dat kan. Een verruiming op inkomen (LTI) in verband met het energielabel is mogelijk naast een verruiming op het onderpand tot 106% (LTV) als er sprake is van energiebesparende voorzieningen.
 
Jazeker!
Wil uw klant weten wat verbeterd kan worden? En wilt u uw klant hierbij ondersteunen? Met de huisscan krijgt de klant samen met u inzicht in de mogelijkheden voor het verduurzamen van zijn woning. En hoeveel dat maandelijks bespaart op de energierekening. Makkelijk en snel geregeld met de huisscan van homeQgo.

Wat is de huisscan?
De gratis huisscan is een dienst van homeQgo. In slechts 2 minuten doorloopt u samen met de klant de huisscan:
 • Vul de adresgegevens in en het advies wordt berekend;
 • U krijgt advies op maat: welke maatregelen kunnen worden getroffen en wat kan er worden bespaard. Ook krijgen jullie inzicht in welke subsidiemogelijkheden er zijn;
 • U kunt voor uw klant offertes óf een persoonlijk videogesprek met één van de energieadviseurs van homeQgo aanvragen.

De huisscan voor adviseurs is beschikbaar als u ingelogd bent op ons Aegon Intermediair Portaal
Ga naar het contract van uw klant en kies bij “Handige tools” voor “Huisscan verduurzamen homeQgo”. Op de website van homeQgo vindt u daarnaast veelgestelde vragen. 

Huisscan voor adviseurs