Belangrijke data voor AOV-adviseurs en klanten

Soms krijg je vragen van je klant over de datum waarop een uitkering wordt gestort of wanneer de jaaropgave wordt verstuurd. En soortgelijke vragen heb je zelf misschien af en toe ook. Daarom vind je hier een overzicht van de belangrijkste data waarop:

  • We de uitkeringen overmaken
  • We de jaaropgaves versturen
  • De uitkeringsspecificaties voor AOV beschikbaar zijn
  • We de premies incasseren
  • Er geen betaalverkeer mogelijk is

Betaaldata AOV 2024

Maand
Datum

Januari

23-1-2024

Februari

23-2-2024

Maart

22-3-2024

April

23-4-2024

Mei

23-5-2024

Juni

21-6-2024

Juli

23-7-2024

Augustus

23-8-2024

September

23-9-2024

Oktober

23-10-2024

November

22-11-2024

December

23-12-2024

Maandelijkse uitkeringsspecificaties AOV

De maandelijkse uitkeringsspecificaties zijn elke 6e dag van de nieuwe maand beschikbaar in Mijn Aegon. De specificatie heeft dan betrekking op de maand ervoor.

Premie-incasso’s

Wanneer wij de premie incasseren hangt af van de prolongatiedatum van de verzekering. We incasseren de premie voor het Aegon Gezond Werkplan, de Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Aegon Woonlastenverzekering op twee momenten in de maand:

  • Prolongeert de verzekering in de eerste 15 dagen van de maand? Dan incasseren wij de premie op de eerste of tweede werkdag van de maand.
  • Prolongeert de verzekering op de 16e dag of later in de maand? Dan incasseren wij de premie halverwege de maand (rond de 16e of 17e dag van de maand).

Betaalverkeer Inkomensverzekeringen

Dag
Datum
Feestdag
Betalingsverkeer mogelijk?
Werkdag Aegon?

Maandag

01-01-2024

Nieuwjaarsdag 2024

Nee

Nee

Vrijdag

29-03-2024

Goede Vrijdag

Nee

Ja

Zondag

31-03-2024

Eerste Paasdag

Nee

Nee

Maandag

01-04-2024

Tweede Paasdag

Nee

Nee

Zaterdag

27-04-2024

Koningsdag

Ja

Nee

Woensdag

01-05-2024

Dag van de Arbeid

Nee

Nee

Zondag

05-05-2024

Bevrijdingsdag

Ja

Ja

Donderdag

09-05-2024

Hemelvaartsdag

Ja

Nee

Zondag

19-05-2024

Eerste Pinksterdag

Nee

Nee

Maandag

20-05-2024

Tweede Pinksterdag

Ja

Nee

Woensdag

25-12-2024

Eerste Kerstdag

Nee

Nee

Donderdag

26-12-2024

Tweede Kerstdag

Nee

Nee

Dinsdag

31-12-2024

Oudjaarsdag

Ja, tot 14.30 uur

Nee

Woensdag

01-01-2025

Nieuwjaarsdag 2025

Nee

Nee