Aegon Gezond Werkplan

Op deze pagina:

Wat en hoe?

Met het Gezond Werkplan verzekert de werkgever zich voor verzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers. Daarnaast kan hij rekenen op advies en hulp. Zodat zijn werknemers snel weer aan de slag kunnen. De werkgever kiest op uw advies zelf wat hij verzekert.

Provisie

De assurantieadviseur krijgt doorlopende provisie over de bij ons geboekte premie. U kiest zelf uw provisiepercentage. Minimaal 0%, maximaal 10%. Het standaard provisiepercentage is 10%.

Modules

Modules

Een werknemer wordt arbeidsongeschikt. Dan moet de werkgever het loon maximaal 104 weken doorbetalen. Met deze verzekering verzekert hij zich tegen de financiële gevolgen hiervan.

Een werknemer met een tijdelijk dienstverband wordt ziek en gaat uiteindelijk ziek uit dienst. De werknemer komt dan in de Ziektewet. De werkgever kan eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden. Met deze verzekering verzekert hij zich voor de Ziektewetuitkeringen die hij moet betalen en laten wij voor hem de uitvoering van zijn Ziektewetverplichtingen verzorgen.

De werkgever heeft zieke (ex-)werknemers met een WGA-uitkering. Hij kan eigenrisicodrager voor de WGA worden. Met deze verzekering verzekert hij zijn betalingsverplichtingen als eigenrisicodrager voor de WGA, krijgt hij van ons de wettelijk vereiste garantieverklaring en ondersteunen wij hem bij zijn eigenrisicodragerverplichtingen.

Een werknemer is volgens het UWV 35% of meer, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt. Hij krijgt daarom een WGA-uitkering. Met deze verzekering verzekert u deze werknemer van een aanvulling op zijn inkomen. Tot minimaal 70% van hun inkomen tot en met de SV-loongrens.

Een werknemer krijgt een WIA-uitkering (IVA of WGA). Verdiende de werknemer voordat hij arbeidsongeschikt werd meer dan de SV-loongrens? Dan krijgt hij voor het loon boven die loongrens geen uitkering van het UWV. Met deze verzekering verzekert de werkgever deze werknemer van een aanvulling op zijn inkomen.

Een werknemer is al langer dan twee jaar arbeidsongeschikt. Is hij minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij geen uitkering van het UWV. Met deze verzekering verzekert u deze werknemer van een aanvulling op zijn inkomen.

Een werknemer wordt arbeidsongeschikt. Dan moeten de werkgever en zijn werknemer voldoen aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Deze dienstverlening zorgt ervoor dat de werkgever aan alle eisen voldoet.

Productkenmerken

Voor de arbeidsongeschiktheidsrisico's van uw bedrijfsrelaties en hun werknemers.

Uw klant heeft de vrijheid om zelf zijn verzekering samen te stellen.

Uw klant hoeft maar één keer een ziek- en hersteldmelding door te geven.

Door gebruik van hetzelfde verzekerd bedrag en loonbegrip.

Duurzaamheid

Aegon heeft diverse initiatieven op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Beter bekend als de ESG-criteria. Duurzaamheid is hier een onderdeel van.

Beter milieu voor ons allemaal

Een schone en gezonde leefomgeving wil iedereen. Daar dragen wij ook zelf aan bij. Door onze eigen CO2-uitstoot te verminderen. En de overgang naar een schonere economie te versnellen. Dit vinden we niet alleen belangrijk, we hebben er zelfs voor getekend in het Klimaatakkoord. Weten wat we zoal doen voor het milieu? Dat leest u op onze pagina Beter milieu voor ons allemaal. Voor u als adviseur hebben we daarom ook AIP ingericht en voor onze klanten ‘mijn Aegon’, zodat niet noodzakelijk papier gebruik verminderd wordt.

Duurzaamheidsdoelstellingen per product

Onze producten hebben op dit moment nog geen aanvullende duurzaamheidsdoelstellingen. Zodra de duurzaamheidsdoelstellingen er wel zijn, vermelden we dat expliciet in de productinformatie en de doelgroepomschrijving. U hoort het van ons als het zover is.

Meer weten?

Op www.aegon.nl/verantwoord-ondernemen leest u al onze initiatieven op het gebied van verantwoord ondernemen. Van verantwoord beleggen, tot klimaatdoelstellingen en de maatschappelijke doelen die we steunen.

Downloads

Voorwaarden
Informatiewijzer
Wij sturen u uw naverrekeningsoverzicht en nieuwe polisblad toe
Als u de gegevens voor de naverrekening aan ons hebt verzonden, sturen wij u na enkele weken uw naverrekeningsoverzicht en nieuwe polisblad toe. Een uitgebreide naverrekeningsspecificatie vindt u op het Aegon Werkgeversportaal. In dit overzicht ziet u de opbouw van uw naverrekening.

U vindt deze naverrekeningsspecificatie als volgt:
  • Klik op de naam van uw bedrijf onder het kopje organisatie.
  • Klik vervolgens op "Dossier".
  • Onder het kopje ”Documenten – gebruiker” vindt u de naverrekeningsspecificatie.
Met het Aegon Gezond Werkplan verzekert u in principe al uw werknemers
Ook mensen met een nulurencontract of oproepcontract. Voor ons is iemand een werknemer als u voor deze persoon premie voor de werknemersverzekeringen betaalt. 
Bij onze ZW- en WGA-Eigenrisicodragenverzekering wordt het uniform loon van de werknemers verzekerd
Dat is het loon waarover de werkgever loonbelasting en premies betaalt. Bij onze overige verzekeringen kan ook gekozen worden voor het uniform loon exclusief de fiscale bijtelling voor de auto van de zaak of het pensioengevend salaris van de werknemers.

 
Aegon kent de volgende verplichte productcombinaties bij het Gezond Werkplan
  • De ZW-Eigenrisicodragenverzekering kan tot en met 20 werknemers alleen gesloten worden als de klant ook een Ziekteverzuimverzekering No-Claim heeft of sluit. Vanaf 21 werknemers kan deze alleen gesloten worden als de klant ook een Ziekteverzuimverzekering No-Claim, Stop-Loss of een WGA-Eigenrisicodragenverzekering heeft of sluit.
  • De Dienstverlening voor ZW-Eigenrisicodragen kan alleen gesloten worden als de klant ook minimaal één verzekering uit het Gezond Werkplan heeft of sluit.
  • De Dienstverlening voor WGA-Eigenrisicodragen is onderdeel van de WGA-Eigenrisicodragenverzekering. Deze kan niet los gesloten worden.
De WGA-Eigenrisicodragenverzekering kan vanaf 21 werknemers los gesloten worden
Tot en met 20 werknemers kan deze alleen gesloten worden als de klant ook een Ziekteverzuimverzekering No-Claim en een ZW-Eigenrisicodragenverzekering heeft of sluit. 
De werkgever kan u als adviseur op het Werkgeversportaal autoriseren om zijn gegevens in te zien
U kunt dan ook de naverrekening voor de werkgever doen. Als de werkgever u niet autoriseert, bent kunt u de werkgever niet zien in het Werkgeverportaal. De werkgever kan de autorisatie altijd weer intrekken.