Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Compleet en passend voor iedere persoonlijke situatie

 • Geen verplichting om ander soort werk te doen.
 • Flexibele dekking passend bij de situatie van uw klant.
 • Arbeidsongeschikt? Uitgebreide ondersteuning bij re-integratie.

Op deze pagina:

Wat en hoe?

Snel weer aan het werk

Met de Gezonde Aanpak, dat onderdeel uitmaakt van de Aegon AOV, proberen we te voorkomen dat uw klant arbeidsongeschikt raakt door preventieve hulp te bieden voordat er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Als uw klant toch arbeidsongeschikt raakt, dan kijken wij samen met uw klant hoe hij of zij zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Meer uitleg en praktijkvoorbeelden van wat de Gezonde Aanpak voor uw klanten betekent, vindt u onder de downloads.

Brede ondersteuning en begeleiding door een persoonlijke casemanager

Uw klant krijgt een persoonlijke casemanager die uitgebreide begeleiding biedt en hem ondersteunt bij de stappen om op een gezonde manier aan het werk te blijven of om weer aan het werk te gaan na arbeidsongeschiktheid. De casemanager denkt bijvoorbeeld mee over de meest effectieve re-integratieaanpak, de inzet van professionele dienstverlening of over ander werk dat uw klant zou kunnen doen als zijn huidige werkzaamheden niet meer voortgezet kunnen worden.

Productkenmerken

Keuze uit 4 varianten:

 • Ongevallen
 • Ongevallen en ernstige aandoeningen (kanker en hart- en vaatziekten)
 • Ongevallen en aandoeningen exclusief psychische aandoeningen (met korting op de premie)
 • Ongevallen en aandoeningen inclusief psychische aandoeningen

Uw arbeidsongeschikte klant krijgt een persoonlijke casemanager die uitgebreide begeleiding en ondersteuning biedt bij re-integratie. Download voor meer informatie het stappenplan en de brochure ‘Arbeidsongeschikt. En nu?’

Preventieve begeleiding bij algemene vragen over de gezondheid en het eigen bedrijf. En natuurlijk ook bij dreigende arbeidsongeschiktheid.

De uitkering is niet afhankelijk van het inkomen direct vóór de arbeidsongeschiktheid. En ook niet van een terugval in het inkomen door de arbeidsongeschiktheid.

Maximaal 80% van het inkomen met een minimum van € 7.500,- en een maximum van € 150.000,- per jaar.

Voor de Aegon AOV geldt beroepsarbeidsongeschiktheid. Alleen als de klant vrijwillig een ander beroep gaat uitoefenen, herbeoordelen we de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van de nieuwe beroepswerkzaamheden. Aegon ondersteunt uw klant natuurlijk waar nodig bij deze re-integratie naar een ander beroep. Is het nieuwe inkomen samen met de eventueel resterende arbeidsongeschiktheidsuitkering van de verzekerde minder dan 125% van het verzekerde bedrag? Dan vullen we het inkomen aan tot 125% van het verzekerde bedrag. Maar we keren nooit meer uit dan de oorspronkelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Uw klant, die vrijwillig kiest voor een ander beroep, kan dus weer zijn eigen inkomen gaan verdienen!

Keuze uit:

 • 14 dagen
 • 30 dagen
 • 60 dagen
 • 90 dagen
 • 180 dagen
 • 1 jaar
 • 2 jaar

Keuze uit:

 • 50 jaar
 • 55 jaar
 • 60 jaar
 • 62 jaar
 • 65 jaar
 • 66 jaar
 • 67 jaar
 • 68 jaar
 • 69 jaar
 • 70 jaar

Keuze uit:

 • 2 jaar
 • 5 jaar
 • 10 jaar
 • Tot eindleeftijd

Afhankelijk van het beroep en/of de medische reden is de maximale eindleeftijd van de Aegon AOV 55, 60 of 65 jaar. Bij Aegon is het mogelijk om de uitkeringsduur tegen een extra premie te verlengen tot maximaal 70 jaar.

Vanaf 25% arbeidsongeschiktheid

Ja, met een wachttijd van 1 jaar. Bovendien biedt de Aegon AOV een ouderschapsverlofdekking van 5 dagen bij bevalling van de partner van de verzekerde en bij adoptie.

30 dagen

Ja

Ja

Ja, jaarlijks 10% zonder medische waarborgen. Er geldt geen maximale eindleeftijd voor gebruik van dit optierecht. Bovendien is er geen minimale herstelperiode voor het gebruik van het optierecht. Wel moet verzekerde arbeidsgeschikt zijn om hiervan gebruik te maken.

Geen maximale acceptatieleeftijd. Wel moet het verschil tussen de ingangsdatum en de gekozen eindleeftijd van de dekking minimaal 5 jaar zijn.

30% eerste jaar, 20% tweede jaar, 10% derde jaar. Of doorlopende korting van 8%.

1 jaar

Dagelijkse opzegging na afloop van de eerste contractduur. De opzegging gaat in op de dag van opzegging.

Geen

Duurzaamheid

Aegon heeft diverse initiatieven op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Beter bekend als de ESG-criteria. Duurzaamheid is hier een onderdeel van.

Beter milieu voor ons allemaal

Een schone en gezonde leefomgeving wil iedereen. Daar dragen wij ook zelf aan bij. Door onze eigen CO2-uitstoot te verminderen. En de overgang naar een schonere economie te versnellen. Dit vinden we niet alleen belangrijk, we hebben er zelfs voor getekend in het Klimaatakkoord. Weten wat we zoal doen voor het milieu? Dat leest u op onze pagina Beter milieu voor ons allemaal. Voor u als adviseur hebben we daarom ook AIP ingericht en voor onze klanten ‘mijn Aegon’, zodat niet noodzakelijk papier gebruik verminderd wordt.

Duurzaamheidsdoelstellingen per product

Onze producten hebben op dit moment nog geen aanvullende duurzaamheidsdoelstellingen. Zodra de duurzaamheidsdoelstellingen er wel zijn, vermelden we dat expliciet in de productinformatie en de doelgroepomschrijving. U hoort het van ons als het zover is.

Meer weten?

Op www.aegon.nl/verantwoord-ondernemen leest u al onze initiatieven op het gebied van verantwoord ondernemen. Van verantwoord beleggen, tot klimaatdoelstellingen en de maatschappelijke doelen die we steunen.

Downloads

Een premie moet passen bij het risico dat Aegon loopt en bij de kosten die Aegon maakt 
Het beroep en de werkzaamheden van de klant zijn belangrijke factoren bij het bepalen van de hoogte van de premie. Daarnaast kijken we ook naar de markt. We vinden het belangrijk om onze nieuwe klanten een concurrerende prijs te bieden.


 
Voor ieder uniek beroep proberen wij een concurrerende premie te vragen
De beroepsklassen zijn onderdeel van de premiebepaling, maar zijn niet leidend voor de premie die we vragen.