Aflossingsvrije Hypotheek

 • Lagere maandelijkse lasten gedurende de looptijd van de lening
 • Flexibiliteit in de wijze van (wel of niet) vroegtijdig aflossen van de lening

Op deze pagina:

Hoe werkt het product?

De Aegon Aflossingsvrije Hypotheek is een lening waarvoor gedurende de looptijd geen contractuele aflossingsverplichting bestaat. De lening moet aan het einde van de looptijd (na 30 jaar), of als de woning eerder verkocht wordt, worden afgelost.

Productkenmerken

Kenmerk
Omschrijving

Aflosvorm

Geen contractuele aflossing gedurende de looptijd. De lening moet door de klant uiterlijk op de einddatum worden afgelost.

Maandlast

De maandlast blijft gelijk zolang het rentepercentage niet wijzigt.

Mogelijke rentevarianten

Prijsdifferentiatie

De rentetarieven voor een (Bank)spaarhypotheek en een Aflossingsvrije hypotheek zijn hoger geprijsd dan voor een Lineaire en Annuïteitenhypotheek.

Fiscale behandeling

Zowel box 1 als box 3 mogelijk.

Fiscale eisen

Het bedrag van de Aflossingsvrije hypotheek is gemaximeerd tot 50% van de marktwaarde van de woning op moment van verstrekking van de financiering.

Actuele hypotheekrente

Voor wie

De Aegon Aflossingsvrije Hypotheek past wel bij klanten die:

 • optimaal willen profiteren van fiscale renteaftrek en al een hypotheek hebben van voor 1 januari 2013 (oud regime); 
 • voor het eerst een woning kopen en voor een deel een box 3 lening sluiten vanwege de betaalbaarheid;
 • bewust kiezen voor een box 3 lening omdat zij een hoog box 3 vermogen hebben;
 • een goed beeld hebben van hun (verwachte) inkomens- en vermogenspositie: zij verwachten het aflossingsvrije deel op een andere manier te kunnen aflossen;
 • flexibel kunnen aflossen maar in ieder geval uiterlijk op einddatum;
 • zich bewust zijn van het eventuele restschuldrisico.

De Aegon Aflossingsvrije Hypotheek past niet bij klanten die:

 • een gegarandeerde aflossing van de hypotheek willen op einddatum;
 • gedurende de looptijd contractueel willen aflossen of behoefte hebben aan afname van de schuld gedurende de looptijd;
 • een restschuld willen meefinancieren;
 • de bestaande lening willen verhogen met fiscale renteaftrek;
 • voor het eerst een hypotheek sluiten en gebruik wil maken van de fiscale renteaftrek.

Downloads

Voorwaarden
Acceptatie
Productwijzer

Veelgestelde vragen

Renteaanbod nog niet getekend retour
Het renteaanbod moet binnen 2 weken na de dagtekening getekend bij ons retour zijn. Wij garanderen dan de in het renteaanbod genoemde rente.

Renteaanbod getekend retour ontvangen
 • Voor bestaande bouw
  Het renteaanbod is geldig tot 3 maanden na de dagtekening van het renteaanbod, mits deze tijdig getekend retour is gekomen. De eerste 3 maanden is het renteaanbod kosteloos geldig. Na 3 maanden kan het renteaanbod verlengd worden tot een maximum van 12 maanden na dagtekening van het renteaanbod. Bij passeren na de eerste 3 maanden kan er sprake zijn van bereidstellingskosten
 • Voor nieuwbouw
  Het renteaanbod is geldig tot 6 maanden na de dagtekening van het renteaanbod, mits deze tijdig getekend retour is gekomen. De eerste 6 maanden is het renteaanbod kosteloos geldig. Na 6 maanden kan het renteaanbod verlengd worden tot een maximum van 12 maanden dagtekening van het renteaanbod. Bij passeren na de eerste 6 maanden kan er sprake zijn van bereidstellingskosten. 

Renteaanbod verlengen
De geldigheid van het renteaanbod wordt automatisch verlengd tot maximaal 1 jaar. Ligt de passeerdatum na de geldigheid van het renteaanbod? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. 

Nieuw renteaanbod aanvragen
Als uw klant het renteaanbod heeft getekend kan tijdens de oorspronkelijke geldigheidsduur van het renteaanbod (3 of 6 maanden) geen nieuw renteaanbod worden uitgebracht om in aanmerking te komen voor een lagere rente. Na het verlopen van de geldigheidsduur moet het getekende renteaanbod worden afgelegd en kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. Stukken die al zijn aangeleverd willen we opnieuw ontvangen.

 

Wij toetsen voorafgaand aan het renteaanbod en de uitbetaling van de hypotheekgelden de financiële verplichting van klant bij het BKR
Onder NHG normen is het daarnaast verplicht om nog een BKR te doen op het moment van bindend aanbod (of binnen 3 dagen). 

Wij vragen een buitenlandse krediettoetsing aan in België, Duitsland, Italië en Oostenrijk zodra het dossier compleet is
Heeft uw klant een van deze nationaliteiten, of is hij momenteel woonachtig in één van deze landen? Dan vragen we ook daar een toets aan. De informatie is meestal na 1 dag teruggekoppeld. De Italiaanse toets duurt vaak langer.

De volgende kredietsoorten zijn voor ons niet acceptabel: 
 • Hypothecair krediet eigen woning met achterstand en/of bijzonderheden (HY) 
 • Schuldregeling (SR) 
 • Saneringskrediet (SK) 
 • Schuldhulp (SH) 
 • Overige financiële verplichtingen (RO) 
 • Zakelijke overige financiële verplichtingen (ZO

Achterstandscoderingen in het BKR

 • A of A1: niet toegestaan, tenzij sprake is van een herstelcode (H) of de lening is afgelost. Of als de desbetreffende geldgever verklaart dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost. Een achterstandscodering op een RN of RH is niet toegestaan, ook niet onder de hiervoor genoemde voorwaarden. Dit geldt overigens ook voor een HY (zie ook hierboven bij kredietsoorten die Aegon sowieso niet accepteert);
 • 2: niet toegestaan;
 • 3: niet toegestaan, tenzij sprake is van een RN-3 registratie. Hierbij geldt dat de registratie een praktisch laatste aflosdatum (PLA) in het BKR moet hebben en de registratiedatum van de bijzonderheidscode 3 en de PLA gelijk zijn. Daarnaast moet uit een schriftelijke verklaring van NHG blijken dat de bijzonderheidscode is ontstaan doordat sprake is van een afboeking tegen finale kwijting door NHG;
 • 4: niet toegestaan;
 • 5: niet toegestaan.

Goed om te weten: Achterstandscoderingen blijven tot 5 jaar na herstelmelding zichtbaar bij het BKR. Een achterstand registratie op een hypothecair krediet (HY) of krediet overige onroerende zaken (HO) accepteren wij nooit, ook niet als deze aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet! Wij accepteren de aanvraag ook niet wanneer uit de werkgeversverklaring blijkt dat er sprake is van loonbeslag