Contactinformatie

Algemeen

Veelgestelde vragen

U kunt gemakkelijk uw klanten zoeken via de homepage met de functionaliteit ‘Klanten zoeken’
Ziet u deze optie niet? Vraag dan uw beheerder om deze rechten aan u toe te kennen.

U vindt wie uw beheerder is, door rechts boven in het horizontale menu op ‘Kantoor’ te klikken. In het menu klikt u op ‘Mijn account’. Hier vindt u de beheerder van uw kantoor. De beheerder kan vervolgens de benodigde rechten aan u toekennen.

Klik hier voor de Handleiding AIP Gebruikersbeheer.

Er zijn meerdere gebruikersrechten
Afhankelijk van uw kantoorrechten kunt u, als beheerder, gebruikersrechten toekennen aan uw collega’s. U kunt als beheerder aan een gebruiker dezelfde rechten toekennen als de rechten die u heeft. U kunt de gebruikersrechten van een collega wijzigen bij 'gebruikersbeheer'. 

Welke gebruikersrechten zijn er voor het Aegon Intermediair Portaal en kan de beheerder deze veranderen?

Onderstaande rechten kunnen worden toegekend

 • Beleggingsobjecten
 • Betaalrekeningen
 • Consumptief Krediet
 • Elektronisch Geld
 • Hypothecair Krediet
 • Inkomensvezekering
 • Pensioenverzekering
 • Premiepensioenverderingen
 • Schadeverzekeringen particulier
 • Schadeverzekeringen zakelijk
 • Spaarrekeningen
 • Vermogen
 • Zorgverzekeringen
 • Klantbeeld
 • Financieel Rekening Courant
 • Hersteladvies
 • Advieskansen
Meer informatie leest u in de Handleiding AIP Gebruikersbeheer.


Gebruikersrechten aanpassen

De AIP-beheerder van het adviseurskantoor kan de gebruikersrechten op AIP aanpassen. Binnen onderstaande handleiding worden de volgende onderwerpen beschreven:

 • Hoe te achterhalen wie uw AIP-beheerder is
 • Hoe de AIP-beheerder de rechten kan aanpassen
 • Welke rechten we kennen op AIP

Meer informatie vind je in de Verkorte handleiding rechten wijzigen AIP

Uw beheerder kan een portefeuille overzicht voor hypotheken downloaden in het Aegon Intermediair Portaal
Alleen een beheerder van het kantoor kan dit aanvragen. De beheerder kiest bij het tabblad hypotheek voor 'Portefeuille inzicht'. 

U kunt een portefeuilleoverzicht opvragen bij onze tussenpersonenadministratie
Wilt u een overzicht van andere producten? Deze vraagt u aan bij onze tussenpersonenadministratie
. Stuur hiervoor een e-mail naar fstp@aegon.nl en vermeld hierin uw verzoek onder vermelding van uw agentschapnummer.
De beheerder is degene die binnen uw organisatie de toegang kan verlenen tot de Aegon Intermediair Portaal 
De beheerder kan u de juiste rechten toewijzen. Wie de beheerder is binnen uw organisatie vraagt u intern na. Indien u een account voor het Aegon Intermediair Portaal heeft, vindt u de beheerder van uw organisatie via 'Mijn Account' in het Aegon Intermediair Portaal.  
U kunt een intermediairwijziging doorgeven via ons webformulier
Dit formulier vindt u via Intermediair wijzigen. U uploadt bij dit formulier een schriftelijke, ondertekende verklaring van de verzekeringnemer.

Wilt u nog andere wijzigingen doorgeven?
Vergeet dan niet deze wijzigingen via 'Muteren' door te voeren onder het betreffende polisnummer.

Contactinformatie

Contact FS

Credit management Hypotheken

Telefoon: 058 244 6839 E-mail: betaalafspraak@aegon.nl

 

Credit Management Consument & Vorderingen

Complexe vorderingen (onterecht/teveel uitbetaald bedrag terugvorderen): Telefoon: 058 244 3168 E-mail: terugbetalen@aegon.nl

 

Leven, Schade Particulier en Polissen

Telefoon: 058 244 3843 E-mail: betalingen@aegon.nl

 

Payment

(Vragen over polissen met credit saldo of zonder achterstand of algemene betalingsvragen) Telefoon: 058 244 6861 E-mail: fsgz@aegon.nl

 

Tussenpersoon administratie

Telefoon: 058 244 6861 E-mai: fstp@aegon.nl

 

Accountmanager

Geen accountmanager beschikbaar.

Bezoek- en postadres

Aegon Den Haag

Aegonplein 50

2591 TV Den Haag

Telefoon: (070) 344 32 10

Postbus 202

2501 CE Den Haag

 

Aegon Leeuwarden

Snekerkade 1

8911 AA Leeuwarden

Telefoon: (058) 244 32 10

Postbus 23000

8900 MA Leeuwarden

Melden overlijden

Aegon Nabestaandendesk

088 344 00 20

Bereikbaarheid: Alle werkdagen van 8:30 tot 17.30. De medewerkers van de Nabestaandendesk helpen u graag verder. Wij streven ernaar dat u zo snel mogelijk een medewerker spreekt die u helpt bij het melden van een overlijden.

Telefoon

Aegon Den Haag

(070) 344 32 10

Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17.30 uur

 

Aegon Leeuwarden

(058) 244 32 10

Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17.30 uur

 

Supportdesk Intermediair Portal: voor technische ondersteuning

(070) 344 50 00

Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur

Hypotheek

Veelgestelde vragen

De status van een hypotheekaanvraag volgt u hier gemakkelijk zelf op het Aegon Intermediair Portaal
Ga naar 'Hypotheken in aanvraag' op de HypothekenstartpaginaU ziet nu alle lopende aanvragen van uw kantoor. Op dossierniveau ziet u onder anderen wanneer het dossier wordt beoordeeld en of we misschien op een actie van u wachten. Goed om te weten: Om klantgegevens in te kunnen zien logt u eerst in.

Ook het aanvragen van een (offerte)wijziging doet u hier gemakkelijk zelf
Hulp nodig? We hebben een handleiding voor u gemaakt met alle functionaliteiten van ons Portaal. Deze kunt u downloaden op deze pagina: Handleidingen 
Het inzien van klantgegevens doet u hier op het Aegon Intermediair Portaal
Zoek uw klant op hypotheeknummer of klantnaam. Na het selecteren van de juiste klant, komt u in het klantbeeld. Hier ziet u alle gegevens die ook voor de klant in Mijn Aegon inzichtelijk zijn. Zoals welke rentepercentages gelden en welke tariefklasse bijvoorbeeld. 

Status van een lopende aanvraag bekijken
Onder 'Hypotheken in aanvraag' of 'Hypotheken in beheer' kunt u de status van uw aanvraag volgen. Hier ziet u gelijk voor welke aanvragen wij een actie van u nodig hebben. 

Ook het aanvragen van een (offerte)wijziging doet u hier gemakkelijk zelf
Hulp nodig? We hebben een handleiding voor u gemaakt met alle functionaliteiten van ons Portaal. Deze kunt u downloaden op deze pagina: Handleidingen 
Wij toetsen voorafgaand aan de offerte en de uitbetaling van de hypotheekgelden de financiële verplichting van klant bij het BKR
Onder NHG normen is het daarnaast verplicht om nog een BKR te doen op het moment van bindend aanbod (of binnen 3 dagen). 

Wij vragen een buitenlandse krediettoetsing aan in België, Duitsland, Italië en Oostenrijk zodra het dossier compleet is
Heeft uw klant een van deze nationaliteiten, of is hij momenteel woonachtig in één van deze landen? Dan vragen we ook daar een toets aan. De informatie is meestal na 1 dag teruggekoppeld. De Italiaanse toets duurt vaak langer.

Wij accepteren de aanvraag niet wanneer uit de werkgeversverklaring blijkt dat er sprake is van loonbeslag of wanneer uit de BKR-toets één van de volgende registraties naar voren komt:
 • een code 1 op een lopende lening zonder herstelmelding (H)
 • een code 2 tot en met 5 registratie
 • een nog lopende schuldregeling (SH of SK) of één die minder dan 5 jaar geleden is beëindigd of afgelost*
 • een A-registratie
 • een achterstand op een HY(hypothecair krediet), ook niet als deze afgelost is
 • een opeenvolging van oplopende kredietbehoeften
 • 7 of meer vermeldingen bij het BKR (ongeacht afgelost of niet, zowel NHG als niet NHG).
 • kredieten mogen gezamenlijk maximaal 50% van het gezamenlijke inkomen zijn
 • Als er sprake is van een restschuld op een NHG hypotheek (RN met of zonder financiële kwijting) accepteren we enkel klanten met een goed betalingsmoraal. Daarnaast vragen we een uitleg van NHG op waaruit blijkt wat de reden is dat NHG de claim niet vergoed.
*Zijn er klanten die het WSNP-traject succesvol hebben doorlopen? Bij Aegon kan er geen hypotheek worden aangevraagd, wij wijken hiervan af van NHG.


Wij accepteren de aanvraag wel wanneer er sprake is van een A-registratie of code 1 waarbij:
 • een herstelcode (H) is vermeld.
 • de lening is afgelost.
 • de desbetreffende geldgever verklaart dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost.

Goed om te weten: Achterstandscoderingen blijven tot 5 jaar na herstelmelding zichtbaar bij het BKR. Een achterstand registratie op een hypothecair krediet (HY) of krediet overige onroerende zaken (HO) accepteren wij nooit, ook niet als deze aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet! Wij accepteren de aanvraag ook niet wanneer uit de werkgeversverklaring blijkt dat er sprake is van loonbeslag
Wij vragen om een taxatie van de aan te kopen woning
Een taxatie van de woning is altijd verplicht, met als enige uitzondering nieuwbouw. Wij accepteren 2 soorten taxaties om de woningwaarde aan te tonen:
 • Gevalideerd taxatierapport bij alle financieringen >90% van de woningwaarde
 • Onder bepaalde voorwaarden een Calcasa Desktop Taxatie voor alle financieringen <90% van de woningwaarde. Maar ook voor alle overbruggingen, om de waarde van een niet verkochte woning aan te tonen bij verhuizing en voor alle wijzigingen en rente-aanpassingen van bestaande hypotheken.

Voorwaarden gevalideerd taxatierapport
De waardepeildatum van een gevalideerd taxatierapport mag op datum bindende offerte niet ouder is zijn dan 6 maanden. Het rapport moet uitgebracht zijn door tussenkomt van een door de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) gecertificeerd validatie-instituut. Deze instituten staan vermeld op www.nrvt.nl. Gaat klant een bestaande woning verbouwen en is er een bouwdepot nodig? Dan willen we in het gevalideerde taxatierapport een waarde voor verbouw, waarde na verbouw én het verbouwingsbedrag terug zien. Degene die het taxatierapport opmaakt, mag op geen enkele wijze direct of indirect betrokken zijn bij de koop, verkoop, bemiddeling of financiering met geldnemer/koper, verkoper, bemiddelaar of geldgever. 

Voorwaarden Calcasa Desktop Taxatie
Wij accepteren een Calcasa Desktop Taxatie voor alle hypotheekaanvragen en verzoeken. Bij een overbrugging of een niet verkochte huidige woning volstaat een Calcasa Desktop Taxatie ook. En ook bij wijzigingen en rente aanpassingen van bestaande hypotheken. Dit geldt voor zowel hypotheken mét als zonder NHG. De voorwaarden van een Calcasa Desktop Taxatie zijn: 
 • Offerte met een aanvraagdatum vanaf 15 juni 2022
 • De totale hypotheekschuld mag niet meer dan 90% van de woningwaarde in het Calcasa rapport zijn.
 • Alleen voor bestaande bouw. En is er sprake van een verbouwing? Dan gaat het verbouwbedrag wat in de aanvraag staat in depot.   
 • Gaat de klant verduurzamen? Dan houden we geen rekening met de verruimde leennormen.
 • Maximale totale hypotheekschuld € 750.000 (er is geen maximale woningwaarde).
 • Wij accepteren de betrouwbaarheidsscores 5, 6 en 7 in Calcasa Desktop Taxatie. Bij de aanvraag voor een Calcasa Desktop Taxatie controleert Calcasa of een betrouwbaar rapport voor het onderpand mogelijk is. Daarom nemen we alleen Calcasa Desktop Taxatie in behandeling als die taxatie is aangevraagd voor een hypotheek bij Aegon. Het rapport vraag jij of je adviseur aan via https://app.desktoptaxatie.NL/taxatie/aegon.
 • Een Calcasa Desktop Taxatie mag op de datum van het bindend aanbod niet ouder zijn dan 6 maanden. 
De kosten van een Calcasa Desktop Taxatie zijn op dit moment € 85,00. Dit betaalt de klant rechtstreeks aan Calcasa. Is er geen betrouwbaar rapport beschikbaar? Dan krijgt de klant het geld teruggestort van Calcasa. In dat geval is een fysieke taxatie met een gevalideerd taxatierapport alsnog nodig.

Goed om te weten: Wij behouden ons bij een hypotheekaanvraag het recht om een taxatierapport op te vragen
 

Contactinformatie

Financial Services

Neem contact op met FS

Virtuele assistent

Stel een vraag

Telefoon

Neem alleen bij spoed telefonisch contact met ons op.

Hypotheken Acceptatie:

(058) 244 34 00

Hypotheken Beheer:

(058) 244 66 50

Bereikbaarheid: alle werkdagen van 8:30 tot 17:30. De medewerkers van de Servicedesk Hypotheken helpen u graag verder. Helaas kan onze wachttijd oplopen tot meer dan 5 minuten. Wilt u niet zo lang wachten? Stel uw vraag dan via de chat of aan onze virtuele assistent. Hiervoor moet u eerst inloggen.

Menu keuze
Afdeling

Optie 1

Adviseur of notaris

Optie 2

Consument

Financial Services

Behandelt:  

 • Vragen over betaalachterstanden hypotheek en verpande levensverzekering (ook (elders) verpand)
 • Vragen over betalingsregelingen 
 • Schuldsaneringsverzoeken over hypotheken
 • Vragen over BKR meldingen      
Telefoonnummer
E-mail

Debiteuren Beheer

058 244 68 39

Credit Management Bijzonder Beheer Hypotheken

Is de tweedelijns debiteurenbewaking van Hypotheken.

Behandelt:

 • Verkopen van woningen, waarbij een restschuld ontstaat of waarbij er achterstand is
 • Heeft contact met verzekeraar bij schade aan het onderpand (Bijzonder Beheer)
 • Restitutie (terugbetaling) vragen over een hypotheek met achterstand. 
Telefoonnummer
E-mail

Bijzonder Beheer

058 244 33 62

Vragen over praktijkfinancieringen en hypotheken met zakelijke onderpanden

Telefoonnummer
E-mail

CM Zakelijk

058 244 37 00

Arno Arnold

058 244 37 85

  

Marco Ruig

058 244 33 25

  

Gerben v/d Veen

058 244 66 75

  

Accountmanager

Geen accountmanager beschikbaar.

Schade

Veelgestelde vragen

Informatie hierover vindt u op onze pagina Corona en je reisverzekering: waar ben je voor verzekerd?
Vanaf 1 januari 2022 is iedereen die gebruik maakt van de Italiaanse skipistes verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor schade of letsel dat aan derden wordt toegebracht. Als uw klant een Aegon Aansprakelijkheidsverzekering heeft, wordt aan deze voorwaarde voldaan.  

Heeft uw klant een verklaring nodig?
Stuur dan een mail naar met daarin onderstaande informatie naar schademutaties@aegon.nl.   
 • Het polisnummer;
 • de voorletters, achternaam en het geslacht van uw klant (en medeverzekerden); en
 • de begin- en einddatum van het verblijf.
Wij mailen u de verklaring. Deze wordt afgegeven in het Engels. 
 
Een plotselinge emotie is niet verzekerd als onvoorziene bijzondere omstandigheid
Plotselinge emoties zonder dat er een concrete gebeurtenis heeft plaatsgevonden vallen niet onder de annuleringsdekking. Zoals bijvoorbeeld vliegangst of heimwee. Bij een emotie naar aanleiding van een verzekerde gebeurtenis, is de verzekerde gebeurtenis aanleiding voor annulering. Bijvoorbeeld als een dierbare ernstig ziek is of komt te overlijden. 

 
Op de homepage zoekt u uw klant via ‘Klant zoeken’, achter de verzekering klikt u op 'Claimen'. 
 
U doorloopt hiervoor de volgende stappen: 
 • Voer op de homepage de naam van uw klant in.
 • Klik op de naam van uw klant.
 • Selecteer de betreffende polis en klik op ‘Muteren’.
 • U komt nu direct in de polis van uw klant en kunt aan de rechterkant kiezen voor ‘Mutatie invoeren’. U kiest hiervoor als u meerdere subpolissen wilt wijzigen. Wilt u één subpolis wijzigen? Dan selecteert u onderaan het pakketscherm eerst de betreffende subpolis en klikt dan op 'Mutatie invoeren’.

Contactinformatie

Accountmanager

Geen accountmanager beschikbaar.

Telefoon

Algemeen telefoonnummer Schade verzekeringen:

(088) 344 00 50

Bereikbaarheid:alle werkdagen van 8:30 tot 17:30. De medewerkers van de Servicedesk Schade helpen u graag verder.
U heeft gemiddeld binnen 10 minuten een deskundige medewerker aan de telefoon.

Keuzemenu 1 Particuliere schadeverzekering

 1. Polisinformatie, mutatie en acceptatie
 2. Nieuwe schades en lopende schades

 

 

Pensioen

Veelgestelde vragen

Een werkgever machtigt u via het werkgeversportaal.
Alle communicatie naar werknemers is in het Nederlands en het Engels beschikbaar. Ook in het Werkgeversportaal kunt u kiezen voor weergave in het Nederlands of Engels. U vindt daar ook een Engelstalige handleiding.
U vindt de definitie van de franchise in uw pensioenregeling in het pensioenreglement
Op www.aegon.nl/zakelijk kunt u rechtsbovenaan inloggen. Heeft u nog geen account van Mijn Aegon Zakelijk? Vraag dan een activatielink aan via supportdesk@aegon.nl. Vermeld daarbij uw klantnummer, e-mailadres en mobiele nummer. Achter inlog vindt u het pensioenreglement. Hierin leest u de exacte definitie van de franchise van de betreffende pensioenregeling. 

Franchise op de website van het bedrijfstakpensioenfonds  
Volgt de pensioenregeling een bedrijfstakpensioenfonds? Kijk dan op de website. De meeste pensioenfondsen tonen de nieuwe franchise rond de jaarwisseling. 
 
Mijn Aegon is de persoonlijke online omgeving van uw klant. Hier staan alle producten bij Aegon op een rij. Dus ook het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Uw klant ziet hoeveel pensioen hij elke maand krijgt. Hoeveel partnerpensioen er is geregeld. En we publiceren elke dag de nieuwste koersinformatie over de beleggingen. Ook staat hier alle communicatie die uw klant van ons heeft ontvangen. Zoals de jaaropgaaf en de jaarlijkse brief met de nieuwe hoogte van het pensioen.
 
Telefoonnummers Pensioen
Afdeling
Nummer

Aegon DB Abonnement beheer

Aegon Cappital offertes en service adviseur

Direct Ingaand Pensioen

DGA Beleggingspensioen (bestaande regeling)

Accountmanager

Geen accountmanager beschikbaar.

Telefoonnummers Pensioen
Afdeling
E-mail

Aegon DB Abonnement beheer

Aegon Cappital offertes en service adviseur

Direct Ingaand Pensioen

aankooppensioen@aegon.nl

DGA Beleggingspensioen (bestaande regeling)

Postadres Pensioen

Aegon Levensverzekering B.V.

Postbus 16150

2500 BD Den Haag

Inkomen
U leest meer over het coronavirus en de inkomensverzekeringen van Aegon op deze webpagina
De werkgever kan u als adviseur op het Werkgeversportaal autoriseren om zijn gegevens in te zien
U kunt dan ook de naverrekening voor de werkgever doen. Als de werkgever u niet autoriseert, bent kunt u de werkgever niet zien in het Werkgeverportaal. De werkgever kan de autorisatie altijd weer intrekken. 
Nee, afsluiten van het MKB Verzuimplan kan alleen met de salarispakketten loket.nl, Nmbrs, AFAS en Cobra. Meer weten? We helpen uw klant snel op weg met onze pagina 'Salarispakket koppeling maken'.

Het MKB-verzuimplan is altijd inclusief arbodienstverlening. Voor werkgevers die met hun eigen arbodienst willen blijven werken hebben wij het Aegon Gezond Werkplan.

Contactinformatie

Klantenteam Zelfstandig Ondernemer

Neem contact op

Klantenteam Inkomen Collectief

Neem contact op
Leven

Veelgestelde vragen

U kunt de beschikbare polisgegevens van uw klant inzien bij het klantbeeld
Hier komt u als volgt:
 • Zoek de klant in het zoekscherm door met behulp van naam, plaats of polisnummer en klik op de 'klant'.
 • Het detailscherm van de desbetreffende klant verschijnt, dit is het 'Klantbeeld'
 • Klik binnen de sectie 'Producten & contracten' bij het betreffende polisnummer op 'Inzien'.
Beschikbare data:
 • Algemene gegevens
 • Verzekeringnemer
 • Verzekerde
 • Ingangs- en einddatum
 • Dekking
 • Premiegegevens
 • Begunstigde
 • Fondsverdeling 
 • Belegde waarde
 • Voorbeeldkapitalen
 • Garantiekapitaal
 • Doelkapitaal
 • Bijbehorende correspondentie
Na inloggen vindt u hier de AIP handleiding voor Leven: Handleidingen Leven
 
 • Zoek de klant in het zoekscherm via naam, plaats of polisnummer en klik de betreffende klant aan. Het detailscherm van de desbetreffende klant verschijnt. Dit is het 'Klantbeeld'. 
 • De kopie polis vindt u binnen de sectie 'Klant documenten'. 
Na inloggen vindt u hier de AIP handleiding voor Leven: Handleidingen Leven


 
Deze informatie vindt u als volgt:
 • Zoek de klant in het zoekscherm door met behulp van naam, plaats of polisnummer en klik op de 'klant'. 
 • Het detailscherm van de desbetreffende klant verschijnt, dit is het 'Klantbeeld' 

 • Klik binnen de sectie 'Producten & contracten' bij het betreffende polisnummer op 'Inzien'. 


In de jaarlijkse renseigneringsinformatie geven we ook informatie over de waarde van de beleggingsverzekering van uw klant en de eventueel aanwezige garantie. 

Deze informatie is voor de klant ook digitaal 
U kunt uw klant ook wijzen op de mogelijkheden van Mijn Aegon. Met Mijn Aegon kan uw klant zijn levensverzekeringen, spaar- en beleggingsrekeningen en zijn Aegon hypotheek online inzien.  

Extra inleg is mogelijk als dit specifiek in contractsdocumentatie vermeld staat
Verlengen of een extra storting doen is echter niet altijd rendabel. De kosten die uw klant maakt voor zijn extra inleg kan hij waarschijnlijk niet meer terugverdienen.  

We bieden een alternatief 
Bij een lijfrenteverzekering kan uw klant op de einddatum zijn verzekering voortzetten in een Aegon Lijfrente Uitstel Verzekering (ALUV) of een lijfrenteproduct bij Aegon Bank.  
U kunt online wijzigen doorgeven voor de levensverzekering van uw klant
Alle polisgegevens vindt u als volgt: 
 • Zoek de klant in het zoekscherm door met behulp van naam, plaats of polisnummer en klik op de 'klant'. Het detailscherm van de desbetreffende klant verschijnt, dit is het 'Klantbeeld'
 • Klik binnen de sectie “Producten & contracten” bij het betreffende polisnummer op “Muteren”
 • Vul het mutatieformulier in en voeg eventuele documenten toe. 

Na inloggen vindt u hier de AIP handleiding voor Leven: Handleidingen Leven

Algemeen telefoonnummer Levensverzekeringen:

(058) 244 33 55

Bereikbaarheid alle werkdagen:

 • van 8.30 tot 17.30 uur

Is er na 4 minuten nog geen medewerker beschikbaar? Spreek dan onze voicemail in. Als u voor 17:00 uur onze voicemail inspreekt bellen wij u dezelfde dag terug. Ook is het mogelijk om met een medewerker te chatten. Log dan in op dit Aegon Intermediair Portaal.

Credit Management Consument & Vorderingen

Behandeling fee nota's, betalingsachterstanden en complexe vorderingen: Telefoon: 058 244 3843 E-mail: betalingen@aegon.nl

 

Payroll

Behandeling navorderingen en uitbetalingen van pensioen- en lijfrenteuitkeringen Telefoon: 058 244 6867 E-mail: fsexcasso@aegon.nl

 

Tussenpersoon administratie

Behandeling alle wijzigingen op tussenpersoon- en portefeulleniveau

Telefoon: 058 244 6861 E-mail: fstp@aegon.nl

Account manager

Geen account manager beschikbaar.

Bancair

Veelgestelde vragen

U kunt gemakkelijk uw klanten zoeken via de homepage met de functionaliteit ‘Klanten zoeken’
Ziet u deze optie niet? Vraag dan uw beheerder om deze rechten aan u toe te kennen.

U vindt wie uw beheerder is, door rechts boven in het horizontale menu op ‘Kantoor’ te klikken. In het menu klikt u op ‘Mijn account’. Hier vindt u de beheerder van uw kantoor. De beheerder kan vervolgens de benodigde rechten aan u toekennen.

Klik hier voor de Handleiding AIP Gebruikersbeheer.
Uw klanten identificeren zich via het webformulier
Daarmee meld de klant zich aan voor identificatie via AMP Groep. Zij hebben hiervoor een geldig paspoort of identiteitskaart nodig. 
Alle offertes en uw opgeslagen werk vindt u onder ‘Opgeslagen werk’
De optie 'Opgeslagen werk' vindt u in het menu 'Bancair' bovenin het scherm. Daar staan zij overzichtelijk bij elkaar in één overzicht. Bij de kolom 'Status' ziet u of de aanvraag is afgerond, de offerte is verstuurd of de offerte is geaccepteerd. 
Het jaaroverzicht van uw klant staat niet in de Aegon Intermediairsportal
Uw klant vindt zijn jaaroverzicht in Mijn Aegon bij 'Documenten'. In de Mijn Aegon app klikt de klant voor het jaaroverzicht op de optie 'Documenten'.

Heeft uw klant nog geen account voor Mijn Aegon?
Dan maakt uw klant een account aan via ‘Account aanmaken‘.
U vindt de waarde en rente van de rekening van uw klant in de Aegon Intermediairsportal (AIP)
In de Aegon Intermediairsportal zoekt nadat u bent ingelogd op uw klant. Bij 'Producten & contracten' klikt u op 'Inzien' voor het saldo, het rentepercentage en de opgebouwde rente.

Heeft de klant een deposito?
Dan ziet u ook de waarde, de opgebouwde rente, het rentepercentage en de looptijd van het deposito. 
 

Contactinformatie

Account manager

Geen account manager beschikbaar.

Telefoon

Collectieve Inkomensverzekeringen voor Werkgevers en werknemers: Voor vragen van adviseurs over de naverrekening, het werkgeversportaal, en vragen over het Aegon Gezond Werkplan, Ziekteverzuim en WIA: 070 344 5223 (ma t/m vr 8.30 uur – 17.30 uur)

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: Voor vragen van adviseurs voor Zelfstandig ondernemers over de AOV: 070 344 5218 (ma t/m vr 8.30 uur – 17.30 uur).

Accountmanager

Geen accountmanager beschikbaar.