Contactinformatie

Algemeen

Veelgestelde vragen

Er zijn meerdere gebruikersrechten
Afhankelijk van uw kantoorrechten kunt u, als beheerder, gebruikersrechten toekennen aan uw collega’s. U kunt als beheerder aan een gebruiker dezelfde rechten toekennen als de rechten die u heeft. U kunt de gebruikersrechten van een collega wijzigen bij 'gebruikersbeheer'. 

Welke gebruikersrechten zijn er voor het Aegon Intermediair Portaal en kan de beheerder deze veranderen?

Onderstaande rechten kunnen worden toegekend

 • Beleggingsobjecten
 • Betaalrekeningen
 • Consumptief Krediet
 • Elektronisch Geld
 • Hypothecair Krediet
 • Inkomensvezekering
 • Pensioenverzekering
 • Premiepensioenverderingen
 • Schadeverzekeringen particulier
 • Schadeverzekeringen zakelijk
 • Spaarrekeningen
 • Vermogen
 • Zorgverzekeringen
 • Klantbeeld
 • Financieel Rekening Courant
 • Hersteladvies
 • Advieskansen
Meer informatie leest u in de Handleiding AIP Gebruikersbeheer.


Gebruikersrechten aanpassen

De AIP-beheerder van het adviseurskantoor kan de gebruikersrechten op AIP aanpassen. Binnen onderstaande handleiding worden de volgende onderwerpen beschreven:

 • Hoe te achterhalen wie uw AIP-beheerder is
 • Hoe de AIP-beheerder de rechten kan aanpassen
 • Welke rechten we kennen op AIP

Meer informatie vind je in de Handleiding AIP Gebruikersbeheer

Uw beheerder kan een portefeuille overzicht voor hypotheken downloaden via het Aegon Intermediair Portaal
Alleen de beheerder van een kantoor kan dit aanvragen. De beheerder kiest bij het tabblad hypotheek voor 'Portefeuille inzicht'. 

Voor alle andere producten (geen hypotheken) vraagt u een portefeuilleoverzicht op via onze tussenpersonenadministratie

Stuur hiervoor een e-mail naar fstp@aegon.nl en vermeld hierin uw verzoek onder vermelding van uw agentschapnummer.

Via het Aegon Intermediair Portaal kunt u ook financiële documenten, debiteuren beheer en rekening-courant overzichten downloaden
In AIP klikt u hiervoor op 'Algemeen'. Hier staat aan de rechterkant 'Kantoor'. Onder deze optie staan de volgende opties waar u op kunt klikken: 'Financiële Documenten', 'Debiteurenbeheer' en 'Rekening courant'. 
De beheerder is degene die binnen uw organisatie de toegang kan verlenen tot de Aegon Intermediair Portaal 
De beheerder kan u de juiste rechten toewijzen. Wie de beheerder is binnen uw organisatie vraagt u intern na. Indien u een account voor het Aegon Intermediair Portaal heeft, vindt u de beheerder van uw organisatie via 'Mijn Account' in het Aegon Intermediair Portaal.  
U kunt een intermediairwijziging doorgeven via ons webformulier
Dit formulier vindt u via Intermediair wijzigen. U uploadt bij dit formulier een schriftelijke, ondertekende verklaring van de verzekeringnemer.

Wilt u nog andere wijzigingen doorgeven?
Vergeet dan niet deze wijzigingen via 'Muteren' door te voeren onder het betreffende polisnummer.

Contactinformatie

Contact FS

Credit management Hypotheken

Telefoon: 058 244 6839 E-mail: hulpbijgeldzorgen@aegon.nl

 

Credit Management Consument & Vorderingen

Complexe vorderingen (onterecht/teveel uitbetaald bedrag terugvorderen): Telefoon: 058 244 3168 E-mail: terugbetalen@aegon.nl

 

Leven, Schade Particulier en Polissen

Telefoon: 058 244 3843 E-mail: betalingen@aegon.nl

 

Payment

(Vragen over polissen met credit saldo of zonder achterstand of algemene betalingsvragen) Telefoon: 058 244 6861 E-mail: fsgz@aegon.nl

 

Tussenpersoon administratie

Telefoon: 058 244 6861 E-mai: fstp@aegon.nl

 

Accountmanager

Geen accountmanager beschikbaar.

Bezoek- en postadres

Aegon Den Haag

Aegonplein 50

2591 TV Den Haag

Telefoon: (070) 344 32 10

Postbus 202

2501 CE Den Haag

 

Aegon Leeuwarden

Snekerkade 1

8911 AA Leeuwarden

Telefoon: (058) 244 32 10

Postbus 23000

8900 MA Leeuwarden

Melden overlijden

Aegon Nabestaandendesk

088 344 00 20

Bereikbaarheid: Alle werkdagen van 8:30 tot 17.30. De medewerkers van de Nabestaandendesk helpen u graag verder. Wij streven ernaar dat u zo snel mogelijk een medewerker spreekt die u helpt bij het melden van een overlijden.

Telefoon

Aegon Den Haag

(070) 344 32 10

Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17.30 uur

 

Aegon Leeuwarden

(058) 244 32 10

Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17.30 uur

 

Supportdesk Intermediair Portal: voor technische ondersteuning

(070) 344 50 00

Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur

Hypotheek

Veelgestelde vragen

De status van een hypotheekaanvraag volgt u gemakkelijk zelf op het Aegon Intermediair Portaal
Ga naar 'Hypotheken in aanvraag' op de HypothekenstartpaginaU ziet nu alle lopende aanvragen van uw kantoor. Op dossierniveau ziet u onder anderen wanneer het dossier wordt beoordeeld en of we misschien op een actie van u wachten. Goed om te weten: om klantgegevens in te kunnen zien logt u eerst in.

Ook het aanvragen van een wijziging doet u gemakkelijk zelf
Hulp nodig? We hebben een handleiding voor u gemaakt met alle functionaliteiten van ons Portaal. Deze kunt u downloaden op deze pagina: Handleidingen 
Het inzien van klantgegevens doet u hier op het Aegon Intermediair Portaal
Zoek uw klant op hypotheeknummer of klantnaam. Na het selecteren van de juiste klant, komt u in het klantbeeld. Hier ziet u alle gegevens die ook voor de klant in Mijn Aegon inzichtelijk zijn. Zoals welke rentepercentages gelden en welke tariefklasse bijvoorbeeld. 

Status van een lopende aanvraag bekijken
Onder 'Hypotheken in aanvraag' of 'Hypotheken in beheer' kunt u de status van uw aanvraag volgen. Hier ziet u gelijk voor welke aanvragen wij een actie van u nodig hebben. 

Ook het aanvragen van een wijziging doet u hier gemakkelijk zelf
Hulp nodig? We hebben een handleiding voor u gemaakt met alle functionaliteiten van ons Portaal. Deze kunt u downloaden op deze pagina: Handleidingen 

Advieskansen
Op de Hypotheekstartpagina vindt u ook de optie 'Advieskansen'. Zo kunt u gemakkelijk bepalen of uw klant advies nodig heeft. We bieden op dit moment 4 advieskansen aan:
 • Renteherziening: hier vindt u alle contracten die binnen nu en 3 maanden van ons een rentevoorstel krijgen;
 • Aflossingsvrij: hier ziet u alle klanten waarbij een groot deel van de pro-resto aflossingsvrij is;
 • Verlagen tariefklasse: hier vindt u alle contracten die door een verouderde woningwaarde mogelijk in aanmerking komen voor een lagere tariefklasse. Dit zijn contracten waar de woningwaarde langer dan 5 jaar geleden voor het laatst is bijgewerkt;
 • Einddatum leningdeel: hier ziet u alle klanten waarvan de einddatum van het leningdeel binnen één jaar is en de productvorm geen annuïteitenhypotheek, lineaire hypotheek of overbruggingslening is.
Wij toetsen voorafgaand aan het renteaanbod en de uitbetaling van de hypotheekgelden de financiële verplichting van klant bij het BKR
Onder NHG normen is het daarnaast verplicht om nog een BKR te doen op het moment van bindend aanbod (of binnen 3 dagen). 

Wij vragen een buitenlandse krediettoetsing aan in België, Duitsland, Italië en Oostenrijk zodra het dossier compleet is
Heeft uw klant een van deze nationaliteiten, of is hij momenteel woonachtig in één van deze landen? Dan vragen we ook daar een toets aan. De informatie is meestal na 1 dag teruggekoppeld. De Italiaanse toets duurt vaak langer.

De volgende kredietsoorten zijn voor ons niet acceptabel: 
 • Hypothecair krediet eigen woning met achterstand en/of bijzonderheden (HY) 
 • Schuldregeling (SR) 
 • Saneringskrediet (SK) 
 • Schuldhulp (SH) 
 • Overige financiële verplichtingen (RO) 
 • Zakelijke overige financiële verplichtingen (ZO

Achterstandscoderingen in het BKR

 • A of A1: niet toegestaan, tenzij sprake is van een herstelcode (H) of de lening is afgelost. Of als de desbetreffende geldgever verklaart dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost. Een achterstandscodering op een RN of RH is niet toegestaan, ook niet onder de hiervoor genoemde voorwaarden. Dit geldt overigens ook voor een HY (zie ook hierboven bij kredietsoorten die Aegon sowieso niet accepteert);
 • 2: niet toegestaan;
 • 3: niet toegestaan, tenzij sprake is van een RN-3 registratie. Hierbij geldt dat de registratie een praktisch laatste aflosdatum (PLA) in het BKR moet hebben en de registratiedatum van de bijzonderheidscode 3 en de PLA gelijk zijn. Daarnaast moet uit een schriftelijke verklaring van NHG blijken dat de bijzonderheidscode is ontstaan doordat sprake is van een afboeking tegen finale kwijting door NHG;
 • 4: niet toegestaan;
 • 5: niet toegestaan.

Goed om te weten: Achterstandscoderingen blijven tot 5 jaar na herstelmelding zichtbaar bij het BKR. Een achterstand registratie op een hypothecair krediet (HY) of krediet overige onroerende zaken (HO) accepteren wij nooit, ook niet als deze aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet! Wij accepteren de aanvraag ook niet wanneer uit de werkgeversverklaring blijkt dat er sprake is van loonbeslag
Wij vragen om een taxatie van de aan te kopen woning
Een taxatie van de woning is altijd verplicht, met als enige uitzondering nieuwbouw. Wij accepteren 2 soorten taxaties om de woningwaarde aan te tonen:
 • Gevalideerd taxatierapport; 
 • Calcasa Desktop Taxatie. 

Voorwaarden gevalideerd taxatierapport
De waardepeildatum van een gevalideerd taxatierapport mag op datum bindend aanbod niet ouder is dan 6 maanden. Het rapport moet uitgebracht zijn door tussenkomt van een door de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) gecertificeerd validatie-instituut. Als de marktwaarde voor verbouwing van de woning al voldoende is voor het verstrekken van de lening, dan is het niet nodig de verbouwingskosten te specificeren in een taxatierapport. 

Voorwaarden Calcasa Desktop Taxatie
Er kan gebruik gemaakt worden van een Calcasa Desktop Taxatie als: 
 • De totale lening (inclusief de aangevraagde lening) lager is dan 90% van de marktwaarde én er sprake is van:
  • aankoop van een bestaande woning; of 
  • oversluiting van de bestaande lening(en) voor de eigen woning; of 
  • afsluiten van een overbruggingskrediet; of 
  • verhogen van een bestaande Aegon Hypotheek; of 
  • wijzigen van een bestaande Aegon Hypotheek.  
 • Het bedrag van de aangevraagde lening (exclusief overbrugging) is niet meer dan € 750.000,- .
 • De minimale betrouwbaarheidsscore van de Calcasa Desktop Taxatie is 5.
 • De Calcasa Desktop Taxatie moet voor een financiering bij Aegon zijn opgesteld. 
Een Calcasa Desktop Taxatie is niet toegestaan in de volgende situaties: 
 • aankoop van een nieuwbouwwoning;
 • aanvragen waarbij een marktwaarde na verbouw nodig is;
 • afkoop erfpachtcanon;
 • als uit de Calcasa blijkt dat er sprake is van een hoog risico op funderingsschade en/of er is een (indicatief) bedrag voor herstel mogelijke funderingsschade opgenomen;
 • in alle gevallen van een verkoop met een (dreigend) verlies waarbij de opbrengst van de woning onvoldoende is om daaruit de vorderingen uit hoofde van de lening te voldoen.

Wij behouden ons bij een hypotheekaanvraag het recht om een gevalideerd taxatierapport op te vragen
 

 

Contactinformatie

Financial Services

Neem contact op met FS

Virtuele assistent

Stel een vraag

Telefoon

Neem alleen bij spoed telefonisch contact met ons op.

Hypotheken Acceptatie:

(058) 244 34 00

Hypotheken Beheer:

(058) 244 66 50

Bereikbaarheid: alle werkdagen van 8:30 tot 17:30. De medewerkers van de Servicedesk Hypotheken helpen u graag verder. Helaas kan onze wachttijd oplopen tot meer dan 5 minuten. Wilt u niet zo lang wachten? Stel uw vraag dan via de chat of aan onze virtuele assistent. Hiervoor moet u eerst inloggen.

Menu keuze
Afdeling

Optie 1

Adviseur of notaris

Optie 2

Consument

Financial Services

Behandelt:  

 • Vragen over betaalachterstanden hypotheek en verpande levensverzekering (ook (elders) verpand)
 • Vragen over betalingsregelingen 
 • Schuldsaneringsverzoeken over hypotheken
 • Vragen over BKR meldingen      
Telefoonnummer
E-mail

Debiteuren Beheer

058 244 68 39

Credit Management Bijzonder Beheer Hypotheken

Is de tweedelijns debiteurenbewaking van Hypotheken.

Behandelt:

 • Verkopen van woningen, waarbij een restschuld ontstaat of waarbij er achterstand is
 • Heeft contact met verzekeraar bij schade aan het onderpand (Bijzonder Beheer)
 • Restitutie (terugbetaling) vragen over een hypotheek met achterstand. 
Telefoonnummer
E-mail

Bijzonder Beheer

058 244 33 62

Vragen over praktijkfinancieringen en hypotheken met zakelijke onderpanden

Telefoonnummer
E-mail

CM Zakelijk

058 244 37 00

Arno Arnold

058 244 37 85

  

Marco Ruig

058 244 33 25

  

Gerben v/d Veen

058 244 66 75

  

Accountmanager

Geen accountmanager beschikbaar.

Schade

Veelgestelde vragen

Vanaf 1 januari 2022 is iedereen die gebruik maakt van de Italiaanse skipistes verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor schade of letsel dat aan derden wordt toegebracht. Als uw klant een Aegon Aansprakelijkheidsverzekering heeft, wordt aan deze voorwaarde voldaan.  

Heeft uw klant een verklaring nodig?
Stuur dan een mail naar met daarin onderstaande informatie naar schademutaties@aegon.nl.   
 • Het polisnummer;
 • de voorletters, achternaam en het geslacht van uw klant (en medeverzekerden); en
 • de begin- en einddatum van het verblijf.
Wij mailen u de verklaring. Deze wordt afgegeven in het Engels. 
 
Een plotselinge emotie is niet verzekerd als onvoorziene bijzondere omstandigheid. Plotselinge emoties zonder dat er een concrete gebeurtenis heeft plaatsgevonden, vallen niet onder de annuleringsdekking. Zoals bijvoorbeeld vliegangst of heimwee. Bij emotie naar aanleiding van een verzekerde gebeurtenis, is de verzekerde gebeurtenis aanleiding voor annulering. Bijvoorbeeld als een dierbare ernstig ziek is of komt te overlijden. 

 
Op de homepage zoekt u uw klant via ‘Klant zoeken’, achter de verzekering klikt u op 'Claimen'. 
 
U doorloopt hiervoor de volgende stappen: 
 • Voer op de homepage de naam van uw klant in.
 • Klik op de naam van uw klant.
 • Selecteer de betreffende polis en klik op ‘Muteren’.
 • U komt nu direct in de polis van uw klant en kunt aan de rechterkant kiezen voor ‘Mutatie invoeren’. U kiest hiervoor als u meerdere subpolissen wilt wijzigen. Wilt u één subpolis wijzigen? Dan selecteert u onderaan het pakketscherm eerst de betreffende subpolis en klikt dan op 'Mutatie invoeren’.

Contactinformatie

Accountmanager

Geen accountmanager beschikbaar.

Telefoon

Algemeen telefoonnummer Schade verzekeringen:

(088) 344 00 50

Bereikbaarheid:alle werkdagen van 8:30 tot 17:30. De medewerkers van de Servicedesk Schade helpen u graag verder.
U heeft gemiddeld binnen 10 minuten een deskundige medewerker aan de telefoon.

Keuzemenu 1 Particuliere schadeverzekering

 1. Polisinformatie, mutatie en acceptatie
 2. Nieuwe schades en lopende schades

 

 

Pensioen

Veelgestelde vragen

Een werkgever machtigt u via het werkgeversportaal.
Alle communicatie naar werknemers is in het Nederlands en het Engels beschikbaar. Ook in het Werkgeversportaal kunt u kiezen voor weergave in het Nederlands of Engels. U vindt daar ook een Engelstalige handleiding.
U vindt de definitie van de franchise in uw pensioenregeling in het pensioenreglement
Op www.aegon.nl/zakelijk kunt u rechtsbovenaan inloggen. Heeft u nog geen account van Mijn Aegon Zakelijk? Vraag dan een activatielink aan via supportdesk@aegon.nl. Vermeld daarbij uw klantnummer, e-mailadres en mobiele nummer. Achter inlog vindt u het pensioenreglement. Hierin leest u de exacte definitie van de franchise van de betreffende pensioenregeling. 

Franchise op de website van het bedrijfstakpensioenfonds  
Volgt de pensioenregeling een bedrijfstakpensioenfonds? Kijk dan op de website. De meeste pensioenfondsen tonen de nieuwe franchise rond de jaarwisseling. 
 
Mijn Aegon is de persoonlijke online omgeving van uw klant. Hier staan alle producten bij Aegon op een rij. Dus ook het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Uw klant ziet hoeveel pensioen hij elke maand krijgt. Hoeveel partnerpensioen er is geregeld. En we publiceren elke dag de nieuwste koersinformatie over de beleggingen. Ook staat hier alle communicatie die uw klant van ons heeft ontvangen. Zoals de jaaropgaaf en de jaarlijkse brief met de nieuwe hoogte van het pensioen.
 
Telefoonnummers Pensioen
Afdeling
Nummer

Aegon DB Abonnement beheer

Aegon Cappital offertes en service adviseur

Direct Ingaand Pensioen

DGA Beleggingspensioen (bestaande regeling)

Accountmanager

Geen accountmanager beschikbaar.

Telefoonnummers Pensioen
Afdeling
E-mail

Aegon DB Abonnement beheer

Aegon Cappital offertes en service adviseur

Direct Ingaand Pensioen

aankooppensioen@aegon.nl

DGA Beleggingspensioen (bestaande regeling)

Postadres Pensioen

Aegon Levensverzekering B.V.

Postbus 16150

2500 BD Den Haag

Inkomen
U leest meer over het coronavirus en de inkomensverzekeringen van Aegon op deze webpagina
De werkgever kan u als adviseur op het Werkgeversportaal autoriseren om zijn gegevens in te zien
U kunt dan ook de naverrekening voor de werkgever doen. Als de werkgever u niet autoriseert, bent kunt u de werkgever niet zien in het Werkgeverportaal. De werkgever kan de autorisatie altijd weer intrekken. 
Nee, afsluiten van het MKB Verzuimplan kan alleen met de salarispakketten loket.nl, Nmbrs, AFAS en Cobra. Meer weten? We helpen uw klant snel op weg met onze pagina 'Salarispakket koppeling maken'.

Het MKB-verzuimplan is altijd inclusief arbodienstverlening. Voor werkgevers die met hun eigen arbodienst willen blijven werken hebben wij het Aegon Gezond Werkplan.

Contactinformatie

Klantenteam Zelfstandig Ondernemer

Neem contact op

Klantenteam Inkomen Collectief

Neem contact op
Leven

Veelgestelde vragen

U kunt de beschikbare polisgegevens van uw klant inzien bij het klantbeeld
Hier komt u als volgt:
 • Zoek de klant in het zoekscherm door met behulp van naam, plaats of polisnummer en klik op de 'klant'.
 • Het detailscherm van de desbetreffende klant verschijnt, dit is het 'Klantbeeld'
 • Klik binnen de sectie 'Producten & contracten' bij het betreffende polisnummer op 'Inzien'.
Beschikbare data:
 • Algemene gegevens
 • Verzekeringnemer
 • Verzekerde
 • Ingangs- en einddatum
 • Dekking
 • Premiegegevens
 • Begunstigde
 • Fondsverdeling 
 • Belegde waarde
 • Voorbeeldkapitalen
 • Garantiekapitaal
 • Doelkapitaal
 • Bijbehorende correspondentie
Na inloggen vindt u hier de AIP handleiding voor Leven: Handleidingen Leven
 
 • Zoek de klant in het zoekscherm via naam, plaats of polisnummer en klik de betreffende klant aan. Het detailscherm van de desbetreffende klant verschijnt. Dit is het 'Klantbeeld'. 
 • De kopie polis vindt u binnen de sectie 'Klant documenten'. 
Na inloggen vindt u hier de AIP handleiding voor Leven: Handleidingen Leven


 
Deze informatie vindt u als volgt:
 • Zoek de klant in het zoekscherm door met behulp van naam, plaats of polisnummer en klik op de 'klant'. 
 • Het detailscherm van de desbetreffende klant verschijnt, dit is het 'Klantbeeld' 

 • Klik binnen de sectie 'Producten & contracten' bij het betreffende polisnummer op 'Inzien'. 


In de jaarlijkse renseigneringsinformatie geven we ook informatie over de waarde van de beleggingsverzekering van uw klant en de eventueel aanwezige garantie. 

Deze informatie is voor de klant ook digitaal 
U kunt uw klant ook wijzen op de mogelijkheden van Mijn Aegon. Met Mijn Aegon kan uw klant zijn levensverzekeringen, spaar- en beleggingsrekeningen en zijn Aegon hypotheek online inzien.  

Extra inleg is mogelijk als dit specifiek in contractsdocumentatie vermeld staat
Verlengen of een extra storting doen is echter niet altijd rendabel. De kosten die uw klant maakt voor zijn extra inleg kan hij waarschijnlijk niet meer terugverdienen.  

 
U kunt online wijzigen doorgeven voor de levensverzekering van uw klant
Alle polisgegevens vindt u als volgt: 
 • Zoek de klant in het zoekscherm door met behulp van naam, plaats of polisnummer en klik op de 'klant'. Het detailscherm van de desbetreffende klant verschijnt, dit is het 'Klantbeeld'
 • Klik binnen de sectie “Producten & contracten” bij het betreffende polisnummer op “Muteren”
 • Vul het mutatieformulier in en voeg eventuele documenten toe. 

Na inloggen vindt u hier de AIP handleiding voor Leven: Handleidingen Leven

Algemeen telefoonnummer Levensverzekeringen:

(058) 244 33 55

Bereikbaarheid alle werkdagen:

 • van 8.30 tot 17.30 uur

Is er na 4 minuten nog geen medewerker beschikbaar? Spreek dan onze voicemail in. Als u voor 17:00 uur onze voicemail inspreekt bellen wij u dezelfde dag terug. Ook is het mogelijk om met een medewerker te chatten. Log dan in op dit Aegon Intermediair Portaal.

Credit Management Consument & Vorderingen

Behandeling fee nota's, betalingsachterstanden en complexe vorderingen: Telefoon: 058 244 3843 E-mail: betalingen@aegon.nl

 

Payroll

Behandeling navorderingen en uitbetalingen van pensioen- en lijfrenteuitkeringen Telefoon: 058 244 6867 E-mail: fsexcasso@aegon.nl

 

Tussenpersoon administratie

Behandeling alle wijzigingen op tussenpersoon- en portefeulleniveau

Telefoon: 058 244 6861 E-mail: fstp@aegon.nl

Account manager

Geen account manager beschikbaar.

Telefoon

Collectieve Inkomensverzekeringen voor Werkgevers en werknemers: Voor vragen van adviseurs over de naverrekening, het werkgeversportaal, en vragen over het Aegon Gezond Werkplan, Ziekteverzuim en WIA: 070 344 5223 (ma t/m vr 8.30 uur – 17.30 uur)

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: Voor vragen van adviseurs voor Zelfstandig ondernemers over de AOV: 070 344 5218 (ma t/m vr 8.30 uur – 17.30 uur).

Accountmanager

Geen accountmanager beschikbaar.