Spaarhypotheek

 • Maximale fiscale renteaftrek bezien over de totale looptijd van de lening
 • Volledige aflossing van de lening aan het eind van de looptijd

Op deze pagina:

Hoe werkt het product?

De Aegon SpaarHypotheek bestaat uit een hypothecaire lening en een gekoppelde spaarverzekering. Deze hypotheekvorm biedt zekerheid dat de lening op de einddatum volledig wordt afgelost met de gegarandeerde uitkering. Door de ingebouwde overlijdensdekking in de levensverzekering kan ook bij vooroverlijden de lening (gedeeltelijk) worden afgelost. Over de spaarpremie voor de verzekering wordt dezelfde rentevergoeding berekend als het hypotheekrentepercentage dat in rekening wordt gebracht  voor de lening. Als de hypotheekrente op de lening wordt verlaagd, stijgt de premie van de levensverzekering. Bij een renteverhoging op de lening, daalt de premie van de levensverzekering. Deze combinatie zorgt voor stabielere bruto maandlasten bij een renteherziening in vergelijking met andere hypotheekvormen.

Productkenmerken

Kenmerk
Omschrijving

Aflosvorm

Geen contractuele aflossing gedurende de looptijd. Aflossen gebeurt op de einddatum van de lening met de verzekeringsuitkering van de spaarhypotheekverzekering.

Maandlast

De maandlast blijft gelijk zolang het rentepercentage niet wijzigt.

Relatie hypotheekrente en inleg

Dempende werking bij renteherziening doordat de rentevergoeding op de spaarhypotheekverzekering gelijk is aan de hypotheekrente die de klant betaalt.

Mogelijke rentevarianten

Prijsdifferentiatie

De rentetarieven voor een (Bank)spaarhypotheek en een Aflossingsvrije hypotheek zijn hoger geprijsd dan voor een Lineaire en Annuïteitenhypotheek.

Fiscale behandeling

Box 1, uitsluitend als fiscale voortzetting van een SEW, BEW of KEW of een oude regime aflossingsvrije hypotheek. Fiscaal geruisloze voortzetting is mogelijk mits na 31 maart 2013 geen sprake is van verhoging of verlenging.

Voorwaarden SEW

 • - Gebruik Formulier Fiscaal Geruisloze Voortzetting noodzakelijk;
 • - De minimale aanvangsleeftijd verzekerde(n) is 18 jaar, de maximum looptijd is 30 jaar, maar nooit langer dan tot de 75-jarige leeftijd. Het is mogelijk om de duur van de premieperiode in te korten;
 • - Automatisch incasso van de premie door Aegon;
 • - Minimale premie per periode € 20,-;
 • - Bij een KEW: bandbreedte 1:10;
 • - Polissplitsing is mogelijk;
 • - Uit de opgebouwde waarde worden iedere maand kosten onttrokken, zoals gespecificeerd in de offerte;
 • - De hoogte van de risicopremie is gebaseerd op de bereikte leeftijd en de hoogte van de overlijdensdekking. De dekking is het verschil tussen de uitkering bij overlijden en de opgebouwde waarde.

Aanvullende voorwaarden bij keuze voor box 3 spaarhypotheekverzekering

 • Minimale duur van 10 jaar.

Overlijdensdekking

 • - Bij overlijden bij de verzekerde(n) is er een uitkering die kan variëren tussen 60 en 100% van het lening bedrag van de Spaarhypotheek, naar keuze van de klant;
 • - De overlijdensuitkering moet gebruikt worden voor aflossing van de lening (zonder aflossingskosten);
 • - Mogelijk kapitaalverlies bij overlijden als je kiest voor een dekking <100%;
 • - Op 1 of 2 levens verzekerd worden. Bij 2 levens volgt uitkering na overlijden van de eerst stervende en vervalt de verzekering.

Garanties verzekerd bedrag

De verzekerde bedragen bij in leven van de verzekerde(n) op de einddatum en bij overlijden zijn gegarandeerd.

Voortzetten verzekering na aflossing lening

De spaarhypotheekverzekering kan na voortijdige aflossing van de lening tot uiterlijk 31 december van het volgende kalenderjaar worden voortgezet. Daarna wordt de verzekering beëindigd. Aegon vergoedt in die periode over de spaarpremie de rente die geldt op het tijdstip van aflossing voor NHG-leningen met een rentevaste periode van 2 jaar verlaagd met 1,5% punt.

Actuele hypotheekrente

Voor wie

De Aegon Spaarhypotheek past wel bij klanten die:

 • al een bestaande spaarhypotheek bij ons hebben of een aflossingsvrij hypotheek van voor 1 januari 2013;
 • zekerheid willen dat op de einddatum de lening wordt afgelost;
 • stabielere bruto maandlasten willen, ook na een renteherziening;
 • geen behoefte hebben aan afname van de schuld gedurende de looptijd.

De Aegon Spaarhypotheek past niet bij klanten die:

 • voor het eerst een hypotheek sluiten;
 • gedurende de looptijd contractueel willen aflossen;
 • een restschuld mee willen financieren;
 • de bestaande lening willen verhogen;

Downloads

Voorwaarden
Acceptatie

Veelgestelde vragen

Renteaanbod nog niet getekend retour
Het renteaanbod moet binnen 2 weken na de dagtekening getekend bij ons retour zijn. Wij garanderen dan de in het renteaanbod genoemde rente.

Renteaanbod getekend retour ontvangen
 • Voor bestaande bouw
  Het renteaanbod is geldig tot 3 maanden na de dagtekening van het renteaanbod, mits deze tijdig getekend retour is gekomen. De eerste 3 maanden is het renteaanbod kosteloos geldig. Na 3 maanden kan het renteaanbod verlengd worden tot een maximum van 12 maanden na dagtekening van het renteaanbod. Bij passeren na de eerste 3 maanden kan er sprake zijn van bereidstellingskosten
 • Voor nieuwbouw
  Het renteaanbod is geldig tot 6 maanden na de dagtekening van het renteaanbod, mits deze tijdig getekend retour is gekomen. De eerste 6 maanden is het renteaanbod kosteloos geldig. Na 6 maanden kan het renteaanbod verlengd worden tot een maximum van 12 maanden dagtekening van het renteaanbod. Bij passeren na de eerste 6 maanden kan er sprake zijn van bereidstellingskosten. 

Renteaanbod verlengen
De geldigheid van het renteaanbod wordt automatisch verlengd tot maximaal 1 jaar. Ligt de passeerdatum na de geldigheid van het renteaanbod? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. 

Nieuw renteaanbod aanvragen
Als uw klant het renteaanbod heeft getekend kan tijdens de oorspronkelijke geldigheidsduur van het renteaanbod (3 of 6 maanden) geen nieuw renteaanbod worden uitgebracht om in aanmerking te komen voor een lagere rente. Na het verlopen van de geldigheidsduur moet het getekende renteaanbod worden afgelegd en kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. Stukken die al zijn aangeleverd willen we opnieuw ontvangen.

 

Wij toetsen voorafgaand aan het renteaanbod en de uitbetaling van de hypotheekgelden de financiële verplichting van klant bij het BKR
Onder NHG normen is het daarnaast verplicht om nog een BKR te doen op het moment van bindend aanbod (of binnen 3 dagen). 

Wij vragen een buitenlandse krediettoetsing aan in België, Duitsland, Italië en Oostenrijk zodra het dossier compleet is
Heeft uw klant een van deze nationaliteiten, of is hij momenteel woonachtig in één van deze landen? Dan vragen we ook daar een toets aan. De informatie is meestal na 1 dag teruggekoppeld. De Italiaanse toets duurt vaak langer.

De volgende kredietsoorten zijn voor ons niet acceptabel: 
 • Hypothecair krediet eigen woning met achterstand en/of bijzonderheden (HY) 
 • Schuldregeling (SR) 
 • Saneringskrediet (SK) 
 • Schuldhulp (SH) 
 • Overige financiële verplichtingen (RO) 
 • Zakelijke overige financiële verplichtingen (ZO

Achterstandscoderingen in het BKR

 • A of A1: niet toegestaan, tenzij sprake is van een herstelcode (H) of de lening is afgelost. Of als de desbetreffende geldgever verklaart dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost. Een achterstandscodering op een RN of RH is niet toegestaan, ook niet onder de hiervoor genoemde voorwaarden. Dit geldt overigens ook voor een HY (zie ook hierboven bij kredietsoorten die Aegon sowieso niet accepteert);
 • 2: niet toegestaan;
 • 3: niet toegestaan, tenzij sprake is van een RN-3 registratie. Hierbij geldt dat de registratie een praktisch laatste aflosdatum (PLA) in het BKR moet hebben en de registratiedatum van de bijzonderheidscode 3 en de PLA gelijk zijn. Daarnaast moet uit een schriftelijke verklaring van NHG blijken dat de bijzonderheidscode is ontstaan doordat sprake is van een afboeking tegen finale kwijting door NHG;
 • 4: niet toegestaan;
 • 5: niet toegestaan.

Goed om te weten: Achterstandscoderingen blijven tot 5 jaar na herstelmelding zichtbaar bij het BKR. Een achterstand registratie op een hypothecair krediet (HY) of krediet overige onroerende zaken (HO) accepteren wij nooit, ook niet als deze aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet! Wij accepteren de aanvraag ook niet wanneer uit de werkgeversverklaring blijkt dat er sprake is van loonbeslag