Aegon MKB Verzuimplan

Dé alles-in-éénverzuimoplossing voor mkb-ondernemers

 • Een verzuimverzekering inclusief begeleiding bij verzuim en re-integratie.
 • Volledig digitaal offreren en aanvragen.
 • Koppeling met salarispakketten om gegevens juist aan te leveren, geen na-verrekening nodig.
 • 100% vergoeding van de voorgeschreven interventies.

Op deze pagina:

Wat en hoe?

Het MKB Verzuimplan is een alles-in-één-verzuimoplossing voor mkb-ondernemers. Hiermee regelt een werkgever twee zaken tegelijk:

 • Hij verzekert zich voor de doorbetaling van het loon tijdens de eerste twee jaar dat een werknemer arbeidsongeschikt is.
 • Aegon helpt de werkgever bij re-integratiebeleiding én – nog belangrijker – we vergoeden de daarvoor noodzakelijke interventies. Dit hoort bij de verzekering. Een werkgever hoeft dus niet meer een contract met een arbodienst af te sluiten.

Goed om te weten: het MKB Verzuimplan is een volledig digitaal product. De uitwisseling van werknemersgegevens vindt automatisch plaats via een koppeling met het salarispakket.

Voor wie?

Wanneer is het MKB Verzuimplan geschikt voor een werkgever? Het MKB Verzuimplan kan geschikt zijn voor werkgevers die voldoen aan de volgende punten:

 • De werkgever heeft minimaal één werknemer die verplicht verzekerd is voor de Nederlandse werknemersverzekeringen.
 • De werkgever wil zich verzekeren voor het werkgeversrisico van arbeidsongeschiktheid.
 • De werkgever wil de arbodienstverlening en de verzekering bij één partij onderbrengen.
 • De werkgever heeft geen tot weinig tijd heeft om zich te verdiepen in wet- en regelgeving over verzuim en re-integratie.

Het MKB Verzuimplan is voor werkgevers met maximaal 75 werknemers. In het MKB Verzuimplan is de dienstverlening gekoppeld aan de verzekering. Om de verzekering af te kunnen sluiten, is een koppeling met het salarispakket van de werkgever noodzakelijk. 

Productkenmerken

 • Verzuimverzekering inclusief begeleiding bij verzuim en re-integratie. Hiervoor werken wij samen met arbodienst Perspectief.
 • Dicht bij de klant: Regionaal casemanagement en medisch team
 • Casemanager is bevoegd zelf de meest gangbare interventies in te zetten
 • Zeer uitgebreid pakket aan dienstverlening
 • Werknemersgegevens ontvangen wij automatisch via salarispakketkoppeling (met loket.nl, Nmbrs, AFAS, Cobra)
 • Directe maandelijkse uitkering aan de werkgever
 • Transparante premie met maximering eigen verzuim volgens vast percentage (max 25%) convenant verzuim-ontzorgverzekering
 • 100% vergoeding van de voorgeschreven interventies

Jaarcontract met jaarlijkse vaststelling van premiepercentage op basis van de markt én de portefeuille van Aegon

Bruto loon inclusief 13e maand, vakantietoeslag, onregelmatigheidstoeslag en ploegentoeslag

Ongemaximeerd

Onafhankelijk van dekkingspercentage

 • 100/70
 • 70/70
 • eigen keuze
 • 10/30/60 (t/m 25 werknemers)
 • 30/60/130 (26 t/m 75 werknemers)

Keuze tussen 0 procent en 25 procent

Maximaal € 125.000 verzekerd loon

Bij regres regelt Aegon de rechtsbijstand

0 procent tot en met 10 procent, met 0,5 als interval

Duurzaamheid

Aegon heeft diverse initiatieven op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Beter bekend als de ESG-criteria. Duurzaamheid is hier een onderdeel van.

Beter milieu voor ons allemaal

Een schone en gezonde leefomgeving wil iedereen. Daar dragen wij ook zelf aan bij. Door onze eigen CO2-uitstoot te verminderen. En de overgang naar een schonere economie te versnellen. Dit vinden we niet alleen belangrijk, we hebben er zelfs voor getekend in het Klimaatakkoord. Weten wat we zoal doen voor het milieu? Dat leest u op onze pagina Beter milieu voor ons allemaal. Voor u als adviseur hebben we daarom ook AIP ingericht en voor onze klanten ‘mijn Aegon’, zodat niet noodzakelijk papier gebruik verminderd wordt.

Duurzaamheidsdoelstellingen per product

Onze producten hebben op dit moment nog geen aanvullende duurzaamheidsdoelstellingen. Zodra de duurzaamheidsdoelstellingen er wel zijn, vermelden we dat expliciet in de productinformatie en de doelgroepomschrijving. U hoort het van ons als het zover is.

Meer weten?

Op www.aegon.nl/verantwoord-ondernemen leest u al onze initiatieven op het gebied van verantwoord ondernemen. Van verantwoord beleggen, tot klimaatdoelstellingen en de maatschappelijke doelen die we steunen.

Downloads

Nee, afsluiten van het MKB Verzuimplan kan alleen met de salarispakketten loket.nl, Nmbrs, AFAS en Cobra. Meer weten? We helpen uw klant snel op weg met onze pagina 'Salarispakket koppeling maken'.
Het MKB Verzuimplan en Aegon Gezond Werkplan staan op dit moment allebei op een ander digitaal platform. Een werkgever kan natuurlijk wel kiezen voor het MKB Verzuimplan én een product van het Aegon Gezond Werkplan. Maar wijzigingen moeten dan voor de verschillende producten apart worden doorgegeven. 

Het MKB-verzuimplan is altijd inclusief arbodienstverlening. Voor werkgevers die met hun eigen arbodienst willen blijven werken hebben wij het Aegon Gezond Werkplan.
Op de website van Perspectief staat een overzicht van de locaties.
De goedgekeurde re-integratiekosten worden volledig vergoed.