Bankspaarhypotheek

 • Maximale fiscale renteaftrek bezien over de totale looptijd van de lening
 • Volledige aflossing van de lening aan het eind van de looptijd

Op deze pagina:

Hoe werkt het product?

De Aegon Bankspaarhypotheek bestaat uit een hypothecaire lening en een gekoppelde bankspaarrekening (SEW). Deze hypotheekvorm biedt de zekerheid dat de lening op de einddatum volledig wordt afgelost met het opgebouwde saldo van de bankspaarrekening. Over de inleg op de spaarrekening wordt dezelfde rentevergoeding berekend als het hypotheekrentepercentage dat in rekening wordt gebracht  voor de lening. Als de hypotheekrente op de lening wordt verlaagd, stijgt de inleg op de spaarrekening. Bij een renteverhoging op de lening, daalt de inleg op de spaarrekening. Deze combinatie zorgt voor stabielere bruto maandlasten bij een renteherziening in vergelijking met andere hypotheekvormen.

Productkenmerken

Kenmerk
Omschrijving

Aflosvorm

Geen contractuele aflossing gedurende de looptijd. Aflossen gebeurt op de einddatum van de lening met het beschikbare saldo van de Spaarrekening Eigen Woning (SEW).

Maandlast

De maandlast blijft gelijk zolang het rentepercentage niet wijzigt.

Relatie hypotheekrente en inleg

Dempende werking bij renteherziening doordat de rentevergoeding op de spaarrekening gelijk is aan de hypotheekrente die de klant betaalt.

Mogelijke rentevarianten

Prijsdifferentiatie

De rentetarieven voor een (Bank)spaarhypotheek en een Aflossingsvrije hypotheek zijn hoger geprijsd dan voor een Lineaire en Annuïteitenhypotheek.

Fiscale behandeling

Box 1, uitsluitend als fiscale voortzetting van een SEW, BEW of KEW. Fiscaal geruisloze voortzetting is mogelijk mits geen sprake is van een verhoging of verlenging.

Voorwaarden SEW

 • - Aegon heeft geen en/of rekening;
 • - Geen BEW mogelijk;
 • - Gebruik Formulier Fiscaal Geruisloze Voortzetting noodzakelijk;
 • - De minimale aanvangsleeftijd van de rekeninghouder is 18 jaar, de maximum looptijd is 30 jaar, maar nooit langer dan tot de 75-jarige leeftijd. Het is mogelijk om de duur van de inlegperiode in te korten;
 • - Automatisch incasso van de inleg door Aegon;
 • - Minimale inleg per periode € 20,-;
 • - Hoogste inleg in een jaar mag niet hoger zijn dan 10 keer de laagste inleg (bandbreedte 1:10).

Actuele hypotheekrente

Voor wie

De Aegon Bankspaarhypotheek past wel bij klanten die:

 • al een bestaande bankspaarhypotheek bij ons hebben en deze willen voortzetten;
 • zekerheid willen dat op de einddatum de lening kan worden afgelost;
 • stabielere bruto maandlasten willen, ook na een renteherziening;
 • geen behoefte hebben aan afname van de schuld  gedurende de looptijd.

De Aegon Bankspaarhypotheek past niet bij klanten die:

 • voor het eerst een hypotheek sluiten;
 • gedurende de looptijd contractueel willen aflossen;
 • een restschuld mee willen financieren;
 • de bestaande lening willen verhogen.

Downloads

Voorwaarden
Acceptatie
Productwijzer

Veelgestelde vragen

Renteaanbod nog niet getekend retour
Het renteaanbod moet binnen 2 weken na de dagtekening getekend bij ons retour zijn. Wij garanderen dan de in het renteaanbod genoemde rente.

Renteaanbod getekend retour ontvangen
 • Voor bestaande bouw
  Het renteaanbod is geldig tot 3 maanden na de dagtekening van het renteaanbod, mits deze tijdig getekend retour is gekomen. De eerste 3 maanden is het renteaanbod kosteloos geldig. Na 3 maanden kan het renteaanbod verlengd worden tot een maximum van 12 maanden na dagtekening van het renteaanbod. Bij passeren na de eerste 3 maanden kan er sprake zijn van bereidstellingskosten
 • Voor nieuwbouw
  Het renteaanbod is geldig tot 6 maanden na de dagtekening van het renteaanbod, mits deze tijdig getekend retour is gekomen. De eerste 6 maanden is het renteaanbod kosteloos geldig. Na 6 maanden kan het renteaanbod verlengd worden tot een maximum van 12 maanden dagtekening van het renteaanbod. Bij passeren na de eerste 6 maanden kan er sprake zijn van bereidstellingskosten. 

Renteaanbod verlengen
De geldigheid van het renteaanbod wordt automatisch verlengd tot maximaal 1 jaar. Ligt de passeerdatum na de geldigheid van het renteaanbod? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. 

Nieuw renteaanbod aanvragen
Als uw klant het renteaanbod heeft getekend kan tijdens de oorspronkelijke geldigheidsduur van het renteaanbod (3 of 6 maanden) geen nieuw renteaanbod worden uitgebracht om in aanmerking te komen voor een lagere rente. Na het verlopen van de geldigheidsduur moet het getekende renteaanbod worden afgelegd en kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. Stukken die al zijn aangeleverd willen we opnieuw ontvangen.

 

Wij toetsen voorafgaand aan het renteaanbod en de uitbetaling van de hypotheekgelden de financiële verplichting van klant bij het BKR
Onder NHG normen is het daarnaast verplicht om nog een BKR te doen op het moment van bindend aanbod (of binnen 3 dagen). 

Wij vragen een buitenlandse krediettoetsing aan in België, Duitsland, Italië en Oostenrijk zodra het dossier compleet is
Heeft uw klant een van deze nationaliteiten, of is hij momenteel woonachtig in één van deze landen? Dan vragen we ook daar een toets aan. De informatie is meestal na 1 dag teruggekoppeld. De Italiaanse toets duurt vaak langer.

De volgende kredietsoorten zijn voor ons niet acceptabel: 
 • Hypothecair krediet eigen woning met achterstand en/of bijzonderheden (HY) 
 • Schuldregeling (SR) 
 • Saneringskrediet (SK) 
 • Schuldhulp (SH) 
 • Overige financiële verplichtingen (RO) 
 • Zakelijke overige financiële verplichtingen (ZO

Achterstandscoderingen in het BKR

 • A of A1: niet toegestaan, tenzij sprake is van een herstelcode (H) of de lening is afgelost. Of als de desbetreffende geldgever verklaart dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost. Een achterstandscodering op een RN of RH is niet toegestaan, ook niet onder de hiervoor genoemde voorwaarden. Dit geldt overigens ook voor een HY (zie ook hierboven bij kredietsoorten die Aegon sowieso niet accepteert);
 • 2: niet toegestaan;
 • 3: niet toegestaan, tenzij sprake is van een RN-3 registratie. Hierbij geldt dat de registratie een praktisch laatste aflosdatum (PLA) in het BKR moet hebben en de registratiedatum van de bijzonderheidscode 3 en de PLA gelijk zijn. Daarnaast moet uit een schriftelijke verklaring van NHG blijken dat de bijzonderheidscode is ontstaan doordat sprake is van een afboeking tegen finale kwijting door NHG;
 • 4: niet toegestaan;
 • 5: niet toegestaan.

Goed om te weten: Achterstandscoderingen blijven tot 5 jaar na herstelmelding zichtbaar bij het BKR. Een achterstand registratie op een hypothecair krediet (HY) of krediet overige onroerende zaken (HO) accepteren wij nooit, ook niet als deze aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet! Wij accepteren de aanvraag ook niet wanneer uit de werkgeversverklaring blijkt dat er sprake is van loonbeslag