Lineaire Hypotheek

 • Volledige aflossing van de hypotheekschuld aan het eind van de looptijd
 • Afnemende maandlasten gedurende de gehele looptijd
 • Over de hele looptijd bezien zo min mogelijk rente betalen in vergelijking met andere hypotheekvormen

Op deze pagina:

Hoe werkt het product?

De Aegon Lineaire Hypotheek is een hypothecaire lening met verplichte maandelijkse aflossing. Gedurende de gehele looptijd betaalt de klant maandelijks  een vast bedrag voor de aflossing en een dalend bedrag aan rente. Is de looptijd van de lening bijvoorbeeld dertig jaar (360 maanden)? Dan lost de klant maandelijks 1/360e deel van de hypotheekschuld af. Hierdoor daalt de hypotheekschuld in een rechte lijn (lineair), net als de te betalen rente. Aan het eind van de looptijd is de lening geheel afgelost.

Productkenmerken

Kenmerk
Omschrijving

Aflosvorm

Contractueel aflosschema op basis van de looptijd. Bij renteherziening verandert het contractuele aflosschema niet.

Maandlast

Bruto: de maandlast daalt elke maand zolang het rentepercentage niet wijzigt;
Netto: de maandlast daalt elke maand zolang het rentepercentage niet wijzigt.

Mogelijke rentevarianten

Prijsdifferentiatie

De rentetarieven voor een Lineaire en Annuïteitenhypotheek zijn lager geprijsd dan de overige Aegon hypotheekproducten.

Fiscale behandeling

Box 1.

Fiscale eisen

Indien box 1 nieuw regime: fiscale aflosverplichting: tenminste aflossen volgens aflosschema behorend bij een 360 maanden durende annuïteit.

Actuele hypotheekrente

Voor wie

De Aegon Lineaire Hypotheek past wel bij klanten die:

 • verwachten dat op termijn hun (besteedbaar) inkomen zal  dalen en/of snel de hypotheekschuld willen verlagen;
 • een gegarandeerde aflossing van de lening willen op einddatum;
 • afnemende maandlasten willen gedurende de looptijd;
 • fiscale renteaftrek belangrijk vinden;
 • een restschuld willen mee financieren.

De Aegon Lineaire Hypotheek past niet bij klanten die:

 • een aflossingsvrije hypotheek hebben van voor 1 januari 2013 en de oude hypotheekvorm wil voortzetten met behoud van fiscale renteaftrek;
 • flexibel aflossen;
 • gelijkblijvende maandlasten willen (bruto);
 • fiscale renteaftrek niet belangrijk vinden.

Downloads

Voorwaarden
Acceptatie
Productwijzer

Veelgestelde vragen

Renteaanbod nog niet getekend retour
Het renteaanbod moet binnen 2 weken na de dagtekening getekend bij ons retour zijn. Wij garanderen dan de in het renteaanbod genoemde rente.

Renteaanbod getekend retour ontvangen
 • Voor bestaande bouw
  Het renteaanbod is geldig tot 3 maanden na de dagtekening van het renteaanbod, mits deze tijdig getekend retour is gekomen. De eerste 3 maanden is het renteaanbod kosteloos geldig. Na 3 maanden kan het renteaanbod verlengd worden tot een maximum van 12 maanden na dagtekening van het renteaanbod. Bij passeren na de eerste 3 maanden kan er sprake zijn van bereidstellingskosten
 • Voor nieuwbouw
  Het renteaanbod is geldig tot 6 maanden na de dagtekening van het renteaanbod, mits deze tijdig getekend retour is gekomen. De eerste 6 maanden is het renteaanbod kosteloos geldig. Na 6 maanden kan het renteaanbod verlengd worden tot een maximum van 12 maanden dagtekening van het renteaanbod. Bij passeren na de eerste 6 maanden kan er sprake zijn van bereidstellingskosten. 

Renteaanbod verlengen
De geldigheid van het renteaanbod wordt automatisch verlengd tot maximaal 1 jaar. Ligt de passeerdatum na de geldigheid van het renteaanbod? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. 

Nieuw renteaanbod aanvragen
Als uw klant het renteaanbod heeft getekend kan tijdens de oorspronkelijke geldigheidsduur van het renteaanbod (3 of 6 maanden) geen nieuw renteaanbod worden uitgebracht om in aanmerking te komen voor een lagere rente. Na het verlopen van de geldigheidsduur moet het getekende renteaanbod worden afgelegd en kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. Stukken die al zijn aangeleverd willen we opnieuw ontvangen.

 

Wij toetsen voorafgaand aan het renteaanbod en de uitbetaling van de hypotheekgelden de financiële verplichting van klant bij het BKR
Onder NHG normen is het daarnaast verplicht om nog een BKR te doen op het moment van bindend aanbod (of binnen 3 dagen). 

Wij vragen een buitenlandse krediettoetsing aan in België, Duitsland, Italië en Oostenrijk zodra het dossier compleet is
Heeft uw klant een van deze nationaliteiten, of is hij momenteel woonachtig in één van deze landen? Dan vragen we ook daar een toets aan. De informatie is meestal na 1 dag teruggekoppeld. De Italiaanse toets duurt vaak langer.

De volgende kredietsoorten zijn voor ons niet acceptabel: 
 • Hypothecair krediet eigen woning met achterstand en/of bijzonderheden (HY) 
 • Schuldregeling (SR) 
 • Saneringskrediet (SK) 
 • Schuldhulp (SH) 
 • Overige financiële verplichtingen (RO) 
 • Zakelijke overige financiële verplichtingen (ZO

Achterstandscoderingen in het BKR

 • A of A1: niet toegestaan, tenzij sprake is van een herstelcode (H) of de lening is afgelost. Of als de desbetreffende geldgever verklaart dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost. Een achterstandscodering op een RN of RH is niet toegestaan, ook niet onder de hiervoor genoemde voorwaarden. Dit geldt overigens ook voor een HY (zie ook hierboven bij kredietsoorten die Aegon sowieso niet accepteert);
 • 2: niet toegestaan;
 • 3: niet toegestaan, tenzij sprake is van een RN-3 registratie. Hierbij geldt dat de registratie een praktisch laatste aflosdatum (PLA) in het BKR moet hebben en de registratiedatum van de bijzonderheidscode 3 en de PLA gelijk zijn. Daarnaast moet uit een schriftelijke verklaring van NHG blijken dat de bijzonderheidscode is ontstaan doordat sprake is van een afboeking tegen finale kwijting door NHG;
 • 4: niet toegestaan;
 • 5: niet toegestaan.

Goed om te weten: Achterstandscoderingen blijven tot 5 jaar na herstelmelding zichtbaar bij het BKR. Een achterstand registratie op een hypothecair krediet (HY) of krediet overige onroerende zaken (HO) accepteren wij nooit, ook niet als deze aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet! Wij accepteren de aanvraag ook niet wanneer uit de werkgeversverklaring blijkt dat er sprake is van loonbeslag