Ontslag van Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Als een relatie eindigt en één van de partners in het huis wil blijven wonen, moet de ander uit de hypotheekakte geschreven worden. Het maakt niet uit of de partners getrouwd zijn, samenwonen of een geregistreerd partnerschap hebben. Wij noemen dit proces Ontslag van Hoofdelijke Aansprakelijkheid (OHA). Soms is er extra geld nodig om de ex-partner uit te kopen (uitbetalen van overbedeling).

Op deze pagina:

Image
Stel overlegt in de voortuin

In 3 stappen naar hoofdelijk ontslag

Hoe zit het ook alweer? Wij leggen het stap voor stap uit. We gaan uit van de meest voorkomende situatie: dat ieder 50% van de woning in bezit heeft en dat de helft van de woning van de een naar de ander gaat.

Stap 1: Is er een betaalachterstand?

Ja?

De klant moet deze achterstand eerst oplossen.

Nee?

Doe de standaard leennormen toets (accepatienormen).

Goed om rekening mee te houden

Bent u nog niet de bemiddelend adviseur voor het huidige hypotheekdossier? Regel dan eerst een intermediairwijziging.

Stap 2: Is de standaard leennormen toets (accepatienormen) akkoord?

Ja, met maximaal 6 leningdelen

Doe de OHA-aanvraag vanuit uw adviespakket. 

 • We nemen de aanvraag in behandeling en stellen het renteaanbod op.
 • In het renteaanbod staat welke documenten wij allemaal nodig hebben.  
 • U uploadt de gevraagde stukken via uw adviespakket en/of AIP.
 • We beoordelen uw complete dossier en stellen het bindend aanbod op.  

Ja, met 7 leningdelen of meer of een combinatie NHG en niet-NHG

Neem contact op via de chat met de Voorbespreekdesk OHA. U stemt samen met de medewerker van de Voorbespreekdesk af hoe u de aanvraag instuurt. Goed om te weten: de Voorbespreekdesk is niet bedoeld voor statusvragen.

Nee?

Bepaal of een OHA-aanvraag met Explain haalbaar is. Onder stap 3 leest u meer over een explainaanvraag.

Is er sprake van overbedeling en/of meefinancieren van kosten?

Dan kan de financiering alleen betrekking hebben op de overbedeling van de woning, het verpande bijverband en de bijkomende kosten (advies- en notariskosten, taxatiekosten).

Stap 3: Is er in de huidige hypotheek sprake van waarde-opbouw in een gekoppeld product én wordt deze waarde afgelost op de huidige hypotheek?

Ja?

U verwerkt de opgebouwde waarde in uw aanvraag (deze waarde vindt u ook in AIP). In ons renteaanbod nemen we deze waardeverrekening op. De notaris vraagt voor de akte de opgebouwde waarde bij ons op. Deze waarde verrekenen we met de openstaande hypotheekschuld. Zodra de notaris dit verzoek bij ons doet, zetten wij een akkoordverklaring voor de klant(en) klaar in Mijn Aegon. U ontvangt dit bericht ook via AIP. Nadat de klant(en) deze ondertekend heeft, verwerken wij de opgebouwde waarde in de afrekening van de notaris en kan daarna de akte passeren.

Nee?

Dan kijken we of we het bestaande gekoppelde product aan de nieuwe hypotheek kunnen verbinden. We betalen de opgebouwde waarde niet uit aan de klant.

Een aanvraag met Explain

Overschrijdt de aanvraag de standaard leennormen toets (acceptatienormen) maar past deze wel bij een beoordeling op beheernormen? Dat noemen wij een OHA-explainaanvraag (details hypotheekgids, hoofdstuk 8 en 9). Bij een explainaanvraag vragen wij alle documenten op voordat wij een renteaanbod uitbrengen. Dit is inclusief de explaindocumenten. Onderaan deze pagina leest u welke documenten u precies nodig heeft.  

OHA-explainaanvraag met maximaal 6 leningdelen

Doe een nieuwe aanvraag via uw adviespakket. Bekijk de instructie per adviespakket welke kenmerken u meegeeft in uw aanvraag.

 • Na de aanvraag ontvangt u van ons een lijst met documenten die u aanlevert.
 • U uploadt de gevraagde documenten via uw adviespakket en/of AIP.
 • Na ontvangst van alle documenten nemen wij de aanvraag in behandeling.
 • We beoordelen uw aanvraag en stellen het renteaanbod op.
 • Na het getekende renteaanbod stellen we het bindend aanbod op.  

OHA-explainaanvraag met 7 leningdelen of meer

Neem contact op via de chat met de Voorbespreekdesk OHA. U stemt samen met de medewerker van de Voorbespreekdesk af hoe u de aanvraag instuurt. Goed om te weten: de Voorbespreekdesk is niet bedoeld voor statusvragen.

OHA-explainaanvraag niet haalbaar?

Dan is hoofdelijk ontslag (nog) niet mogelijk, bespreek met ons of er nog alternatieven zijn.

Image
Hypotheekadviseur

De rente voor uw renteaanbod

Bij uw OHA-aanvraag met een verhoging houden wij voor het nieuwe leningdeel het rentebericht aan van de aanvraagdatum. Hebben wij niet binnen drie maanden een compleet explaindossier ontvangen? Dan vervalt uw aanvraag. De blijvende klant houdt het bestaande rentecontract. De tariefklasse en de gekozen productvormen bepalen wat de rente wordt.

Overzicht renteberichten

Het bindend aanbod is uitgebracht

Hoe nu verder?

 • Wij sturen de stukken naar de notaris.
 • De notaris vraagt drie weken vooraf bij ons de aflosnota van de huidige hypotheek op. Eventueel met de verrekening van de waarde van een gekoppeld product.
 • De notaris vraagt het geld op bij ons.
 • De notaris zorgt voor ondertekening van de akte van verdeling en de nieuwe hypotheekakte.
 • Het onderpand en de hypotheek staan nu op naam van de blijvende partij.
 • De notaris stuurt de getekende akte naar ons.
 • De notaris royeert de oude hypotheek.

Wie levert wat aan?

Bij een aanvraag voor hoofdelijk ontslag komt veel kijken. Door de juiste documenten op tijd en volledig aan te leveren, verloopt de aanvraag sneller en efficiënter. Wilt u vertraging voorkomen? Check dan goed of uw aanvraag compleet is. Hieronder een overzicht van de meest opgevraagde documenten: 

Klant / adviseur

 • Klantbeeldformulier
 • Financieringsopzet
 • Inkomensgegevens
 • Legitimatiebewijs
 • Bewijs tenaamstelling IBAN
 • Concept notariële akte van verdeling
 • Echtscheidingsconvenant
 • Echtscheidingsbeschikking
 • Inschrijving echtscheiding
 • Ontbinding geregistreerde partnerschapsvoorwaarden
 • Beschikking ontbinding geregistreerd partnerschapsvoorwaarden (rechtbank)
 • Inschrijving ontbinding geregistreerde partnerschapsvoorwaarden
 • Taxatierapport
 • Overzicht eigen middelen
 • Schenkings- en/of leningsovereenkomst
 • Aflosbewijzen
 • Aangifte IB van het meest recente jaar bij zelfstandigen
 • Inkomensverklaring bij zelfstandigen
 • Ontruimingsverklaring 

Extra bij OHA-aanvraag met Explain

 • Explainformulier Hoofdelijk Ontslag
 • Positieve uitkomst NHG Beheertoets (ook voor niet NHG)
 • Positieve uitkomst Nibud Persoonlijk Budgetadvies
  Uitgaven van de blijvende partner zijn tenminste door Nibud geformuleerde minimum bedragen voor een vergelijkbaar huishouden
 • Recente afschriften betaal- en spaarrekeningen (maximaal 1 maand oud)

Notaris

 • Getekende nieuwe hypotheekakte
 • Aflosnota oude hypotheek
  eventueel met een verrekening van de waarde van het gekoppelde product
 • Royementsakte oude hypotheek

Aegon

 • Akkoordverklaring beëindiging gekoppeld product
  De klant(en) ondertekent deze akkoordverklaring. Na ondertekening maakt notaris aflosnota op van de oude hypotheek met een verrekening van deze waarde.
 • Nieuw hypotheekoverzicht
  Nadat wij de akte van de notaris hebben ontvangen, verwerken wij deze in onze administratie. AIP én Mijn Aegon zijn weer up-to-date. U en de klant(en) ontvangen hiervan bericht.

Downloads

Vragen? 

Informatie over het OHA-proces en antwoord op algemene vragen vindt u in onze Virtuele Assistent. Heeft u dossier-inhoudelijke vragen of wilt u een dossier voorbespreken? Chat eenvoudig met een medewerker. 

Veelgestelde vragen

Bij sommige aanvragen met Explain vragen wij een Nibud Persoonlijk Budgetadvies op. Bij het invullen van het formulier gaat u uit van de nieuwe situatie van de klant. Dus na omzetting van de hypotheek en eventuele verhoging. Zorg bij het invullen dat de bedragen die genoemd worden reëel zijn in vergelijking met de bankafschriften. Vergeet ook niet alle netto inkomsten mee te nemen zoals te ontvangen kinderalimentatie, kinderbijslag of andere toeslagen. Hiervoor kan gemakkelijk een proefberekening gedaan worden op de site van de Belastingdienst
Bij hoofdelijk ontslag aanvragen met maximaal 6 leningdelen en is er géén sprake van een combinatie van NHG en niet-NHG eisen we een nieuwe hypothecaire inschrijving
Op deze manier komt er één hypotheekaanvraag voor de overname van de bestaande lening én de eventuele uitkoop van de partner. Hierdoor lopen er niet meerdere aanvragen naast elkaar en is er geen akte van ontslag meer nodig. De klant moet hiervoor naar de notaris en betaalt ook royementskosten.  

Zijn er 7 leningdelen of meer die echt niet samengevoegd kunnen worden of is er sprake van een combinatie van NHG en niet-NHG?
Dan doen we een mutatie (omzetting) op de bestaande hypotheek en komt er geen nieuwe inschrijving. Er komt wél een nieuwe inschrijving als er sprake is van een verhoging die niet past binnen de opnameruimte van de huidige hypotheek. 
Hiermee bedoelen we het definitieve vertrek van de ex-partner. Door het duurzaam verlaten van de woning geeft de vertrekkende partner zijn of haar woonrecht prijs. Dit willen wij teruglezen in de (concept) akte van verdeling doordat er sprake is van een ander woonadres voor de vertrekkende partner. Mocht de vertrekkende partner nog ingeschreven staan op hetzelfde adres dan ontvangen wij graag een Aegon ontruimingsverklaring.
 
De beoordeling van hoofdelijk ontslag dossier is een complex proces waarbij we alles vastleggen. Ook hebben we veel gegevens nodig van de klanten voordat we een dossier kunnen beoordelen. Hierbij is de betaalbaarheid een belangrijk aspect.