Aegon Lijfrente Sparen

Geld opzij zetten voor later als aanvulling op pensioen. Uw klant spaart op een geblokkeerde bankrekening

 • Sparen voor later met belastingvoordeel
 •  Uw klant bepaalt zelf de inleg
 •  Sparen met een variabele of vaste rente
 • 100% online: altijd toegang

Op deze pagina:

Wat en hoe?

Sparen op een geblokkeerde rekening voor een extra uitkering als aanvulling op het inkomen vóór of na de pensionering van uw klant. Over het bedrag op de Aegon Lijfrente Sparen betaalt uw klant tijdens de looptijd geen belasting. Uw klant kan ook het vrijkomende lijfrentekapitaal op Aegon Lijfrente Sparen laten doorgroeien tot het moment dat uw klant besluit een uitkerende lijfrente aan te kopen.

Vrijheid in sparen

Uw klant bepaalt zelf wanneer hij spaart voor zijn lijfrente. Uw klant kan elke maand, kwartaal, half jaar of jaar geld opzij zetten in Aegon Lijfrente Sparen. Maar uw klant kan ook een bedrag storten wanneer het uitkomt. Er zijn na opening geen verplichte stortingen. En wil uw klant niet meer inleggen? Dan blijft het opgebouwde bedrag geblokkeerd staan totdat uw klant een lijfrente uitkering aankoopt.

Aanvulling op pensioen

Aan het eind van de looptijd zet uw klant het opgebouwd spaarsaldo op Aegon Lijfrente Sparen om in een lijfrente uitkering. Met deze uitkering vult uw klant zijn pensioen aan. Uw klant betaalt vanaf dan belasting over deze uitkeringen.

100% online: altijd toegang

De Aegon Lijfrente Sparen kan uw klant volledig via internet beheren. Uw klant kan de rekening op elk tijdstip van de dag, 7 dagen per week inzien en wijzigen.

Uw klant betaalt geen kosten voor de rekening

Uw klant betaalt geen kosten voor Aegon Lijfrente Sparen. De kosten van Aegon zijn al in de rente verwerkt. Ook ontvangt u als adviseur geen provisie of andere vergoeding van Aegon. 

Bekijk hier de berekening van de hoogte van de opnamekosten.

Aegon Lijfrente Sparen valt onder het depositogarantiestelsel.

Actuele rente

Bekijk de actuele rentes.

De rente wordt jaarlijks bijgeschreven op de Aegon Lijfrente Sparen. Door rente op rente krijgt uw klant meer rendement.

Kiest uw klant er bij het openen voor om direct (een deel van) het saldo vast te zetten in een deposito? Dan geldt er een rentegarantietermijn van 30 dagen. Mocht de rente in deze periode zijn gestegen op het moment dat wij het geld ontvangen, dan krijgt uw klant de hogere rente die op dat moment geldt.

Uw klant kan kiezen uit looptijden van 1 t/m 30 jaar.

Variabele of vaste rente

Met Aegon Lijfrente Sparen kan uw klant kiezen voor een variabele of vaste rente. De variabele rente kan dagelijks veranderen. Kiest uw klant voor een deposito met een vaste rente? Dan verandert de rente niet tijdens de looptijd van de deposito. Zo weet uw klant vooraf exact wat het resultaat is. De vaste rente die uw klant ontvangt is afhankelijk van de gekozen looptijd.

Aegon Bank stopt verkoop van Aegon Lijfrente Sparen

U kunt per 15 oktober 2021 geen nieuwe Aegon Lijfrente Sparen meer voor uw klanten aanvragen. Bestaande klanten kunnen hun Aegon Lijfrente Sparen blijven gebruiken. Kijk voor meer informatie

Fiscale informatie

Belasting

De stortingen die uw klant doet op Aegon Lijfrente Sparen kan uw klant voor de belasting aftrekken van het inkomen in box 1. Het bedrag dat uw klant mag aftrekken is niet voor iedereen gelijk; dat hangt van de persoonlijke situatie van de klant af en kan van jaar tot jaar veranderen. Het is daarom belangrijk om van tevoren goed te weten wat dat bedrag is.

Aanvulling pensioen

Het bedrag dat uw klant opbouwt met Aegon Lijfrente Sparen mag alleen gebruikt worden als aanvulling op het pensioen. Het is belangrijk dat uw klant uiterlijk in het kalenderjaar waarin uw klant vijf jaar ouder is dan de AOW-leeftijd, het opgebouwd tegoed omzet in een lijfrente uitkering. Met deze uitkering vult uw klant zijn pensioen aan.

Oud en nieuw pensioen

Op Aegon Lijfrente Sparen is het huidig fiscaal regime van toepassing. Het is mogelijk om opgebouwde lijfrentes in een eerder fiscaal regime over te brengen naar Aegon Lijfrente Sparen. Hierdoor kunnen de rechten van een eerder regime komen te vervallen.

Voor wie

Voor wie is Aegon Lijfrente Sparen bedoeld?

 • Aegon Lijfrente Sparen past bij elke klant die:
  - aanvullend pensioen wil opbouwen;
  - eerder opgebouwd lijfrentekapitaal wil uitstellen;
  - fiscale jaarruimte en/of reserveringsruimte heeft;
  - zich bewust is van de fiscale regels die gelden bij deze rekening.
 • Aegon Lijfrente Sparen past bij elke klant die:
  - in Nederland woonachtig is;
  - over een Burgerservicenummer beschikt;
  - over een door ons geaccepteerd geldig identiteitsbewijs beschikt. En als het van toepassing is op de situatie van de klant, over een geldige verblijfsvergunning beschikt.
  - over een geldig e-mailadres beschikt.

Productkenmerken

De rentegarantietermijn bij aanvraag is 30 dagen.

Uw klant kan sparen voor later met belastingvoordeel

Downloads

Voorwaarden
Formulieren
Productinformatie