Aegon Lijfrente Uitkeren

Met deze uitkering vult uw klant zijn pensioen aan

 • Uitkeringsfrequentie: per maand, kwartaal, half jaar of jaar
 • Zelf een uitkeringsdatum vaststellen

Op deze pagina:

Wat en hoe?

Met Aegon Lijfrente Uitkeren vult uw klant het pensioen aan. Uw klant ontvangt de uitkering in vaste termijnen per maand, kwartaal, half jaar of jaar.

Gegarandeerde uitbetalingen

De uitkeringen van Aegon Lijfrente Uitkeren zijn gegarandeerd gedurende de looptijd. De lijfrente uitkering wordt dus altijd uitbetaald. Bij overlijden komen de resterende uitbetalingen toe aan de erfgenamen. Op de bruto uitbetalingen moeten wij nog loonbelasting, premies volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet inhouden.

Aegon Bank stopt verkoop van Aegon Lijfrente Uitkeren

U kunt per 15 oktober 2021 geen nieuwe Aegon Lijfrente Uitkeren meer voor uw klanten aanvragen. Bestaande klanten kunnen hun Aegon Lijfrente Uitkeren blijven gebruiken. Kijk voor meer informatie

De rente staat vooraf vast

Uw klant ontvangt een vaste rente gedurende de looptijd van Aegon Lijfrente Uitkeren. Met de periodieke uitkering kan uw klant het pensioen aanvullen.

Looptijd uitkering

De minimale looptijd van uw uitkeringen is 20 jaar. Er zijn uitzonderingen:

 • Ontvangt u de eerste uitkering vóór het kalenderjaar waarin u voor het eerst een AOW uitkering ontvangt? Dan is de looptijd minimaal 20 jaar plus het aantal jaar dat het nog duurt voordat u de AOW leeftijd bereikt op het moment van het uitkeren van de eerste termijn.
 • Ontvangt u de eerste uitkering in of na het kalenderjaar waarin u voor het eerst een AOW uitkering ontvangt? Dan is de looptijd minimaal 5 jaar. De totale bruto uitkering per jaar is dan maximaal een bedrag dat de Belastingdienst jaarlijks vaststelt. In 2022 is het wettelijk maximum 22.735 euro.
 • De uitkeringen moeten uiterlijk 5 jaar na het jaar dat u de AOW-leeftijd heeft bereikt ingaan.

100% online: altijd toegang

De Aegon Lijfrente Uitkeren kan uw klant via internet beheren. Uw klant kan de rekening en uitbetalingsspecificaties op elk tijdstip van de dag, 7 dagen per week inzien.

Uw klant betaalt geen kosten voor de rekening

Uw klant betaalt geen kosten voor Aegon Lijfrente Uitkeren. De kosten van Aegon zijn al in de rente verwerkt. Ook ontvangt u als adviseur geen provisie of andere vergoeding van Aegon.

Actuele rente

Bekijk de actuele rentes.

Fiscale informatie

Belasting

Uw klant moet belasting betalen: de Belastingdienst ziet de uitkering als een vorm van inkomen. Deze belasting houden wij in op de bruto uitbetalingen.

Oud en nieuw regime

De afgelopen jaren is de fiscale regelgeving voor lijfrentes flink gewijzigd. Hierbij zijn twee fiscale regimes ontstaan: het oud en het nieuw regime. Welk fiscaal regime voor uw klant van toepassing is, is afhankelijk van de datum waarop de lijfrente is gesloten. Als de lijfrente wordt uitgekeerd, bepaalt dit regime welke fiscale mogelijkheden uw klant heeft.

Voor wie

Voor wie is Aegon Lijfrente Uitkeren bedoeld?

 • Aegon Lijfrente Uitkeren past bij elke klant die:
  - zijn lijfrente opbouwkapitaal wil omzetten in een uitkering gedurende een bepaalde looptijd en geen levenslange uitkering wil;
  - zich bewust is van de fiscale regels die gelden bij deze rekening.
 • Aegon Lijfrente Uitkeren past bij elke klant die:
  - in Nederland woonachtig is;
  - over een Burgerservicenummer beschikt;
  - over een door ons geaccepteerd geldig identiteitsbewijs beschikt. En als het van toepassing is op de situatie van de klant, over een geldige verblijfsvergunning beschikt.
  - over een geldig e-mailadres beschikt.

Productkenmerken

De rentegarantietermijn bij aanvraag is 30 dagen.

Uw klant kan kiezen uit een uitkeringsfrequentie per maand, kwartaal, half jaar of jaar. De uitkering die uw klant ontvangt is altijd achteraf.

Downloads

Voorwaarden
Formulieren
Productinformatie