Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren

Uitkeringen gegarandeerd gedurende de looptijd

 • Een opgebouwde lijfrente uitkeren na overlijden
 •  Gegarandeerde uitbetalingen per maand, kwartaal, half jaar of jaar
 •  Een vaste rente tijdens de looptijd
 •  100% online: altijd toegang

Op deze pagina:

Wat en hoe?

Met Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren laat uw klant een nabestaanden lijfrente uitkeren. Uw klant ontvangt de uitkering in vaste termijnen per maand, kwartaal, half jaar of jaar.

Gegarandeerde uitbetalingen

De uitkeringen van Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren zijn gegarandeerd gedurende de looptijd. De lijfrente uitkering wordt dus altijd uitbetaald.

Op de bruto uitbetalingen moeten wij nog loonbelasting, premies volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet inhouden.

De rente staat vooraf vast

Stort uw klant de opgebouwde lijfrente op Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren, dan ontvangt uw klant een vaste hoge rente over dit bedrag. De rente verandert niet tijdens de looptijd. Zo weet uw klant vooraf exact wat het rendement is. De vaste rente die uw klant ontvangt is afhankelijk van de gekozen looptijd.

Looptijd uitkering

De minimale looptijd van de uitkeringen is afhankelijk van de relatie met de overledene.

 • Is uw klant de partner of ex-partner van de overledene? Dan duurt de uitkering minimaal 5 jaar.
 • Is uw klant de opa, oma, vader, moeder, kind, broer, zus, oom of tante ( bloed- of aanverwant in de rechte lijn of in de tweede of derde graad van de zijlijn, niet zijnde de partner of de ex-partner) van de overledene? En is uw klant ouder dan 30 jaar? Dan duurt de uitkering minimaal 20 jaar.
 • Is uw klant de opa, oma, vader, moeder, kind, broer, zus, oom of tante ( bloed- of aanverwant in de rechte lijn of in de tweede of derde graad van de zijlijn, niet zijnde de partner) van de overledene en jonger dan 30 jaar? Dan duurt de uitkering minimaal 5 jaar. Maar als uw klant het kind is van de overledene en niet ouder is dan 26 jaar, dan maximaal het aantal jaar tot aan het 30e levensjaar van de klant. Tenzij uw klant kiest voor een uitkering die ten minste 20 jaar duurt.
 • Is uw klant een erfgenaam van de overledene en geen (ex-) partner of hoort uw klant niet tot de bloed- of aanverwanten die hierboven zijn genoemd, dan duurt de uitkering minimaal 5 jaar.

100% online: altijd toegang

De Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren kan uw klant via internet beheren. Uw klant kan de rekening en uitbetalingsspecificaties op elk tijdstip van de dag, 7 dagen per week inzien.

Uw klant betaalt geen kosten voor de rekening

Uw klant betaalt geen kosten voor Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren. De kosten van Aegon zijn al in de rente verwerkt. Ook ontvangt u als adviseur geen provisie of andere vergoeding van Aegon.

Actuele rente

Bekijk de actuele rentes.

De rente wordt jaarlijks bijgeschreven op Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren. Door rente op rente krijgt uw klant meer rendement.

Aegon Bank stopt verkoop van Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren

U kunt per 15 oktober 2021 geen nieuwe Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren meer voor uw klanten aanvragen. Bestaande klanten kunnen hun Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren blijven gebruiken.Kijk voor meer informatie

Fiscale informatie

Belasting

Als uw klant een opgebouwde lijfrente omzet naar een nabestaanden lijfrente uitkering moet uw klant belasting betalen. De Belastingdienst ziet de uitkering als een vorm van inkomen. Deze belasting houden wij in op uw bruto uitbetalingen.

Oud en nieuwe regime

De afgelopen jaren is de fiscale regelgeving voor lijfrentes flink gewijzigd. Hierbij zijn twee fiscale regimes ontstaan: het oud en het nieuw regime. Welk fiscaal regime voor uw klant van toepassing is, is afhankelijk van de datum waarop uw klant de lijfrente heeft gesloten. Als de lijfrente wordt uitgekeerd, bepaalt dit regime welke fiscale mogelijkheden uw klant heeft.

Voor wie

Voor wie is Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren bedoeld?

 • Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren is bedoeld voor erfgenamen van personen die zijn komen te overlijden met een lijfrente opbouwkapitaal.
 • Elke klant is zich bewust van de fiscale regels die gelden bij deze rekening.
 • Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren past bij elke klant die:
  - in Nederland woonachtig is;
  - over een Burgerservicenummer beschikt;
  - over een door ons geaccepteerd geldig identiteitsbewijs beschikt. En als het van toepassing is op de situatie van de klant, over een geldige verblijfsvergunning beschikt.
  - over een geldig e-mailadres beschikt.

Productkenmerken

Uw klant kan kiezen uit een uitkeringsfrequentie per maand, kwartaal, half jaar of jaar. De uitkering die uw klant ontvangt is altijd achteraf.

De rentegarantietermijn bij aanvraag is 30 dagen.

Downloads

Voorwaarden
Formulieren
Productinformatie