Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren

Een aanvulling op het inkomen van uw klant vóór of na de pensionering

 •  Een opgebouwde ontslagvergoeding uitkeren
 • Een vaste hoge rente tijdens de looptijden
 • Uitkeringsfrequentie: per maand, kwartaal, half jaar of jaar

Op deze pagina:

Wat en hoe?

Met Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren vult uw klant het inkomen of pensioen aan. Uw klant ontvangt de uitkering in vaste termijnen per maand, kwartaal, half jaar of jaar.

De rente staat vooraf vast

Uw klant ontvangt een vaste rente gedurende de looptijd van Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren. Met de periodieke uitkering kan uw klant het inkomen of pensioen aanvullen. De rente verandert niet tijdens de looptijd. Zo weet uw klant vooraf exact wat het rendement is. De vaste rente die uw klant ontvangt is afhankelijk van de gekozen looptijd.

Gegarandeerde uitbetalingen

De uitkeringen van Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren zijn gegarandeerd gedurende de looptijd. De uitkering wordt dus altijd uitbetaald. Bij overlijden komen de resterende uitbetalingen toe aan de erfgenamen.

Op de bruto uitbetalingen moeten wij nog loonbelasting, premies volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet inhouden.

100% online: altijd toegang

Uw klant kan de Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren volledig via internet inzien en wijzigen. Op elk tijdstip van de dag, 7 dagen per week.

Uw klant betaalt geen kosten voor de rekening

Uw klant betaalt geen kosten voor Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren. De kosten van Aegon zijn al in de rente verwerkt. Ook ontvangt u als adviseur geen provisie of andere vergoeding van Aegon.

Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren valt onder het Depositogarantiestelsel.

Actuele rente

Bekijk de actuele rentes.

De rente wordt jaarlijks bijgeschreven op Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren.

Aegon Bank stopt verkoop van Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren

U kunt per 15 oktober 2021 geen nieuwe Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren meer voor uw klanten aanvragen. Bestaande klanten kunnen hun Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren blijven gebruiken. Kijk voor meer informatie

Fiscale informatie

Belasting

Zodra uw klant de opgebouwde ontslagvergoeding omzet naar een uitkering moet uw klant over de uitkeringen belasting betalen. De Belastingdienst ziet de uitkering als een vorm van inkomen. Deze belasting houden wij in op de bruto uitbetalingen.

Het is belangrijk dat uw klant uiterlijk in het kalenderjaar waarin uw klant de eerste AOW-uitkering ontvangt, het opgebouwd saldo omzet in een uitkering. Met deze uitkering vult uw klant het inkomen of pensioen aan. Gebruikt uw klant de uitbetalingen niet voor aanvulling op het inkomen of pensioen? Dan moet uw klant belasting betalen.

Voor wie

Voor wie is Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren bedoeld?

 • Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren past bij elke klant die:
  - de waarde van zijn bestaande ontslagvergoeding verzekering en /of ontslagvergoeding bankspaarrekening wil laten overboeken naar Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren;
  - zich bewust is van de fiscale regels die gelden voor deze rekening.
 • Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren past bij elke klant die:
  - in Nederland woonachtig is.
  - over een Burgerservicenummer beschikt.
  - over een door ons geaccepteerd geldig identiteitsbewijs beschikt. En als het van toepassing is op de situatie van de klant, over een geldige verblijfsvergunning beschikt.
  - over een geldig e-mailadres beschikt.

Productkenmerken

De rentegarantietermijn bij aanvraag is 30 dagen.

Uw klant kan kiezen uit een uitkeringsfrequentie per maand, kwartaal, half jaar of jaar. De uitkering die uw klant ontvangt is altijd achteraf.

Downloads

Voorwaarden