Veelgestelde vragen Schade.

Image
Veelgestelde vragen schade

Meestgestelde vragen

U zoekt uw klant op via de zoekbalk. Op polisniveau klikt u op 'Muteren' en daarna kiest u voor 'Wijzigen betaalgegevens'. Bij een pakket vindt u deze optie terug op pakketniveau. Het is niet mogelijk om vlak voor een prolongatie de incassowijze te wijzigen naar 'incasso door de maatschappij' als de klant nog niet betaald heeft. U wordt dan namelijk niet gecrediteerd.

Goed om te weten: 
 • Wij hebben een nieuwe machtiging nodig als de betaalwijze wordt omgezet naar automatische incasso of bij een nieuw rekeningnummer. Het machtigingsformulier stuurt u onder vermelding van het polisnummer naar betalingen@aegon.nl. Als wij deze niet ontvangen wordt de wijziging niet uitgevoerd.
 • Betaalt uw klant via acceptgiro, dan wijzigt u het rekeningnummer via de portal. U klikt hiervoor in de blauw balk op 'Schade' en bij 'Snel regelen' op 'Rekening wijzigen'. 
Zoek uw klant via de zoekbalk bovenin het scherm. In het klantbeeld klikt u onder de betreffende verzekering op het polisnummer. Onder het kopje 'Betaalgegevens' klikt u op 'Opvragen betalingstatus uit AEDAS'. Vorderingen en boekingen kunt u inzien via het tabblad 'Financieel'. Bij een pakket ziet u altijd het totaalsaldo. Ook als u bij een van de onderliggende verzekeringen het saldo opvraagt.

 
Ja, tijdens een verhuizing is het mogelijk om op twee adressen verzekerd te zijn
Hier geldt wel één belangrijke voorwaarde. Namelijk dat u of uw klant de verhuizing aan ons doorgeeft. Zo kunnen we ook de nieuwe woning verzekeren. Alleen dan is er maximaal 3 maanden dekking op beide adressen. We tellen vanaf de sleuteloverdracht van de nieuwe woning. 
U doorloopt hiervoor de volgende stappen: 
 • Voer op de homepage de naam van uw klant in.
 • Klik op de naam van uw klant.
 • Selecteer de betreffende polis en klik op ‘Muteren’.
 • U komt nu direct in de polis van uw klant en kunt aan de rechterkant kiezen voor ‘Mutatie invoeren’. U kiest hiervoor als u meerdere subpolissen wilt wijzigen. Wilt u één subpolis wijzigen? Dan selecteert u onderaan het pakketscherm eerst de betreffende subpolis en klikt dan op 'Mutatie invoeren’.
Op de homepage zoekt u uw klant via ‘Klant zoeken’, achter de verzekering klikt u op 'Claimen'. 
 

Algemeen

Deze laat u achter na invoeren van een aanvraag of mutatie 
Hiervoor doorloopt u de volgende stappen: 
 • Onderaan de pagina zet u een vinkje bij ‘Ik wil handmatige beoordeling en extra informatie toevoegen voor de acceptant’.   
 • U klikt op ‘Verzenden’.  
 • Vervolgens verschijnt het invulveld waar u een notitie kunt achterlaten.

Ziet u deze optie niet? Dan wordt uw verzoek al bekeken door een acceptant. In dat geval zet u een vinkje bij ‘Ik wil nog aanpassingen doen bij het verzenden, bijvoorbeeld een notitie vastleggen’ en klikt op ‘Verzenden’. 
Dit kan na het invoeren van een mutatie 
Hiervoor doorloopt u de volgende stappen: 
 • Onderaan de pagina zet u een vinkje bij ‘Ik wil handmatige beoordeling en extra informatie toevoegen voor de acceptant’.  
 • U klikt op ‘Verzenden’. 
 • Vervolgens verschijnt het invulveld waar u een notitie kunt achterlaten. 

Heeft u de mutatie al ingediend en wilt u daarna nog informatie toevoegen, neem dan telefonisch contact met ons op. 

 
U klikt hiervoor bovenaan de pagina op 'Schade', daarna op 'Zelf regelen' en vervolgens bij het kopje 'Algemeen' op 'Intermediair wijzigen'. Bij dit formulier uploadt u een schriftelijke, ondertekende verklaring van de verzekeringnemer.
Op de homepage zoekt u uw klant via 'Zoek naar klant, adres of contract'
U klikt op het polisnummer van een van de schadeverzekeringen. Hierna klikt u op het relatienummer achter 'Verzekeringnemer'. U kiest voor 'Mutatie invoeren' en zet een vinkje bij 'Wijzig tijdsafhankelijke gegevens' en wijzigt het (post)adres. Het risico-adres wijzigt u na bovenstaande stappen door een wijziging op de betreffende Aegon Woonhuis- en/of Inboedelverzekering door te voeren. Bij een autoverzekering passen wij het risico-adres voor u aan.
 
Elke twee weken ontvangt u een overzicht van uw openstaande mutaties per e-mail. 
Voor de verzekeringskaarten (IPID) klikt u na inloggen op 'Schade'. In het menu aan de rechterkant klikt u onder 'Downloaden' op 'Verzekeringskaarten'. 
Uw beheerder kan een portefeuille overzicht voor hypotheken downloaden via het Aegon Intermediair Portaal
Alleen de beheerder van een kantoor kan dit aanvragen. De beheerder kiest bij het tabblad hypotheek voor 'Portefeuille inzicht'. 

Voor alle andere producten (geen hypotheken) vraagt u een portefeuilleoverzicht op via onze tussenpersonenadministratie

Stuur hiervoor een e-mail naar fstp@aegon.nl en vermeld hierin uw verzoek onder vermelding van uw agentschapnummer.

Via het Aegon Intermediair Portaal kunt u ook financiële documenten, debiteuren beheer en rekening-courant overzichten downloaden
In AIP klikt u hiervoor op 'Algemeen'. Hier staat aan de rechterkant 'Kantoor'. Onder deze optie staan de volgende opties waar u op kunt klikken: 'Financiële Documenten', 'Debiteurenbeheer' en 'Rekening courant'. 
Uw klant ontvangt een vergoeding van € 17,50 per uur 
Dit vergoeden wij ook als uw klant de schade laat herstellen door een kennis, familie of vriend. Daarnaast vergoeden wij ook de kosten voor het materiaal. 

Herstelt uw klant de schade zelf?
Dan ontvangen wij graag een opgave met de verwachte uren, de benodigde materialen en de te verrichten werkzaamheden. Ook ontvangen wij graag de bonnen van de materialen die uw klant heeft aangeschaft voor het herstellen van de schade.
 

Financieel

U zoekt uw klant op via de zoekbalk. Op polisniveau klikt u op 'Muteren' en daarna kiest u voor 'Wijzigen betaalgegevens'. Bij een pakket vindt u deze optie terug op pakketniveau. Het is niet mogelijk om vlak voor een prolongatie de incassowijze te wijzigen naar 'incasso door de maatschappij' als de klant nog niet betaald heeft. U wordt dan namelijk niet gecrediteerd.

Goed om te weten: 
 • Wij hebben een nieuwe machtiging nodig als de betaalwijze wordt omgezet naar automatische incasso of bij een nieuw rekeningnummer. Het machtigingsformulier stuurt u onder vermelding van het polisnummer naar betalingen@aegon.nl. Als wij deze niet ontvangen wordt de wijziging niet uitgevoerd.
 • Betaalt uw klant via acceptgiro, dan wijzigt u het rekeningnummer via de portal. U klikt hiervoor in de blauw balk op 'Schade' en bij 'Snel regelen' op 'Rekening wijzigen'. 
Zoek uw klant via de zoekbalk bovenin het scherm. In het klantbeeld klikt u onder de betreffende verzekering op het polisnummer. Onder het kopje 'Betaalgegevens' klikt u op 'Opvragen betalingstatus uit AEDAS'. Vorderingen en boekingen kunt u inzien via het tabblad 'Financieel'. Bij een pakket ziet u altijd het totaalsaldo. Ook als u bij een van de onderliggende verzekeringen het saldo opvraagt.

 

Woon- en VrijeTijdpakket

Het is niet mogelijk om de ingangsdatum van een Woon- & VrijeTijdpakket aan te passen
Dit geldt als u een pakketaanvraag in een polis heeft omgezet. In dit geval voert u een nieuwe pakketaanvraag in en royeert de oude polis.

U kunt de ingangsdatum wel per dekking naar een datum in te toekomst aanpassen
De ingangsdatum van het pakket blijft ongewijzigd, hierdoor ontvangt uw klant een jaar later geen loyaliteitskorting. We raden daarom altijd aan om een nieuwe aanvraag in te voeren.

 
Ja, deze zijn standaard verzekerd met de Aegon Woonhuis- of Recreatie- of 2e woningverzekering. Zowel zichtbare als onzichtbare schade is verzekerd. Bij de Aegon Opstalverzekering Flex met voorwaarden 3040 zijn zonnepanelen en/of de omvormer alleen verzekerd als deze bevestigd aan of geplaatst zijn op het woonhuis (niet zijnde een rieten dak). 

Heeft uw klant garantie tegen onderverzekering? Dan hoeft u niet te melden dat uw klant zonnepanelen heeft. Heeft uw klant geen garantie tegen onderverzekering? Bekijk dan of het verzekerd bedrag toereikend is. 

 
Het afhankelijk van de voorwaarden waaronder uw klant verzekerd is hoeveel dagen het is toegestaan om een woning tijdelijk te verhuren aan toeristen:
Inboedelverzekering 3038Woonhuisverzekering 3037Inboedelverzekering Flex 3040Opstalverzekering Flex 3041
Maximaal 30 dagen per kalenderjaar. Maximaal 30 dagen per kalenderjaar. Maximaal 60 dagen per kalenderjaar.Maximaal 60 dagen per kalenderjaar.

Hierbij geldt dat: 
 • de woning wordt verhuurd via een boekingssite of door uw klant zelf;
 • er een schriftelijke huurovereenkomst is; 
 • de woning wordt verhuurd aan toeristen;
 • uw klant moet kunnen aantonen dat het maximaal aantal dagen niet is overschreden. Kan dit niet? Dan is er geen dekking; 
 • er geen dekking is voor diefstal van of vandalisme aan spullen. 
Onder inboedel verstaan wij losse spullen die je kunt verplaatsen in en om een woning. Onder opstal verstaan wij spullen die vastzitten in en aan een woning. Bekijk voor wat er precies onder inboedel en opstal valt de lijst: Onderscheid Opstal- en Inboedelverzekering
Nee, of een rookmelder aanwezig is in een woning heeft geen invloed op onze verzekering(en)
Per 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om op iedere woonlaag een rookmelder op te hangen. Het doel van deze nieuwe wet is om het aantal slachtoffers bij een woningbrand te verminderen. Hangt uw klant geen rookmelders op? Dan heeft dit geen gevolgen voor de dekking. We raden het wel aan om rookmelders aan te schaffen én op te hangen. 
 
Uw klant ontvangt een vergoeding van € 17,50 per uur 
Dit vergoeden wij ook als uw klant de schade laat herstellen door een kennis, familie of vriend. Daarnaast vergoeden wij ook de kosten voor het materiaal. 

Herstelt uw klant de schade zelf?
Dan ontvangen wij graag een opgave met de verwachte uren, de benodigde materialen en de te verrichten werkzaamheden. Ook ontvangen wij graag de bonnen van de materialen die uw klant heeft aangeschaft voor het herstellen van de schade.
 
ARAG
Wanneer uw klant dit machtigingsformulier invult, houdt ARAG u op de hoogte van de voortgang van de zaak. Het machtigingsformulier kan uw klant meesturen bij het melden van een nieuwe zaak of bij een lopende zaak direct naar de behandelend jurist sturen. 

DAS
Uw klant meldt bij DAS een zaak en de medewerker van DAS maakt een dossier aan. Heeft dit dossier een vaste jurist/advocaat en is het e-mailadres van uw klant bekend? Dan krijgt uw klant een MijnDAS-account. In deze online omgeving kan uw klant u eenvoudig machtigen. Daarna kunt u de voortgang van de zaak volgen. U volgt de zaak via het portaal DAS voor Adviseurs. Kunt u niet inloggen? Vraag dan via adviseur.das.nl/aanvragen-account inloggegevens aan.
 

Doorlopende Reisverzekering

Deze vraagt u aan via ons webformulier Reisverklaring aanvragen*. Reist uw klant naar meerdere landen? Vraag de verklaring dan aan per land. U kunt de verklaring aanvragen als uw klant allrisk verzekerd is of bij de basisdekking de aanvullende dekkingen 'Werelddekking' en 'Geneeskundige kosten' zijn meeverzekerd. Bij de allriskdekking is dit standaard verzekerd.

*ook wel statement of insurance, verzekeringsbewijs, buitenlandverklaring of reisverklaring genoemd. 
 
Een plotselinge emotie is niet verzekerd als onvoorziene bijzondere omstandigheid. Plotselinge emoties zonder dat er een concrete gebeurtenis heeft plaatsgevonden, vallen niet onder de annuleringsdekking. Zoals bijvoorbeeld vliegangst of heimwee. Bij emotie naar aanleiding van een verzekerde gebeurtenis, is de verzekerde gebeurtenis aanleiding voor annulering. Bijvoorbeeld als een dierbare ernstig ziek is of komt te overlijden. 

 
Met de allriskdekking is uw klant hier standaard voor verzekerd. Bij de basisdekking kunt u voor uw klant de aanvullende dekking 'Geneeskundige kosten' afsluiten.

Bij (nood)hulp tijdens een vakantie neemt uw klant contact op met Aegon Schade Service. Als er geen contact wordt opgenomen met Aegon Schade Service voordat er extra kosten worden gemaakt, kan dit gevolgen hebben voor de dekking. Uw klant kan ons bereiken op telefoonnummer +31 88 344 00 00. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Ski’s of een snowboard zijn verzekerd tegen schade of diefstal
Bij de basisdekking tot maximaal € 200,- en bij allrisk tot maximaal € 250,-. Daarnaast vergoeden wij ook de kosten voor het huren van ski's of snowboard als uw klant deze niet meer kan gebruiken tot maximaal € 250,- per gebeurtenis. 

Goed om te weten: 
 • Schade ontstaan tijdens een snowboard-, ski- of langlaufwedstrijd (of tijdens de voorbereiding van een wedstrijd) aan een snowboard of ski’s is niet verzekerd.
 • Heeft uw klant ook een Aegon Inboedelverzekering (Flex) met allrisk-/royaaldekking? Dan zijn ski's of een snowboard ook hier verzekerd.  
Zowel bij de basis- als allriskdekking is uw klant hiervoor verzekerd
Daarnaast is schade aan een sportuitrusting bij de basisdekking tot € 200,- verzekerd en bij de allriskdekking tot € 250,-. Schade aan een snowboard of ski’s tijdens een snowboard-, ski- of langlaufwedstrijd (of tijdens de voorbereiding van een wedstrijd) is niet verzekerd.
 
Onder een natuurramp verstaan wij een aardbeving, aardverschuiving, (bos)brand, storm, orkaan, insneeuwen, mist, tsunami of vulkaanuitbarsting.

Vindt een natuurramp plaats voordat uw klant vertrekt en heeft uw klant de reis geboekt voor de ramp?
Dan is uw klant verzekerd voor het annuleren of omboeken van een reis als:
 • hij/zij allrisk verzekerd is of bij de basisdekking de aanvullende dekking Annulering heeft;
 • minimaal één onderdeel van de reis onvoorzien komt te vervallen (bijvoorbeeld vervoer of hotel); én
 • hij/zij geen of een gedeeltelijke vergoeding van de reisorganisatie ontvangt.
Vindt een natuurramp plaats tijdens de reis?
Vraag uw klant dan contact op te nemen met Aegon Schade Service op telefoonnummer +31 88 344 00 00. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.
 

Aansprakelijkheidsverzekering

Vanaf 1 januari 2022 is iedereen die gebruik maakt van de Italiaanse skipistes verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor schade of letsel dat aan derden wordt toegebracht. Als uw klant een Aegon Aansprakelijkheidsverzekering heeft, wordt aan deze voorwaarde voldaan.  

Heeft uw klant een verklaring nodig?
Stuur dan een mail naar met daarin onderstaande informatie naar schademutaties@aegon.nl.   
 • Het polisnummer;
 • de voorletters, achternaam en het geslacht van uw klant (en medeverzekerden); en
 • de begin- en einddatum van het verblijf.
Wij mailen u de verklaring. Deze wordt afgegeven in het Engels. 
 

Autoverzekering

Tijdens het wijzigen van een autoverzekering staat er of en aan welke beveiligingseis(en) de auto moet voldoen. Deze eisen staan ook op het polisblad. Binnen twee weken na de wijzigingsdatum van de verzekering moet de auto aan de gestelde beveiligingseis(en) voldoen. Onderstaand leest u wanneer wij beveiligingseisen stellen aan een auto. 

Cataloguswaarde € 25.000 tot € 50.000  
Beveiligingseis StandaardDiefstalgevoelig
Tot 5 jaarGeen eisenClausule van toepassing
5 jaar en ouderGeen eisenGeen eisen

Cataloguswaarde € 50.000 tot € 70.000  
Beveiligingseis StandaardDiefstalgevoelig en/of motorrijtuigen van het merk BMW, Toyota of Landerover 
Tot 5 jaar Geen eisenClausule van toepassing
5 jaar en ouderGeen eisenGeen eisen

Cataloguswaarde € 70.000 tot € 100.000
Beveiligingseis Standaard
Tot 7 jaarClausule van toepassing
7 jaar en ouderClausule van toepassing

 
De eigen risico's van de Aegon Autoverzekering Online (voorwaarden 5000) en Onna-Onna (voorwaarden 1398) staan op het polisblad.

Eigen risico's Aegon Autoverzekering (voorwaarden 1413)
 WA-ExtraAllrisk BasisCompleet
Schadeherstel door Aegon Schade Service    
Carrosserie€ 0,-€ 250,-€ 0,-
Ruitreparatie€ 0,-€ 0,-€ 0,-
Ruitvervanging€ 75,-€ 75,-€ 75,-
 
Schadeherstel niet door Aegon Schade Service   
Carrosserie€ 500,-Geen dekking op verzekering€ 500,-
RuitreparatieGeen dekking op verzekeringGeen dekking op verzekeringGeen dekking op verzekering
RuitvervangingGeen dekking op verzekeringGeen dekking op verzekeringGeen dekking op verzekering
 
Totaal verlies € 250,-€ 250,-€ 150,-

Eigen risico's Aegon Auto op Maat (voorwaarden 1411)
 Beperkte en Uitgebreide Cascodekking
Voordeel
Beperkte en Uitgebreide Cascodekking
Vrijheid
Schadeherstel door Aegon Schade Service   
CarrosserieHet eigen risico op het polisblad verlaagt u met € 150,-.Het eigen risico op het polisblad verlaagt u met € 150,-.
Ruitreparatie€ 0,-€ 0,-
Ruitvervanging
 • € 75,- tot een cataloguswaarde van € 70.000,-.
 • € 250,- vanaf een cataloguswaarde van € 70.000,-.
 • € 75,- tot een cataloguswaarde van € 70.000,-.
 • € 250,- vanaf een cataloguswaarde van € 70.000,-.
 
Schadeherstel niet door Aegon Schade Service  
CarrosserieHet eigen risico op het polisblad verhoogt u met € 500,-.Het eigen risico staat op het polisblad.
RuitreparatieGeen dekking op verzekering€ 0,-
RuitvervangingGeen dekking op verzekering
 • € 150,- tot een cataloguswaarde van € 70.000,-.
 • € 250,- vanaf een cataloguswaarde van € 70.000,-.
 
Totaal verliesHet eigen risico staat op het polisblad.Het eigen risico staat op het polisblad.

 

U kunt een voorlopige dekking afgeven door een offerte in te voeren. Na de premieberekening krijgt u de vraag of een voorlopige dekking nodig is. Voorlopige dekking is 7 dagen geldig wanneer er sprake is van automatische acceptatie of bij uitval een medewerker van ons de offerte heeft goedgekeurd.

Via de zoekbalk bovenin het scherm zoekt u uw klant. Achter de verzekering van de klant klikt u op 'Inzien'. Hierna klikt u op 'Aanmaken communicatie' en doorloopt u de aangegeven stappen. Via het tabblad 'Communicatie' kunt u de Groene kaart ook downloaden en deze zelf per mail naar uw klant versturen.

Goed om te weten: 
 • Wilt u een nieuwe Groene kaart versturen en ligt de prolongatiedatum in de toekomst of heeft deze net plaatsgevonden? Dan downloadt u de meest recent afgegeven groene kaart via het tabblad 'Communicatie'. 
 • Wilt u een Groene kaart voor een caravan versturen? Bij 'Aanmaken communicatie' kiest u voor 'Post' en in het volgende scherm voor 'Extra groene kaart'. Hier vult u de gegevens van de caravan in.
 
Dit berekent u eenvoudig via de bonus-malustool. Op de homepage zoekt u uw klant via 'Klant zoeken'. Achter de autoverzekering klikt u op 'Inzien', daarna op het tabblad 'NCBM' en vervolgens op 'Opvragen prognose NCBM'. Hier kunt u berekenen wat de nieuwe premie en de bonus-maluskorting wordt als de schade nog niet is gemeld. Wilt u weten wat de gevolgen zijn van een schade die al bij ons in behandeling is? Ga dan naar het schadedossier en klik op ‘NCBM’.
 

Huisdierenverzekering

Als een huisdier ziek wordt of een ongeluk krijgt vergoeden wij de kosten 
Wij vergoeden alleen de kosten die de klant in Nederland* maakt. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor:
 • een consult bij de dierenarts;
 • opname en behandeling (inclusief operaties en narcose) als dit medisch gezien nodig is;
 • onderzoek dat nodig is om een aandoening of letsel door een ongeval vast te stellen;
 • in Nederland geregistreerde diergeneesmiddelen;
 • hulpmiddelen voor genezing zoals verband en implantaten.
Bekijk voor een volledig overzicht van de dekking en de maximaal verzekerde bedragen de polisvoorwaarden. 

*Met de aanvullende dekking Reis is het huisdier ook verzekerd in het buitenland. Wij vergoeden de kosten bij ziekte of een ongeval in Europa en aan de Middellandse Zee grenzende landen. De maximale vergoeding in het buitenland is € 1.000,- per verzekeringsjaar.

Met de aanvullende dekking Crematie vergoeden wij ook deze kosten 
Wij vergoeden het vervoer naar het crematorium en de crematie van het huisdier. De maximale vergoeding voor een: 
 • kat is € 100,-; en 
 • voor een hond € 150,-. 
Dit verschilt tussen kat en hond. Bij een kat hangt dit af van leeftijd. Bij een hond van ras en leeftijd. Elk jaar wordt de premie opnieuw vastgesteld op basis van de leeftijd van jouw huisdier.
Aangeboren aandoeningen zijn niet verzekerd. Ook als dit op het moment van het afsluiten van de verzekering niet bekend was. 

Schade en claimen

Op de homepage zoekt u uw klant via ‘Klant zoeken’, achter de verzekering klikt u op 'Claimen'. 
 
Aanvullende informatie kunt u uploaden via een bestaande schademelding. U gaat hiervoor naar de betreffende claim. In het tabblad 'Algemeen' klikt u op 'Toevoegen communicatie met bijlage(n). Heeft u een uitgebreide toelichting, zitten er meerdere documenten bij of is het dossier al gesloten? Stuur de aanvullende informatie dan o.v.v. het schadenummer naar schade@aegon.nl.
 
Dit berekent u eenvoudig via de bonus-malustool. Op de homepage zoekt u uw klant via 'Klant zoeken'. Achter de autoverzekering klikt u op 'Inzien', daarna op het tabblad 'NCBM' en vervolgens op 'Opvragen prognose NCBM'. Hier kunt u berekenen wat de nieuwe premie en de bonus-maluskorting wordt als de schade nog niet is gemeld. Wilt u weten wat de gevolgen zijn van een schade die al bij ons in behandeling is? Ga dan naar het schadedossier en klik op ‘NCBM’.