Huisdierenverzekering

De Aegon Huisdierenverzekering is een verzekering voor uw klanten met een hond of een kat.

 • Vrije keuze van dierenarts in Nederland.
 • Dekking bij ziekte én ongeval.
 • Aanvullende reisdekking mogelijk voor het buitenland.
Direct offreren

Op deze pagina:

Productinformatie

 • Wij vergoeden onverwachte medische kosten en behandelingen voor honden of katten met een maximum van € 2.500,- per jaar. In de polisvoorwaarden staat welke kosten verzekerd zijn.
 • De dekking geldt zowel bij ziekte als bij ongevallen.
 • De eigen bijdrage is 25% van de gedekte kosten van de nota. Per ingediende declaratie (met een of meer nota’s) is de eigen bijdrage minimaal € 25,-.
 • De hond of kat moet officieel geregistreerd zijn met een chip. De chip hoeft nog niet te zijn aangebracht bij het dier op het moment van afsluiten van de verzekering.
 • De premie is afhankelijk van het ras en de leeftijd van de hond of kat.
 • De wachttijd bedraagt 30 dagen na ingangsdatum van de verzekering. De wachttermijn geldt in een aantal gevallen niet. Lees voor de exacte regels de polisvoorwaarden.
 • Het huisdier mag bij aanvang van de verzekering maximaal 5 jaar oud zijn.

Uitsluitingen

Er is een aantal uitsluitingen. Zo is er bijvoorbeeld geen vergoeding voor:

 • Castratie of sterilisatie
 • Tandzorg
 • Vaccinatie

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een compleet overzicht van de dekking en alle uitsluitingen.

Schadeafwikkeling

U kunt de nota's digitaal uploaden op Aegon.nl via Aegon Intermediair Portal (AIP) en zo de schade melden. Directe verrekening met een dierenarts is niet mogelijk.

Bijzonderheden

 • Vrije keuze van dierenarts in Nederland.
 • Elk honden- en kattenras is verzekerbaar.
 • Voor behandelingen boven de € 750,- moet de klant ons vooraf informeren, tenzij het een spoedeisende ingreep is.
 • De premies zijn eenjarige risicopremies. Deze premies stijgen elk jaar omdat de hond of kat ouder wordt.
 • Andere dieren dan honden of katten zijn niet te verzekeren.

 

Modules

De volgende modules zijn extra bij te sluiten:

Module A (Crematie)
Maximale vergoeding per huisdier

Kat

€ 100,-

Hond

€ 150,-

Er geldt geen eigen bijdrage

Module C (Reis)
Maximale vergoeding per huisdier

Kat

€ 1.000,- per verzekeringsjaar

Hond

€ 1.000,- per verzekeringsjaar

De eigen bijdrage is 25% van de gedekte kosten van de nota. Per ingediende declaratie (met een of meer nota’s) is de eigen bijdrage minimaal € 25,-.

Productinformatie

Premie berekenen

 • Kies voor aanvragen.
 • Selecteer of maak een relatie.
 • In twee stappen op de aanvraagstraat is de premie (snel) zichtbaar en kunt u vervolgens het product verder afsluiten.
 • Voor vragen kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

 

Productkenmerken

De verzekerde heeft de vrije keus van een dierenarts in Nederland.

Voor behandelingen boven de € 750,- moet de klant ons vooraf informeren, tenzij het een spoedeisende ingreep is.

De premies zijn eenjarige risicopremies. Deze premies stijgen elk jaar omdat de hond of kat ouder wordt.

Wij verzekeren alle honden- en kattenrassen. Andere dieren dan honden of katten zijn niet te verzekeren.

Duurzaamheid

Aegon heeft initiatieven op diverse gebieden in het kader van ESG (Environmental, Social, Governance, in het Nederlands Milieu, Maatschappij en Goed bestuur). Die initiatieven kunt u vinden op onze website. Duurzaamheid is een onderdeel van deze initiatieven. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met duurzame herstellers. Onze producten hebben verder geen aanvullende duurzaamheidsdoelstellingen, tenzij dat expliciet wordt vermeld in de productinformatie en het onderdeel is van de doelgroepomschrijving.

Downloads

Productinformatie

Veelgestelde vragen

Dit verschilt tussen kat en hond. Bij een kat hangt dit af van leeftijd. Bij een hond van ras en leeftijd. Elk jaar wordt de premie opnieuw vastgesteld op basis van de leeftijd van jouw huisdier.
Als een huisdier ziek wordt of een ongeluk krijgt vergoeden wij de kosten 
Wij vergoeden alleen de kosten die de klant in Nederland* maakt. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor:
 • een consult bij de dierenarts;
 • opname en behandeling (inclusief operaties en narcose) als dit medisch gezien nodig is;
 • onderzoek dat nodig is om een aandoening of letsel door een ongeval vast te stellen;
 • in Nederland geregistreerde diergeneesmiddelen;
 • hulpmiddelen voor genezing zoals verband en implantaten.
Bekijk voor een volledig overzicht van de dekking en de maximaal verzekerde bedragen de polisvoorwaarden. 

*Met de aanvullende dekking Reis is het huisdier ook verzekerd in het buitenland. Wij vergoeden de kosten bij ziekte of een ongeval in Europa en aan de Middellandse Zee grenzende landen. De maximale vergoeding in het buitenland is € 1.000,- per verzekeringsjaar.

Met de aanvullende dekking Crematie vergoeden wij ook deze kosten 
Wij vergoeden het vervoer naar het crematorium en de crematie van het huisdier. De maximale vergoeding voor een: 
 • kat is € 100,-; en 
 • voor een hond € 150,-.