Auto op Maat

Productinformatie

De Aegon Auto op Maat verzekering is modulair opgebouwd waarbij naast de basisdekkingen WA, Beperkte en Uitgebreide Casco er een keuze is uit een aantal modules:

 • Bestuurder en inzittenden

Biedt de verzekerde, gezinsleden en inzittenden de beste bescherming tegen letsel en zaakschade. Er is ook dekking voor de gezinsleden als bestuurder of inzittende in een andere auto en als passagier in het openbaar vervoer. Het verzekerd bedrag is € 2.500.000.

 • Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen

Deze module verleent rechtsbijstand aan de bestuurder en de inzittenden van het verzekerde object bij het verhaal van al hun materiële en letselschade door een verkeersongeval, waarvoor een derde aansprakelijk is te stellen. 

 

Te verzekeren objecten

Deze verzekering is bedoeld voor de verzekeringsnemer met een bestelauto die particulier gebruikt wordt. 

Belangrijke kenmerken:

 • Toegevoegde zaken t/m € 1.250,- zijn standaard meeverzekerd
 • Met Uitgebreide Casco is er ook dekking voor eigen gebrek van het motorrijtuig als dit niet ouder is dan drie jaar
 • Tijdens onderhoud of reparatie van de auto is de dekking ook van toepassing op een gelijkwaardig vervangend voertuig
 • Standaard nieuwwaarderegeling bij een cataloguswaarde t/m € 70.000,- (eerste 12 maanden nieuwwaarde, 13e t/m 36e maand afschrijving en daarna dagwaarde). 
 • Tot 80% Bonus/maluskorting bij bestelauto’s
 • Standaard geldt er twaalf maanden een nieuwwaarderegeling t/m € 70.000,-. Met de module Uitgebreide nieuwwaarderegeling kan dit worden uitgebreid naar 36 maanden. Ook is er de mogelijkheid met deze module van een nieuwwaarderegeling voor auto’s met een cataloguswaarde hoger dan € 70.000,-

 

Keuze uit twee varianten:

Voordeel: 15% extra korting op de cascopremie en geen standaard eigen risico

 • 15% extra korting op de cascopremie. Uw klant is wel verplicht om zijn schade te laten repareren bij een autoherstelbedrijf dat is aangesloten bij Aegon Schade Service.
 • Kiest hij voor een autoherstelbedrijf dat is aangesloten bij Aegon Schade Service, dan vervalt het standaard eigen risico van € 150,-. Bij ruitvervanging is het eigen risico € 75,-.
 • Kiest hij voor een autoherstelbedrijf dat niet is aangesloten bij Aegon Schade Service, dan wordt het eigen risico verhoogd met € 500,-. Bij ruitvervanging is er geen dekking. 

 

Vrijheid: zelf een autoherstelbedrijf kiezen

 • Uw klant mag zelf kiezen waar hij schade aan het motorrijtuig of ruitschade laat herstellen.
 • Kiest hij voor een autoherstelbedrijf dat is aangesloten bij Aegon Schade Service, dan vervalt het standaard eigen risico van € 150,-. Bij ruitvervanging is het eigen risico € 75,-.

Verzekering voor kampeerauto’s inclusief inventaris en voortent. 

Belangrijke kenmerken:

 • Drie extra treden mogelijk als de kampeerauto de tweede verzekerde auto bij Aegon is.
 • Volledige keuzevrijheid bij herstel van schade.
 • Geen eigen risico bij ruitreparatie (harsinjectie).
 • Verlaging van het eigen risico bij ruitvervanging door een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf, Camperglas of Camper Schadegroep Nederland (CSGN)
 • Verlaging van het eigen risico bij reparatie met € 150,- door een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf of door CSGN (anders dan ruitschade).

Cascodekking voor de vouwwagen of caravan, inclusief inventaris en aanbouw zoals een voortent. Er is keuze uit een standaard of plusdekking.

Uitgebreide cascodekking voor aanhangwagens.

Verzekering voor oldtimers, oftewel auto’s van 25 jaar en ouder die hobbymatig worden gebruikt en in oorspronkelijke staat verkeren.

Belangrijke kenmerken:
•    Alleen de dekkingscombinatie WA + uitgebreide casco mogelijk.
•    Standaard maximaal 5.000 km per jaar, met mogelijkheid uit te breiden tot 7.500 km per jaar.
•    Oldtimers worden uitsluitend verzekerd op basis van een rapport van een beëdigd taxateur, dat niet ouder is dan twaalf maanden.
•    Geen vervangend vervoer uit hoofde van Aegon Schade Service.
•    Dekking kan niet worden opgeschort in verband met tijdelijke buitengebruikstelling. In de premiestelling is reeds rekening gehouden met beperkt gebruik.
•    De bonus/malusregeling is niet van toepassing.

Verzekering voor motorrijwielen inclusief gratis dekking voor kleding- en helmschade tot € 750,- per persoon.

Belangrijke kenmerken:
•    Standaard nieuwwaarderegeling bij cataloguswaarde tot € 25.000,-, na het eerste jaar een gunstige afschrijving.
•    Bij de inschaling op de bonus/malusladder drie extra treden mogelijk als ook de auto bij Aegon verzekerd is.
•    Het hele jaar door verzekerd voor dezelfde premie (geen winterstop).
•    Standaard eigen risico € 150,- met mogelijkheid tot verhoging naar € 500,- of € 1.000,- tegen een premiekorting.
 

Downloads