Woon- & VrijeTijdpakket

Wil uw klant een compleet schadepakket waarmee hij zich goed, geheel op maat en voordelig verzekert? Kies dan voor het Aegon Woon- & VrijeTijdpakket.

 • Een compleet pakket schadeverzekeringen voor thuis, bij sport en vrijetijdsbesteding en op vakantie
 • De klant kiest zelf welke dekking bij hem past: Basis of Royaal.
 • De klant bepaalt zelf welke verzekeringen uit het pakket hij wil afsluiten.
 • 24-uurs Aegon Schade Service voor reparaties in en om het huis en voor directe hulp tijdens vakantie.
Direct offreren

Op deze pagina:

Productinformatie

Woon- & VrijeTijdpakket - Productinformatie

Wil uw klant een compleet schadepakket waarmee hij zich goed, geheel op maat en voordelig verzekert? Thuis, op vakantie en tijdens sport en vrijetijdsbesteding? En wil hij niet meer uitzoeken wat wel en niet gedekt is? Kies dan voor het Aegon Woon- & VrijeTijdpakket.

 

Het Woon- & VrijeTijdpakket

 • Verzekeringen voor: opstal, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, doorlopende reis, boot en recreatie- of 2e woning. 
 • Keuze voor een basis- of royaaldekking bij de inboedel- en opstalverzekering. 
 • Standaard buitenhuisdekking bij inboedel met royaaldekking.
 • Alles in en om de woning voordelig en compleet verzekerd op 1 polis.
 • Meest complete dekking voor verschillende risico's, op maat gesneden.
 • Standaard garantie tegen onderverzekering van inboedel en opstal bij de Inboedelverzekering Flex en Opstalverzekering Flex. Aegon vergoedt de werkelijke schade. 

 

De nieuwe Aegon Inboedel- en Opstalverzekering Flex

Onze manier van wonen verandert. Er ontstaan nieuwe woonvormen en andere woonbehoeften. Wij spelen daar met onze producten op in. Daarom introduceerden wij in april 2023 onze nieuwe Inboedel- en Opstalverzekering Flex. Bij het samenstellen hiervan hebben we naar u geluisterd. We hebben onder andere het volgende aangepast (alle verschillen tussen het oude en nieuwe product vindt u in de verschillenoverzichten bij Downloads): 

 • Standaard garantie tegen onderverzekering. Er staat geen verzekerd bedrag meer op de polis. 
 • Acceptatie nieuwbouw en nieuwe woonvormen zoals een tiny house en mantelzorgwoning. 
 • Versimpeling van het eigen risico. 
 • Hak- en breekwerk is nu ook zonder gevolgschade gedekt. 

De oude Woonhuis- en Inboedelverzekering blijven bestaan voor uw huidige klanten.  

 • Wil een nieuwe klant een open polis, hiervoor kunt u alleen het oude product afsluiten. Hier geldt dan geen garantie tegen onderverzekering. 
 • Wil een klant garantie tegen onderverzekering, dan kan dit alleen bij afsluiten van het nieuwe product. 

Het Aegon Woon- & VrijeTijdpakket in 2 minuten uitgelegd

Provisie

Voor het Aegon Woon- & VrijeTijdpakket geldt één provisieregeling. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende verzekeringen die hieronder vallen. Het standaard provisiepercentage bedraagt 20%. Een afwijkend provisiepercentage tussen 0% en 25% is mogelijk.

Productkenmerken

Uw klant kan zelf kiezen welke dekking bij hem past: Basis of Royaal.

Bij de Basisdekking:

• Garantie tegen onderverzekering van opstal en inboedel.

• Keuze om de dekking op maat op te bouwen met aanvullende dekkingen.

 

Bij de Royaaldekking:

• Zeer uitgebreide dekking: ‘alles is gedekt, tenzij’.

• Garantie tegen onderverzekering van opstal en inboedel.

• Buitenhuisdekking: standaard en zonder premietoeslag.

• Wereldwijde dekking voor schade aan audio-, visuele- en computerapparatuur en lijfsieraden.

Uw klant betaalt geen premietoeslag voor betalingen per maand, per kwartaal, of per halfjaar.

Uw klant betaalt slechts éénmalig € 5,- poliskosten (exclusief assurantiebelasting en alleen bij de eerste afgifte van de polis).

Aegon Schade Service

Nomot is erkend partner van Aegon Schade Service

Voor inboedel- en opstalverzekeringen werkt Aegon exclusief samen met Nomot. Nomot is erkend partner van Aegon Schade Service en biedt uw klant herstel van zowel inboedel- als opstalschade.
Bekijk onderstaande video's over schadeherstel. De speciale reparatiemethodes in combinatie met geduld en vakmanschap zorgen voor verbluffende resultaten. Nomot staat garant voor een totaaloplossing!

Schadeherstel aanrechtbladen

Schadeherstel kozijnen

Schadeherstel houten meubelen

Duurzaamheid

Aegon heeft initiatieven op diverse gebieden in het kader van ESG (Environmental, Social, Governance, in het Nederlands Milieu, Maatschappij en Goed bestuur). Die initiatieven kunt u vinden op onze website. Duurzaamheid is een onderdeel van deze initiatieven. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met duurzame herstellers. Onze producten hebben verder geen aanvullende duurzaamheidsdoelstellingen, tenzij dat expliciet wordt vermeld in de productinformatie en het onderdeel is van de doelgroepomschrijving.

Downloads