Overige risico’s van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Image
Overige risico's uitkerend beleggingspensioen

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen kent verschillende risico’s. De belangrijkste vind je op de hoofdpagina van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen onder het kopje Risico’s. Hieronder zie je de andere risico’s.

De dagelijkse boodschappen worden vrijwel elk jaar duurder. Dat komt door inflatie. Stijgende prijzen zijn niet erg zolang ook je inkomen stijgt. Maar met dit pensioen is dat niet zeker. De hoogte van dit pensioen staat namelijk niet vast. Stijgt je pensioen? Dan merk je weinig van de inflatie. Daalt je pensioen? Dan krijg je én een lager bedrag én kun je daar minder boodschappen van doen.

Overigens kan het omgekeerde ook gebeuren: deflatie. De prijzen dalen dan. Je kunt in dat geval meer kopen van hetzelfde bedrag. Deflatie komt maar weinig voor in Nederland.

Dit is het risico dat je ouder wordt dan we bij aanvang hebben aangenomen bij de berekening van je pensioen. Die aannames zijn gebaseerd op de gemiddelde levensverwachting van Aegon-klanten. Dit risico is voor je verzekerd en heeft geen effect op de hoogte van je pensioen.

Zolang je leeft, voegen we ieder jaar een bedrag toe aan je pensioenkapitaal. Dit noemen we de leventoeslag. Waarom je deze toeslag krijgt? Omdat ieder jaar dat je ouder wordt, de kans groter is dat we langer pensioen aan je uitkeren dan bij aanvang verwacht. Door ieder jaar het pensioenkapitaal iets te verhogen, blijven we voldoende beleggen om je een levenslang pensioen te kunnen bieden.

Met beleggen loop je beleggingsrisico. Dat las je op de hoofdpagina van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Maar wat houdt dat risico precies in? Uit welke subrisico’s is het opgebouwd? Dat lees je in het prospectus van de fondsen waarin we voor je beleggen. Kijk hiervoor op de volgende fondspagina’s:

Lees de prospectus per fonds

Voor deze beleggingsfondsen is een prospectus beschikbaar. Lees die goed door, zodat je weet waarin we voor je beleggen.

Veelgestelde vragen

Het micro-langlevenrisico is het risico dat je ouder wordt dan we bij aanvang hebben aangenomen bij de berekening van je pensioen. Dit risico is voor je verzekerd en is dus een risico voor Aegon. 

Het macro-langlevenrisico is het risico dat de gemiddelde levensverwachting van iemand van jouw leeftijd sneller stijgt dan verwacht. Dit is een risico voor jou. Stijgt de gemiddelde levensverwachting van iemand van jouw leeftijd sneller dan verwacht? Dan heeft dat een negatief effect op de hoogte van je pensioen. Blijft de levensverwachting achter op onze eerdere verwachting? Dan heeft dat een positief effect op de hoogte van je pensioen.