10 misverstanden over waardeoverdracht

Er bestaan nogal wat misverstanden over waardeoverdracht. Hier ziet u de 10 belangrijkste.

1. Waardeoverdracht is altijd gunstig

Nee, dat is niet zo. De voorwaarden van uw oude pensioenregeling kunnen gunstiger zijn dan de voorwaarden van uw nieuwe pensioenregeling. Vergelijk ze dus goed.

2. Met waardeoverdracht voorkom je een pensioentekort

Nee, een pensioentekort is iets anders dan het hebben van verschillende pensioenen bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars. Een pensioentekort komt doordat u tijdelijk te weinig pensioen opbouwde. Bijvoorbeeld omdat u een tijdje werkloos was. Waardeoverdracht lost dat niet op.

3. Je moet je pensioengeld altijd in een eindloonregeling laten zitten

Nee. Waardeoverdracht van een eindloonregeling naar een middelloonregeling kan gunstig zijn. Bijvoorbeeld als het partnerpensioen daar veel beter is geregeld. Waardeoverdracht van een middelloonregeling naar een eindloonregeling is vaak wel een goed idee. Maar het advies blijft: kijk goed naar alle verschillen. En bepaal voor uzelf wat u belangrijk vindt.

4. Eén grote pot met pensioengeld rendeert beter dan meerdere kleine potjes

Niet per se. Dit is alleen waar als u uw pensioengeld onderbrengt in een regeling die gunstiger is dan uw oude regelingen.

5. Waardeoverdracht is duur

Nee, voor de waardeoverdracht zelf betaalt u niets. En er is ook geen sprake van een boete of een afroming van de waarde. Maar let op: moeten er beleggingen worden gekocht of verkocht? Dan kunnen hier kosten voor gelden. Die worden verrekend met de waarde van uw pensioen.

6. Je moet een offerte aanvragen om te weten of waardeoverdracht gunstig is

Nee, dat hoeft niet. Vergelijk eerst de eigenschappen van uw oude en uw nieuwe pensioenregeling. U kunt op die manier vaak zelf al bepalen of een waardeoverdracht verstandig is. Wilt u de precieze bedragen weten? Vraag dan een offerte aan.

7. Bij waardeoverdracht kun je zelf kiezen waar je pensioen naartoe gaat

Niet waar. Uw nieuwe werkgever heeft de pensioenregeling afgesloten bij een verzekeraar of pensioenfonds. U kunt uw pensioen alleen daarnaartoe overdragen.

8. Je bent minder kwijt aan administratiekosten en beheerkosten als je al je pensioenen bundelt

Nee, dat is niet altijd het geval. In totaal betaalt u niet per se meer aan administratiekosten of beheerkosten als u op meerdere plekken pensioen opbouwt.

9. Baseer je beslissing op concrete bedragen

Nee, dat is niet nodig. De eigenschappen van een pensioenregeling bepalen hoe aantrekkelijk die regeling is. En dus ook of waardeoverdracht verstandig is. Vertonen uw oude en nieuwe pensioenregeling grote inhoudelijke verschillen? Dan bestaat het gevaar dat u verkeerde getallen met elkaar vergelijkt.

10. Je moet alles samenvoegen om een goed overzicht te hebben over je pensioen

Nee, dat hoeft niet. De overheid heeft een speciale website gemaakt. Daar staan al uw pensioenen handig op een rij.

Meer weten?

Weten hoe waardeoverdracht precies werkt? En of het interessant is voor u? Lees meer over waardeoverdracht.