Mijn pensioen en de belasting

U betaalt belasting over uw pensioen. Wij houden belasting in voordat wij uw pensioen uitbetalen. U ontvangt dus een netto pensioen op uw rekening. Hieronder leest u hoe dat werkt en welke keuze u heeft.

Image
mijn pensioen en de belasting

Inzicht in uw bruto en netto pensioen

Welke bedragen wij op uw pensioen inhouden, ziet u op uw bruto-nettospecificatie. De bruto-nettospecificatie lijkt op het loonstrookje dat u kreeg toen u nog werkte. U ziet uw brutopensioen en de belasting en de premies die we op uw pensioen inhouden op een rij. U ziet natuurlijk ook het nettobedrag dat u op uw rekening krijgt. U vindt al uw bruto-nettospecificaties in Mijn Aegon. In de eerste week van elke maand staat er een nieuwe voor u klaar. U ziet daarop uw pensioen van de maand ervoor.

Nog geen toegang?

Log in met uw DigiD

Log gewoon in met uw DigiD. Een account aanmaken is dan niet nodig. Let op: we versturen de bruto-nettospecificatie niet per post. 

Ga naar mijn Aegon

U heeft recht op loonheffingskorting

We houden dus loonheffing in op uw pensioen. Net zoals uw werkgever dat deed op uw salaris. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. U hoeft niet over uw hele inkomen loonheffing te betalen. U krijgt namelijk loonheffingskorting. Hierdoor betaalt u minder belasting. En houdt u netto dus meer over.

U kiest zelf voor welk inkomen u loonheffingskorting krijgt

Van de Belastingdienst mag u maar voor één inkomen loonheffingskorting krijgen. Bijvoorbeeld voor uw AOW. Of voor uw pensioen bij Aegon. Of voor het salaris dat u misschien nog krijgt. U kiest. Maar hoe weet u nu wat slim is? Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Komt u er niet uit? Een financieel adviseur of accountant kan u hierbij helpen. 

Loonheffingskorting op uw pensioen? Laat het ons weten

Wilt u de loonheffingskorting laten toepassen op uw AOW? Dan hoeft u niets te doen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt namelijk automatisch rekening met de loonheffingskorting. Daarom doen wij dat niet. U mag dit veranderen. Wilt u dat we de loonheffingskorting alsnog toepassen op uw pensioen? Of wilt u juist dat we hiermee stoppen? Laat het ons weten.

Gebruik uw jaaropgave bij uw belastingaangifte

Elk jaar tussen half januari en eind maart krijgt u een jaaropgave van ons. Uw jaaropgave laat zien hoeveel pensioen u het afgelopen jaar heeft ontvangen. En hoeveel belasting u heeft betaald over uw pensioen. U heeft deze cijfers nodig voor uw belastingaangifte. U krijgt uw jaaropgave per post én via Mijn Aegon.

Veelgestelde vragen

Loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting
Hierdoor betaalt u minder belasting. Van de Belastingdienst mag u voor uw inkomen(s) of uitkering(en) bij dezelfde werkgever of uitkeringsinstantie loonheffingskorting aanvragen. 

Ontvangt u toch voor meerdere inkomens bij verschillende instanties de loonheffingskorting?
Dan kan het zijn dat u teveel belastingkorting ontvangt. U krijgt dan van de Belastingdienst een naheffing. U betaalt de teveel ontvangen korting terug.

U kunt loonheffingskorting bij Aegon laten toepassen of verwijderen  
Hiervoor gebruikt u het formulier Model opgave gegevens voor de loonheffingen van de Belastingdienst. U stuurt dit formulier naar ons via het webformulier Documenten Financial Services opsturenU vinkt 'loonheffing' aan om uw 'Model opgave gegevens voor de loonheffingen' te uploaden.
Uw fiscale jaaroverzicht laat zien hoeveel pensioen u afgelopen jaar ontving
Ook ziet u hier hoeveel belasting over uw uitkeringen is afgedragen aan de belastingdienst. U ziet wanneer u uw jaaroverzicht ontvangt op onze pagina: jaaroverzicht 2021. U krijgt uw jaaroverzicht van uw werkgeverspensioen zowel per post als digitaal in Mijn Aegon

U krijgt één jaaroverzicht voor al uw pensioen bij Aegon
Heeft u pensioen bij Aegon van verschillende werkgevers of pensioenregelingen? Dan krijgt u waarschijnlijk elk jaar meerdere UPO's of pensioenoverzichten. U krijgt echter maar één jaaroverzicht, omdat we al deze verschillende pensioenen in één uitkering aan u uitbetalen. Krijgt u ook een pensioen via Aegon Cappital? Dan krijgt u daarvan wel een apart jaaroverzicht.

Drie bedragen van uw jaaroverzicht zijn belangrijk om op te geven bij de belastingaangifte
Het gaat om de volgende bedragen:
  • loon voor de loonbelasting; dat is uw bruto-uitkering 
  • ingehouden loonheffing: dat is de loonheffing die wij hebben ingehouden ingehouden 
  • bijdrage Zorgverzekeringswet: dat is de inhouding zorgverzekeringen die we hebben ingehouden