Nieuwe baan

Waardeoverdracht: zo werkt het

Net begonnen aan een nieuwe baan? Spannend! U wilt natuurlijk een succes maken van alle uitdagingen die u wachten. Toch is het goed om nog een keer achterom te kijken. U mag namelijk een keuze maken over uw oude pensioen.

U mag uw pensioenen samenvoegen

U heeft bij uw vorige werkgever waarschijnlijk pensioen opgebouwd. U mag nu beslissen wat er met dat pensioen moet gebeuren. Laat u het staan? Of neemt u het mee naar uw nieuwe pensioenregeling? Dat laatste noemen we waardeoverdracht. De waarde van uw oude pensioen wordt dan toegevoegd aan uw nieuwe pensioen.

Waardeoverdracht is niet altijd gunstig

Er bestaan nogal wat misverstanden over waardeoverdracht. Zo denken mensen vaak dat waardeoverdracht altijd gunstig is. Dat is niet waar. Misschien heeft uw oude regeling enkele voordelen die u niet wilt verliezen. Daarnaast speelt uw persoonlijke voorkeur een rol. Wilt u bijvoorbeeld zekerheid hebben over uw pensioen? Dan ligt het niet voor de hand om uw hele pensioen over te hevelen naar een regeling waarbij u belegt.

Ontdek of waardeoverdracht voor u een goed idee is

Wanneer waardeoverdracht wél interessant is? Als uw nieuwe pensioenregeling past bij uw situatie. En bij wat u zelf belangrijk vindt. Kortom, het is een persoonlijke keuze. Met de onderstaande vragen bepaalt u of waardeoverdracht een goed idee is voor u. U kunt ook de Pensioenvergelijker gebruiken. Daarmee ontdekt u in 5 stappen wat de verschillen zijn tussen uw oude en nieuwe regeling.

Pensioen opbouwen kan op verschillende manieren. Heeft u met uw oude pensioenregeling zekerheid over de hoogte van uw pensioen? En gaat u met uw nieuwe regeling beleggen? Bedenk dan dat beleggen altijd risico met zich meeneemt. U bouwt meer pensioen op als het goed gaat met de beleggingen. En minder als het slecht gaat. Ga voor uzelf na of u dit risico kunt en wilt nemen.
Waardeoverdracht heeft gevolgen voor uw eigen pensioen. Maar mogelijk ook voor het pensioen dat uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt. Controleer daarom wat er voor hen is geregeld in uw nieuwe pensioenregeling. Let daarbij niet alleen op de hoogte van het bedrag maar ook op de duur van de uitkering.
U mag soms extra keuzes maken voor uw pensioen. Bekijk goed hoe dit zit bij uw oude en nieuwe regeling. Kunt u bijvoorbeeld vrijwillig extra pensioen regelen voor uzelf? Of voor uw partner en kinderen in het geval u overlijdt?
Sommige pensioenregelingen kennen bepaalde zekerheden. Ga na hoe dit zit bij uw oude en nieuwe regeling. Staat de hoogte van uw pensioen vast? Groeit het bedrag mee met de lonen of de prijzen? En bestaat de kans dat u wordt gekort op uw pensioen?

Wij helpen u bij uw waardeoverdracht

Denkt u dat waardeoverdracht interessant is voor u?

Via Mijn Aegon kunt u eenvoudig waardeoverdracht aanvragen. U krijgt dan een opgave van ons. Daarin zetten we alle cijfers voor u op een rij. U beoordeelt de opgave en bespreekt deze eventueel met uw adviseur. Pas dán besluit u of u door wilt gaan met de waardeoverdracht.

Alle 9 stappen ziet u hieronder in de W van waardeoverdracht. Goed om te weten: de opgave verplicht u tot niets. En u betaalt er ook geen kosten voor.

Image
W van waardeoverdracht pensioen
Regel het in 5 eenvoudige stappen
 • Klik op de knop hieronder
 • Log in met uw gegevens
 • Ga rechtsboven naar ‘Zelf regelen’
 • Klik op ‘Waardeoverdracht’
 • Vul uw gegevens in
Waardeoverdracht aanvragen

Veelgestelde vragen

Een waardeoverdracht kan een aantal maanden duren
Bij waardeoverdracht zijn veel partijen betrokken. Ook bestaat het proces voor waardeoverdracht uit negen stappen. Bij iedere stap is een andere partij betrokken die binnen een bepaalde termijn moet reageren. Als alle stappen zijn doorlopen, is de waardeoverdracht afgerond. Dit totale traject duurt gemiddeld zeven maanden.

Wist u dat u in Mijn Aegon het proces heel eenvoudig kunt opstarten?
U vraagt via Mijn Aegon een vrijblijvende offerte aan.

 
U krijgt een bevestigingsbrief dat uw waardeoverdracht is verwerkt
In Mijn Aegon ziet u dat uw verzekerde pensioenen verhoogd zijn met de bedragen uit de waardeoverdrachtsofferte.

De verwerkte waardeoverdracht ziet u niet direct terug op uw pensioenoverzicht
Het pensioenoverzicht geeft de hoogte van uw pensioen weer per 31 december. Hebben wij uw waardeoverdracht ná 31 december verwerkt? Dan ziet u op het pensioenoverzicht van het volgende jaar pas een hoger pensioen als gevolg van de waardeoverdracht.
 
Waardeoverdracht is niet altijd mogelijk
In de volgende situaties gaat waardeoverdracht niet door:
 • Uw werkgever is failliet
 • Uw pensioenaanspraken zijn opgebouwd als zelfstandige of DGA
 • Uw pensioenuitkering is al gestart
 • U wilt waardeoverdracht naar een privé koopsompolis, individuele levensverzekering of bancaire lijfrente
 • U vraagt overdracht voor polissen met startdatum 8 juli 1994 of eerder
 • Als de wettelijke overdrachtswaarde hoger is dan de afkoopwaarde moet de werkgever het verschil bijbetalen. Dit mag een werkgever weigeren als de kosten hoger zijn dan € 15.000,- én meer dan 10% van de overdrachtswaarde bedragen.
Bekijk meer informatie over waardeoverdracht.
Partnerpensioen voor een ex-partner is uitgesloten van waardeoverdracht
Is een deel van uw partnerpensioen apart gezet voor een ex-partner? Dan gaat dit partnerpensioen niet mee bij een waardeoverdracht van uw pensioen. Dit blijft staan bij de pensioenuitvoerder waar het is opgebouwd. Dit is wettelijk zo bepaald.