Direct Ingaand Pensioen

Heb je via je werkgever pensioenkapitaal opgebouwd? Als je met pensioen gaat, komt je pensioenkapitaal vrij. Maar dit bedrag komt niet in één keer op je rekening. Je moet er een levenslange pensioenuitkering van kopen. Dat kan bij een aantal verzekeraars. Aegon is er daar een van.

Ik wil advies
Image
Direct Ingaand Pensioen

Op deze pagina:

Vast of variabel

Aegon Uitkerend Garantiepensioen

Het Aegon Uitkerend Garantiepensioen is ons vaste pensioen. Met dit pensioen kies je voor zekerheid; de hoogte van je maandelijkse pensioenbedrag staat (levenslang) vast.

Voor- en nadelen Productinformatie

Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen is ons variabele pensioen. De hoogte van je maandelijkse pensioenbedrag kan elk jaar anders zijn. Het kan zowel hoger als lager uitpakken.

Voor- en nadelen Productinformatie

Voordelen van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

 • Je hebt kans op een hoger pensioen Elk jaar berekenen we je pensioen opnieuw. We kijken daarbij naar je beleggingen. En naar wat er is gebeurd met de marktrente met de vaste daling en de gemiddelde levensverwachting. Heeft het meegezeten? Dan stijgt je pensioen.
 • Kies je voor een vast pensioen? Dan wordt de hoogte van je pensioen bij aanvang vastgesteld. Je pensioen verandert daarna niet meer. Kies je voor een variabel pensioen, zoals het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen? Dan verandert je pensioen ieder jaar. Dat komt door het resultaat op je beleggingen. En door de ontwikkeling van de rente, de vaste daling en de gemiddelde levensverwachting. Daardoor kan je pensioen omhoog gaan. Maar als het tegenzit gaat je pensioen omlaag. In de offerte zie je hoe je pensioen zich op basis van de huidige omstandigheden en verwachtingen zou kunnen ontwikkelen. Dit geeft alleen een indicatie, want wat er werkelijk gebeurt in de toekomst is bepalend voor hoe je pensioen zich echt ontwikkelt.

Nadelen van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

 • Je loopt het risico dat je pensioen lager wordt Elk jaar berekenen we je pensioen opnieuw. We kijken daarbij naar je beleggingen. En naar wat er is gebeurd met de marktrente met de vaste daling en de gemiddelde levensverwachting. Heeft het tegengezeten? Dan daalt je pensioen.
 • Je hebt geen zekerheid over de hoogte van je pensioen Je pensioen kan eens per jaar stijgen of dalen. Je hebt dus geen zekerheid.

Voordelen van het Aegon Uitkerend Garantiepensioen

 •  U heeft zekerheid over de hoogte van uw pensioen. Kiest u voor het Aegon Uitkerend Garantiepensioen? Dan ontvangt u zo lang u leeft een vaste uitkering van ons. U weet daardoor precies waar u aan toe bent. De hoogte van deze uitkering berekenen we op uw pensioendatum. Daarvoor gebruiken we de dan geldende rente en levensverwachting.
 •  U mag beginnen met een hoger bedrag. De eerste jaren een hoger pensioen en daarna minder? Of altijd precies hetzelfde? U beslist.

Nadelen van het Aegon Uitkerend Garantiepensioen

 •  U zit vast aan de huidige rente. U bent afhankelijk van de rentestand op het moment dat we uw pensioen vaststellen. Hoe hoger de rente, hoe hoger het pensioen dat u de rest van uw leven krijgt. Helaas staat de rente al een paar jaar laag. U krijgt daardoor minder pensioen dan u misschien had verwacht. Stijgt de rente nadat uw pensioen is ingegaan? Dan stijgt uw pensioen niet mee.
 • U kunt waarschijnlijk steeds minder kopen van uw pensioen. Uw pensioen wordt niet geïndexeerd. De hoogte van uw pensioen staat namelijk vast. Maar uw pensioen wordt waarschijnlijk minder waard. Dat komt door de inflatie. Door de inflatie daalt uw koopkracht. U kunt daardoor steeds minder boodschappen doen van uw pensioen.

Vergelijk het variabele en het vaste pensioen

Aegon Uitkerend Garantiepensioen
Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Soort pensioen

Vast pensioen

Variabel pensioen

De hoogte van je pensioen

De hoogte van je pensioen verandert niet. Je krijgt de rest van je leven hetzelfde bedrag. Behalve als je zelf kiest voor een hoog-laagpensioen. Je krijgt dan bijvoorbeeld de eerste 5 jaar een hoger pensioen. En daarna een lager pensioen.

De hoogte van je pensioen verandert jaarlijks door het samenspel van de onderdelen hieronder. Één keer per jaar in januari berekenen we je pensioen opnieuw. Het kan zijn dat je pensioen eerder wordt aangepast. Dat gebeurt alleen als je pensioenkapitaal snel zijn waarde verliest.

De marktrente

De rente van nu bepaalt hoeveel pensioen je de rest van je leven krijgt. Maar het kan zijn dat de marktrente nu anders is dan waar je met de opbouw van je pensioen rekening mee hebt gehouden. Daardoor krijg je nu misschien minder pensioen dat je had verwacht.

We berekenen je pensioen elk jaar opnieuw. Daarbij gebruiken we steeds de rente van dat moment. Is de rente gestegen? Dan krijg je meer pensioen voor je pensioenkapitaal dan als de rente is gedaald. Maar we dekken dit renterisico (gedeeltelijk) af, zodat de invloed van de rente op je pensioen wordt beperkt en ook nihil kan zijn.

Beleggingen

Je pensioenkapitaal wordt niet belegd. Je pensioen stijgt dus niet als het goed gaat met de beurs. En je pensioen daalt niet als het slecht gaat met de beurs.

Je pensioenkapitaal wordt belegd. Doen je beleggingen het beter dan verwacht? Dan heeft dat een positief effect op de hoogte van je pensioen. Doen ze het slechter dan verwacht? Dan heeft dat een negatief effect op de hoogte van je pensioen.

Vaste daling

Dit pensioen blijft gelijk. Behalve als je zelf kiest voor een hoog-laagpensioen. Je krijgt dan bijvoorbeeld de eerste 5 jaar een hoger pensioen. En daarna een lager pensioen.

Dit pensioen berekenen we met een jaarlijkse vaste daling. Bij 1% vaste daling wordt je pensioen bij aanvang rond 10% hoger dan een pensioen zonder vaste daling. Elk volgend jaar wordt het dan 1% lager. De maximale hoogte van de daling is afhankelijk van je beleggingsprofiel en de marge tussen een wettelijk vastgesteld aandelenrendement en de marktrente. De vaste daling kan daardoor per 1 januari veranderen. Bij verlaging wordt je pensioen lager, maar daalt het daarna jaarlijks ook minder.

Gemiddelde levensverwachting

Je pensioen verandert niet als de gemiddelde levensverwachting zich anders ontwikkelt dan verwacht.

Je pensioen verandert als de gemiddelde levensverwachting zich anders ontwikkelt dan verwacht. Stijgt de gemiddelde levensverwachting van iemand van jouw leeftijd sneller dan verwacht? Dan heeft dat een negatief effect op de hoogte van je pensioen. Blijft de levensverwachting achter op onze eerdere verwachting? Dan heeft dat een positief effect op de hoogte van je pensioen.

Inflatie

De dagelijkse boodschappen worden vrijwel elk jaar duurder. Dat komt door inflatie. Stijgende prijzen zijn niet erg zolang ook je inkomen stijgt. Maar dit pensioen blijft gelijk. Over 20 jaar kun je met dit bedrag waarschijnlijk minder doen dan vandaag.

De dagelijkse boodschappen worden vrijwel elk jaar duurder. Dat komt door inflatie. Stijgende prijzen zijn niet erg zolang ook je inkomen stijgt. Maar met dit pensioen is dat niet zeker. De hoogte van dit pensioen staat namelijk niet vast. Stijgt je pensioen? Dan merk je weinig van de inflatie. Daalt je pensioen? Dan krijg je én een lager bedrag én kun je daar minder mee doen.

Bereken je pensioen

Bereken hoeveel pensioen je kunt krijgen en ontdek welk pensioen het beste bij je past. Na de berekening kun je voor het Aegon UItkerend Garantiepensioen meteen een vrijblijvende offerte aanvragen. Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen is een complexer product waarvan de hoogte jaarlijks kan verschillen. Dat kan hoger zijn maar ook lager. Voor dit product kun je wel een berekening maken maar voor een offerte en het afsluiten van dit pensioen, verwijzen we je door naar een adviseur. We willen namelijk zeker weten dat je de werking van het Aegon Uitkerend Belegginspensioen volledig hebt begrepen.

Pensioen berekenen

Veelgestelde vragen

De ingangsdatum van je pensioen via je werkgever kan eerder zijn dan je AOW
De AOW-leeftijd wordt steeds iets hoger. Hierdoor krijgen veel mensen de komende jaren steeds later AOW. De datum waarop werkgeverspensioen ingaat, verandert niet vanzelf mee.

Wil je dat je pensioen tegelijk ingaat met je AOW?
Bekijk de ingangsdatum van je pensioenen op je pensioenoverzicht (UPO). Of kijk in Mijn Aegon. Lees meer over jouw mogelijkheden op onze webpagina: Hoe zit het met je pensioen en je AOW?
U kunt de startdatum van uw pensioenuitkering uitstellen
In de periode vóór uw pensioendatum, krijgt u van ons een brief met informatie over de start van uw pensioenuitkering. Bij deze brief zit een formulier. Met het formulier vraagt u uitstel van deze startdatum aan. Als u wilt uitstellen is het heel belangrijk dat u dit uiterlijk zes weken vóór uw oorspronkelijke pensioendatum aanvraagt. Wij beoordelen dan of uitstel in uw pensioenregeling mogelijk is. U kunt het formulier of een brief met uw wensen uploaden via ons webformulier 'Pensioendocumenten opsturen' in Mijn Aegon. Ga in Mijn Aegon naar 'Mijn Pensioen'. U vindt de link aan de rechterkant onder de kop 'Direct regelen'. 

Als uitstel mogelijk is, sturen wij u een offerte
Deze ontvangen we graag ingevuld en getekend retour.

Uitstel van uw pensioendatum kan handig zijn
In de volgende situaties is het uitstellen van uw pensioendatum handig:
 • U wilt langer doorwerken
 • U heeft meerdere pensioenen met verschillende pensioendata en u wilt alle uitkeringen op één datum laten starten
 • U wilt uw pensioen ontvangen vanaf uw AOW-datum en niet eerder. Bekijk dan ook eens onze webpagina: Hoe zit het met uw pensioen en uw AOW?
Je krijgt van ons een informatiebrief tussen 9 maanden en 6 maanden voor je pensioendatum
Wij vragen je in deze brief om een drietal keuzes te maken. Op basis van de keuzes die je maakt, krijg je vervolgens een offerte op maat. Geef je keuzes eenvoudig aan ons door via de uploadlink 'pensioendocumenten opsturen' in Mijn Aegon. Je gaat hiervoor naar 'Mijn Pensioen'. De link staat rechts in het rijtje 'Direct regelen'.

 
Usabilla Feedback