De hoogte van je pensioen verandert ieder jaar

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen is een variabel pensioen. Dat betekent dat je maandelijkse pensioen vaststaat tot het einde van het jaar. Je weet dus precies wat je tot die tijd op je rekening krijgt. Elk jaar op 1 januari berekenen we je pensioen opnieuw. Je hoort dan van ons hoeveel pensioen je dat jaar gaat krijgen. Of je pensioen hoger of lager wordt, hangt niet alleen af van het beleggingsresultaat. Ook de rente, de vaste daling en de gemiddelde levensverwachting spelen een belangrijke rol. Zo kan het voorkomen dat je beleggingen stijgen, maar je pensioen niet.

Image
Zo berekenen we elk jaar je variabele pensioen

We kijken eerst naar de waarde van je beleggingen op 1 januari. Met die beleggingswaarde doen we alsof we een nieuw levenslang pensioen met een vaste daling voor je kopen. De marktrente en de gemiddelde levensverwachting zijn daarbij belangrijke factoren om te bepalen hoe hoog dat levenslange pensioen dan is. Maar je zit natuurlijk niet de rest van je leven vast aan dit bedrag. Want we maken deze berekening elk jaar opnieuw. Telkens met de beleggingswaarde, de marktrente, de vaste daling en de gemiddelde levensverwachting van dat moment. Om de gevoeligheid van je uitkering voor renteschommelingen te beperken, passen we een renteafdekking toe. Die zorgt voor (grote) wijzigingen in je pensioenkapitaal, maar heeft tot doel grote uitschieters als gevolg van rentewijzigingen in je pensioenuitkering naar boven of beneden te voorkomen. De beleggingswinsten of -verliezen in een jaar worden direct meegenomen in de berekening van je uitkering. We spreiden deze niet. Het voordeel van deze directe toevoeging is dat je meteen het positieve beleggingsrendement verwerkt ziet in je uitkering. Het nadeel is dat bij een slecht rendement je dit ook direct verwerkt ziet in je uitkering. Lees meer over hoe we voor je beleggen.

Let op: Wil je een min of meer gelijkmatige uitkering kunnen ontvangen, dan moet in ieder geval voldoende rendement op de beleggingen zijn gemaakt om de marktrente bij aanvang van het afgelopen jaar, de kosten en de vaste daling te vergoeden.

De volgende onderdelen spelen een rol

De hoogte van je pensioen verandert dus ieder jaar. Maar wat bepaalt nu of je pensioen stijgt of daalt? Dat hangt af van het samenspel van de volgende onderdelen:

Je beleggingen

We beleggen voor je op basis van je beleggingsprofiel dat je hebt vastgesteld in de Profielwijzer. De resultaten hiervan kunnen mee- of tegenvallen. Het totale beleggingsresultaat wordt ook beïnvloed door de renteafdekking. Om de gevoeligheid van je pensioenuitkering voor renteschommelingen te beperken, passen we een renteafdekking toe. Hierdoor heeft verhoging van de marktrente een negatief effect op het beleggingsresultaat en dus op je pensioenkapitaal en verlaging een positief effect. Dit effect op je pensioenkapitaal compenseert (een deel van) het effect van de rentewijziging op je pensioenuitkering. In onze beleggingsbeginselen vind je per profiel wat de beoogde mate van renteafdekking nu is. De renteafdekking geschiedt op basis van een maatmens. Dat betekent dat individuele mate van renteafdekking kan afwijken.

De beleggingswinsten of -verliezen in een jaar worden direct meegenomen in de berekening van je uitkering. We spreiden deze niet. Het voordeel van deze directe toevoeging is dat je meteen het positieve beleggingsrendement verwerkt ziet in je uitkering. Het nadeel is dat bij een slecht rendement je dit ook direct verwerkt ziet in je uitkering.

De marktrente

Met de marktrente berekenen we de hoogte van je pensioen. Bij een hogere marktrente wordt het pensioen bij een zelfde pensioenkapitaal hoger dan bij een lagere marktrente. De schommeling in je pensioenuitkering die door wijziging van de marktrente ontstaat, beperken we door de renteafdekking. De marktrente is in 2023 gestegen. Dit had door de renteafdekking een negatieve invloed op de waarde van je beleggingen. Daarnaast heeft de marktrente ook invloed op de maximale vaste daling die we hanteren. De vaste daling is nooit hoger dan het wettelijk maximum. Dat is afhankelijk van het percentage beleggingen in zakelijke waarden en van de marge tussen een wettelijk voorgeschreven aandelenrendement en de marktrente. De maximaal toegestane daling is door de gestegen marktrente afgenomen. Dit had een negatief effect op de hoogte van de pensioenuitkering in 2024. De lagere vaste daling betekent ook dat de pensioenuitkering in 2025 iets minder daalt (of iets meer stijgt).

Meer over de vaste daling

We berekenen elk jaar op 1 januari een pensioen met een vaste daling. Door gebruik te maken van een vaste daling krijg je bij aanvang een hogere uitkering. We halen daarmee een stuk van het verwachte toekomstige rendement naar voren. Dat betekent wel dat je pensioen elk volgend jaar iets minder stijgt (of iets meer daalt) dan als we zonder vaste daling zouden rekenen. We gebruiken een vaste daling op basis van het uitgangspunt dat beleggingen in aandelen op de lange termijn een rendement opleveren dat hoger is dan de marktrente. Een hoger rendement kan de door ons berekende vaste daling weer goed maken. Zodat het pensioen zich op de lange termijn geleidelijk ontwikkelt. Of dat gebeurt is afhankelijk van de daadwerkelijke beleggingsresultaten, en de invloed van de andere factoren. Als we niet met een vaste daling van je pensioen zouden rekenen, dan zou je in de eerste jaren een lagere uitkering ontvangen en op latere leeftijd naar verwachting een hogere.

Bij elk beleggingsprofiel hoort een maximum percentage voor de vaste daling. Dit staat in de offerte en/of op de polis. De vaste daling is nooit hoger dan het wettelijk maximum. Bij een verandering van de hoogte van de vaste daling, verandert de hoogte van de uitkering. Als het percentage vaste daling lager wordt, dan wordt je pensioenuitkering daardoor lager. Wordt het percentage hoger, dan wordt je pensioenuitkering hoger.

De gemiddelde levensverwachting

We leven gemiddeld steeds langer. Dat betekent ook dat we gemiddeld steeds langer pensioen uitbetalen aan onze klanten. En dat kost geld. We noemen dit ook wel het macro-langlevenrisico. We houden al rekening met een stijgende levensverwachting. Maar natuurlijk kan dit in werkelijkheid anders verlopen. Stijgt de gemiddelde levensverwachting van iemand van jouw leeftijd sneller dan verwacht? Dan heeft dit een negatief effect op je pensioen. Blijft de levensverwachting achter op onze eerdere verwachting? Dan heeft dit een positief effect op je pensioen.

Hoeveel pensioen ontving een klant gemiddeld de afgelopen jaren?

Benieuwd hoe het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld? Bekijk hier voorbeelden van wat we de afgelopen jaren hebben uitgekeerd.

Veelgestelde vragen

De beleggingen hebben het vorig jaar goed gedaan. Ook is de marktrente gestegen. En als gevolg daarvan is de maximaal toegestane vaste daling lager geworden. Al deze factoren samen leiden ertoe dat je pensioen in 2024 hoger kan zijn geworden. 

Profielwijzer opnieuw ingevuld 

Een tegengestelde verandering  kan zijn dat je de Profielwijzer opnieuw hebt ingevuld en dat dit heeft geleid tot een ander beleggingsprofiel dat beter bij je situatie past. Daardoor kan het pensioen lager zijn.

Sloot je het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen meer dan een jaar geleden hebt af? Dan zie je het dalingspercentage in de brief die je in januari van elk jaar van ons ontvangt.

Heb je het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen in 2023 afgesloten? Dan zie je je dalingspercentage in de polis die je toen van ons kreeg.

De belangrijkste oorzaak is dat de beleggingen het in 2023 zeer goed hebben gedaan, terwijl de resultaten in 2022 juist een stuk slechter waren. Elk jaar rekenen we alle positieve en negatieve resultaten direct volledig door. We spreiden dit niet.

Ja, dat doen we automatisch: nu is je vaste daling voor je pensioen verlaagd, omdat het wettelijk maximum gedaald is.

Als het wettelijk maximum in de toekomst stijgt, wordt ook je vaste daling automatisch weer verhoogd.