Het is niet meer mogelijk om Aegon Beheerd Beleggen te openen

Sinds 15 oktober 2021 is het niet meer mogelijk om een nieuwe Aegon Beheerd Beleggen af te sluiten. Bestaande klanten kunnen hun Aegon Beheerd Beleggen blijven gebruiken.

Waarom?

Aegon Bank en Knab zijn samen verder gegaan als één bank, onder één naam: Knab. Aegon Bank maakt de strategische keuze om binnenkort haar bancaire producten alleen nog via Knab aan te bieden. Knab is een online bank, waarbij klanten hun producten zelf afsluiten via de app. Daarom heeft Aegon Bank besloten om per 15 oktober 2021 te stoppen met de verkoop van de bancaire producten onder het Aegon Bank-label. Bestaande klanten kunnen hun Aegon Bank-producten blijven gebruiken.
 

Uw geld laten beleggen tegen lage kosten

Aegon Beheerd Beleggen is kiezen voor gemak. Onze experts nemen u namelijk het werk uit handen. Zij beleggen uw geld slim tegen lage kosten. Uiteraard kunt u altijd volgen hoe uw geld wordt belegd. Zo heeft u niet meer het gedoe van beleggen, maar wel het resultaat.

Onze experts beleggen op basis van uw beleggingsprofiel uw geld voor u. Zo heeft u er zelf geen omkijken naar. Met Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente laat u uw geld beleggen met mogelijk belastingvoordeel. Uw inleg mag u aftrekken van uw belastbare inkomen. Het bedrag dat u aftrekt mag ieder jaar net zo groot zijn als uw fiscale jaarruimte. Let op! De aftrek is afhankelijk van uw individuele situatie en kan in de toekomst wijzigen. Na de looptijd van Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente zet u de opgebouwde waarde om in een lijfrente uitkering. Deze uitkering is uw aanvullend pensioen en wordt belast.

Kosten

Wat kost Aegon Beheerd Beleggen?
Bekijk

Risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden
Bekijk

Productkenmerken

Storten, opnemen en opzeggen
Bekijk

Documenten

Informatiewijzer, algemene & product voorwaarden
Bekijk
Kosten Aegon Beheerd Beleggen

Beheerkosten

0,60% van je saldo tot € 25.000 
0,50% van je saldo vanaf € 25.000

Fondskosten

0,18% - 0,20% per jaar (afhankelijk van de verdeling van de fondsen waarin belegd wordt)

In- en uitstapkosten

0,12% - 0,26% (afhankelijk van de verdeling van de fondsen waarin belegd wordt)

Rente

Over het positieve saldo op uw beleggingsrekening ontvangt u een variabele rente. De rente voor Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente is gelijk aan de variabele rente op Lijfrente Sparen. De rente op Aegon Beheerd Beleggen is gelijk aan de variabele spaarrente van Aegon Sparen.

Bij Aegon Beheerd Beleggen heb je te maken met drie soorten kosten

Dit zijn de vergoedingen voor Aegon Beheerd Beleggen en de fondsgerelateerde kosten van de beleggingsfondsen waarin wij voor je beleggen.

Beheerkosten

Dit zijn de kosten die je aan ons betaalt om je geld door ons te laten beleggen. We rekenen hiervoor twee tarieven:

 • 0,60% van je belegd vermogen per jaar voor je saldo tot € 25.000
 • 0,50% van je belegd vermogen voor je saldo boven € 25.000

De beheerkosten worden ieder kwartaal afgeschreven van je saldo.

Fondskosten

De fondskosten zijn al verwerkt in de dagelijkse koers van de beleggingsfondsen en zijn dus al van jouw nettorendement afgetrokken. We laten de fondskosten wel apart zien in jouw kwartaalrapportage. Zo heeft je inzicht in de totale kosten.

De kosten voor deze fondsen zijn respectievelijk 0,18% en 0,20%. Hoe hoog deze fondskosten daadwerkelijk voor je zijn, is afhankelijk van hoeveel er gemiddeld per jaar in de fondsen voor je is belegd.

In- en uitstapkosten

Dit zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt bij je om beleggingen in het fonds te kopen of verkopen. Deze kosten worden verwerkt in de koers van de fondsen en betaalt je alleen als je stort of opneemt van jouw beleggingsrekening.

Als je geld stort, dan wordt dit volgens het beleggingsprofiel belegd. Er worden dan participaties in één of twee fondsen aangekocht. Dit noemen wij instappen in een fonds.

Als je geld opneemt, dan worden er participaties verkocht. Dit noemen wij uitstappen uit een fonds.

Meer informatie over de vergoedingen, de fondskosten en de actuele fondsinformatie vind je in de Informatiewijzer, op Uitleg over in- en uitstapkosten en www.aegon.nl/fondsen.

Deze informatie geldt voor Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek.

Bent u benieuwd naar de invloed van de kosten op het rendement van de beleggingen? Ga naar de rekentool in Mijn Aegon.

 

Goed om te weten: met beleggen loopt u risico’s. De waarde van uw beleggingen kan namelijk schommelen. U kunt (een deel van) uw inleg kwijtraken. Beleg dan ook alleen met geld dat u een langere tijd niet nodig heeft. Lees meer over de risico’s.

Storten

U kunt in één keer een bedrag inleggen of maandelijks een vast bedrag. Tussentijds extra storten is ook mogelijk.

Opnemen

Mocht u uw geld geheel of gedeeltelijk willen opnemen dan kan dat uiteraard. U kunt met uitzondering van Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente altijd uw geld opnemen. Belangrijk is dat u zich realiseert dat u hiermee niet in lijn met uw beleggingsdoelstelling handelt zoals vastgelegd in uw beleggingsprofiel.

Opzeggen

U kunt uw Aegon Beheerd Beleggen eenvoudig opzeggen. Dit kan uiteraard niet bij uw Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente doordat u een bedrag opbouwt met fiscaal voordeel. Opzeggen is vaak fiscaal nadelig. Heeft u een bedrag opgebouwd dat onder de bovengrens van een kleine lijfrente zit? Dan betaalt u 52% belasting als u uw lijfrente afkoopt. Zit u boven deze bovengrens, betaalt u ook nog 20% revisierente. Revisierente is een boeterente die u betaalt omdat u uw lijfrente afkoopt.

Wel kunt u de waarde van uw Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente op ieder moment overdragen naar een soortgelijk lijfrenteproduct bij een andere aanbieder.

Beleggings- en risicoprofielen

Om voor u te kunnen beleggen, hebben wij uw beleggingsprofiel en uw bijbehorende risicoprofiel nodig. U bepaalt uw beleggingsprofiel door het beantwoorden van een aantal vragen. Nadat uw beleggingsprofiel is vastgesteld, geven zij aan welk risicoprofiel hierbij het beste past. U kunt kiezen voor een risicoprofiel met minder risico. Behalve als u na de vragenlijst uitkomt op het profiel met het minste risico: defensief.

Aegon Beheerd Beleggen kent 4 risicoprofielen:

 • Defensief
 • Neutraal
 • Offensief
 • Zeer offensief

Bekijk de volgende pagina voor meer informatie over beleggings- en risicoprofielen.

Risicoafbouw

Bij risicoafbouw gaan wij minder risicovol voor u beleggen zodra de doeldatum dichterbij komt. Belegt u voor een (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek? Of belegt u voor een pensioen of noodzakelijke uitgaven in de toekomst en bent u geheel of voor een groot deel afhankelijk van het geld dat wij voor u beleggen? Dan passen we automatisch risicoafbouw toe. Is dat niet het geval? Dan kunt u ook zelf voor risicoafbouw kiezen.

Rendement en risico

Wilt u meer informatie over rendement en risico? Bekijk het schema met het verwachte rendement, het neerwaarts risico en de minimale beleggingshorizon voor elk risicoprofiel.

Verantwoord beleggen

Aegon hecht veel waarde aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zoeken daarom niet alleen goede financiële rendementen voor onze klanten; we beleggen ook op een manier die een positieve invloed heeft op het milieu en op sociale en maatschappelijke omstandigheden. Zo investeren we bijvoorbeeld uit principe niet in bepaalde bedrijven en sectoren en stimuleren we onze werknemers om keuzes te maken waarin de belangen van onze klanten, het milieu en de maatschappij samenkomen. Als je belegt bij Aegon, draag je via ons bij aan een duurzamere wereld.

Meer weten?

In ons Verantwoord Beleggen Beleid lees je alles over hoe we op een verantwoorde manier beleggen. In lijn met de Europese wetgeving rondom Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) geven we je ook graag informatie over welke maatregelen we binnen Aegon nemen om duurzaamheidsrisico's te beheersen. In het Beloningsbeleid van Aegon stimuleren we onze werknemers om verantwoorde keuzes te maken. Ten slotte lees je in de Informatiewijer Aegon Beheerd Beleggen hoe we in ons beleggingsbeleid duurzaamheid promoten.

Fondsen

We beleggen voor u in twee fondsen:

Daarnaast kan het zijn dat een deel van uw belegginsportefeuille bestaat uit liquide middelen. De twee bovenstaande beleggingsfondsen zijn speciaal voor de Nederlandse klanten van Aegon ontwikkeld. Ze worden beheerd door Aegon Investment Management B.V. In de informatiewijzer leest u meer over deze twee fondsen. En hoe er binnen deze fondsen wordt belegd.

Beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid is gericht op de langere termijn. Beleggen op de langere termijn heeft een risicodempend effect. Ons beleggingsbeleid bestaat uit verschillende onderdelen. In de Informatiewijzer leest u hier meer over. Bijvoorbeeld hoe we de beleggingsverdeling van uw portefeuille bepalen en de risico’s spreiden. En hoe we omgaan met herbalanceren en verantwoord beleggen. Lees meer in de informatiewijzer.

U blijft goed op de hoogte

Over uw geld wilt u niet verrast worden. Daarom ontvang u elk kwartaal van onze experts een update over uw beleggingen. We blikken daarin terug op de ontwikkelingen in de financiële markten en vertellen wat we voor u hebben gedaan. Zo weet u wat er met uw geld gebeurt. In Mijn Aegon en de Mijn Aegon app ziet u dagelijks hoe het met uw beleggingen gaat. Dus waar en wanneer u maar wilt, ziet u hoe uw beleggingen ervoor staan.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt uw financiële of persoonlijke situatie? Dan kunnen ook uw beleggingsprofiel en risicoprofiel wijzigen. Het is belangrijk dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. Eenmaal per jaar vragen wij u dan ook om opnieuw een vragenlijst in te vullen.

Aegon Beheerd Beleggen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente zijn producten van Aegon Bank N.V. Aegon Bank N.V. is statutair gevestigd in Den Haag, handelsregister 30100799, Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden. Aegon Bank N.V. is ingeschreven in het register van de AFM en DNB.

Algemeen

U bepaalt zelf welk bedrag u inlegt
Heeft u bijvoorbeeld een duurdere maand of een financiële tegenvaller? Dan kunt u ervoor kiezen om minder of niet in te leggen. Heeft u een financiële meevaller of krijgt u vakantiegeld? Dan kunt u er voor kiezen om meer in te leggen. 
 

Bij Aegon Beheerd Beleggen heb je te maken met drie soorten kosten

Dit zijn de vergoedingen voor Aegon Beheerd Beleggen en de fondsgerelateerde kosten van de beleggingsfondsen waarin wij voor je beleggen.

Beheerkosten
Dit zijn de kosten die je aan ons betaalt om je geld door ons te laten beleggen. We rekenen hiervoor twee tarieven:
- 0,60% van je belegd vermogen per jaar voor je saldo tot € 25.000
- 0,50% van je belegd vermogen voor je saldo boven € 25.000

De beheerkosten worden ieder kwartaal afgeschreven van je saldo.

Fondskosten
De fondskosten zijn al verwerkt in de dagelijkse koers van de beleggingsfondsen en zijn dus al van jouw nettorendement afgetrokken. We laten de fondskosten wel apart zien in jouw kwartaalrapportage. Zo heeft je inzicht in de totale kosten.

De kosten voor deze fondsen zijn respectievelijk 0,18% en 0,20%. Hoe hoog deze fondskosten daadwerkelijk voor je zijn, is afhankelijk van hoeveel er gemiddeld per jaar in de fondsen voor je is belegd.

In- en uitstapkosten
Dit zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt bij je om beleggingen in het fonds te kopen of verkopen. Deze kosten worden verwerkt in de koers van de fondsen en betaalt je alleen als je stort of opneemt van jouw beleggingsrekening.

Als je geld stort, dan wordt dit volgens het beleggingsprofiel belegd. Er worden dan participaties in één of twee fondsen aangekocht. Dit noemen wij instappen in een fonds.

Als je geld opneemt, dan worden er participaties verkocht. Dit noemen wij uitstappen uit een fonds.

Over het positieve saldo op uw beleggingsrekening ontvangt u een variabele rente. De rente voor Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente is gelijk aan de variabele rente op Lijfrente Sparen. De rente op Aegon Beheerd Beleggen is gelijk aan de variabele spaarrente van Aegon Sparen.

Meer informatie over de vergoedingen, de fondskosten en de actuele fondsinformatie vind je in de Informatiewijzer, op Uitleg over in- en uitstapkosten en www.aegon.nl/fondsen.

Deze informatie geldt voor Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek.
Elk kwartaal doen wij verslag van de ontwikkelingen van jouw beleggingsrekening
In deze kwartaalrapportage lees je meer over de waardeontwikkeling van jouw portefeuille in het afgelopen kwartaal. Ook zie je bijvoorbeeld jouw rendement en de kosten die wij in rekening hebben gebracht in die periode. 

Je vindt je kwartaalrapportage in Mijn Aegon en de Mijn Aegon-app
Je logt hiervoor in op Mijn Aegon met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Bij ‘Jaaroverzicht en Documenten’ onder het kopje ‘Beleggen’ staat de kwartaalrapportage voor je klaar. Je opent de kwartaalrapportage door er op te klikken. 

In de kwartaalrapportage ziet je jouw bruto- en jouw nettorendement
Jouw nettorendement is het brutorendement na aftrek van de service- en beheervergoeding die je voor Aegon Beheerd Beleggen betaalt. 

Ook ziet je de service- en beheervergoeding als percentage vermeld. De service- en beheervergoeding hebben invloed op jouw rendement. Het percentage laat zien hoe groot deze invloed is. Dit is dus niet het percentage aan kosten dat wij daadwerkelijk in rekening brengen. 

Meer informatie vind je in de informatiewijzer en op onze pagina Veelgestelde vragen over de kwartaalrapportage.

Deze informatie geldt voor Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Levensloop en Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek.

De Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie zijn van toepassing op Aegon Bank N.V.
U vindt alle informatie hierover op onze pagina Wat houdt de Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie in?

Er wordt voor u belegd in twee fondsen
Voor uw Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop, beleggen onze experts in het Aegon Diversified Bond Fund II en het Aegon Diversified Equity Fund II. In Mijn Aegon ziet u voor welk bedrag u in de fondsen belegt.

De fondsen waarin wij beleggen hanteren een brede risicospreiding
Niemand kan de toekomst voorspellen. Daarom spreiden wij uw beleggingen. Elk risicoprofiel kent drie niveaus van risicospreiding:

Spreiding over beleggingscategorieën:
 • zakelijke waarden
 • vastrentende waarden
 • liquide middelen
Spreiding binnen beleggingscategorieën:
 • zakelijke waarden: aandelen, beursgenoteerd vastgoed en grondstoffen.
 • vastrentende waarden: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties Europa, high yield obligaties Verenigde Staten, emerging market debt, asset backed securities
 • liquide middelen: dat is uw geld wat op de Aegon Beheerd Beleggen rekening staat.
Spreiding over verschillende regio’s en sectoren binnen de beleggingscategorieën, zoals in:
 • verschillende aandelen
 • grondstoffen
 • staatsobligaties 
 • high yield obligaties
Uw bankafschrift downloadt u via Mijn Aegon
Voor het downloaden van de transacties vanaf 1 december 2018 doorloopt u de volgende stappen:
 • U gaat naar uw rekening.
 • Bij 'Bij- en afschrijvingen' klikt u op 'Alle bij- en afschrijvingen'.
 • Daar vindt u de knop 'Download'. Er opent een pop-up, daar selecteert u de gewenste periode.
 • Vervolgens klikt de klant op 'Download PDF'.
Bankafschriften met transacties van mei 2012 tot december 2018 staan in Mijn Aegon bij ‘Jaaroverzicht en Documenten’.

Wilt u een bankafschrift met transacties voor 1 mei 2012?
Dan ontvangen wij graag bewijsvoering waaruit blijkt dat u het bankafschrift nodig heeft voor bijvoorbeeld de gemeente of uw advocaat. Uit die bewijsvoering moet blijken:
 • Dat u het bankafschrift nodig heeft 
 • En van welke periode
U stuurt de informatie naar ons via ons webformulier Digitaal loket bankzakenU kiest hiervoor de optie 'Ik wil iets anders vragen of doorgeven', met daarna de keuze 'Documenten toesturen naar aanleiding van eerder contact.'. 

Het tegoed van beiden kunt u inzien via Mijn Aegon
Hiervoor klikt u na het inloggen op Mijn Aegon op de rekening waarvan u het saldo wilt inzien. U ziet dan gelijk in het blauwe vlak bovenaan de pagina, het saldo van uw rekening. Hier staat 'Saldo'. Dit geldt voor:

 • Aegon Sparen 
 • Lijfrente: Aegon Lijfrente Sparen, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren en Aegon Lijfrente Uitkeren
 • Ontslagvergoeding: Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren
 

Het saldo Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek inzien
Bij een beleggingsrekening staat er 'Saldo transactierekening' en 'Portefeuille waarde'. Saldo transactierekening, is geld dat niet vaststaat in beleggingsfondsen. Portefeuille waarde is de huidige waarde van de participaties die u heeft in de beleggingsfondsen.

U kunt zelf geld storten op uw rekening vanaf een Nederlandse betaalrekening
Dit kan als u een van de volgende rekeningen heeft:

 • Aegon Sparen
 • Aegon Beheerd Beleggen
 • Aegon Lijfrente Sparen
 • Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente 

Een storting op uw beleggingsrekening wordt op handelsdagen uitgevoerd
Een handelsdag is een dag dat de beurs open is. In weekenden en op feestdagen is de beurs gesloten. Een storting:

 • Vóór 12:00 uur wordt verwerkt tegen de slotkoers van die handelsdag. De uitgevoerde opdracht is de volgende dag rond 12:30 uur zichtbaar op uw beleggingsrekening.
 • Na 12:00 uur wordt verwerkt tegen de slotkoers van de eerst volgende handelsdag. De uitgevoerde opdracht is de dag daarna rond 12:30 uur zichtbaar op uw beleggingsrekening.

Als u geld op uw beleggingsrekening stort, wordt dit automatisch toegevoegd aan uw beleggingsportefeuille. Een storting lager dan €50,- wordt toegevoegd aan de liquide middelen.

Automatisch geld overboeken naar uw rekening bij Aegon kan ook
U machtigt hiervoor uw bank om periodiek een vast bedrag over te schrijven naar uw rekening bij Aegon. Automatische incasso is niet mogelijk bij Aegon Bank. Beëindigt u uw rekening of wilt u een ander bedrag gaan sparen? Dan past u de automatische overboeking zelf aan bij uw bank.

Aegon Bank is aangesloten bij de IBAN-Naam Check. De IBAN-Naam Check controleert bij binnenlandse betalingen of de ingevoerde naam hoort bij het ingevoerde IBAN. Als de naam bij de ingevulde IBAN niet gecontroleerd kan worden, geeft de IBAN-Naam Check hiervan een melding.

Controleer jouw gegevens bij een foutmelding
Dit doe je in Mijn Aegon. Weet je zeker dat je de juiste gegevens hebt ingevoerd? Dan kun je doorgaan met de overboeking. Dit blijft altijd jouw eigen verantwoordelijkheid.
 
Een wijziging geeft u door via ons webformulier 'Digitaal loket bankzaken'
Dit betreft de volgende wijzigingen:
 • het beleggingsdoel
 • de doeldatum
 • het risicoprofiel
 • de risicoafbouw
 • wijzigingen in uw persoonlijke situatie
Uw beleggingsprofiel en/of risicoprofiel kan door de wijziging veranderen
En daarmee verandert de manier waarop wij voor u beleggen. Daarom is het nodig dat u een vragenlijst invult. Dat is wettelijk verplicht. U doet dit per Aegon Beheerd Beleggen.

U doorloopt voor een wijziging de volgende stappen:
 • Geef uw wijziging door via ons webformulier 'Digitaal loket bankzaken'. Daar kiest u voor 'Ik wil een wijziging doorgeven' en 'Wijziging in uw persoonlijke en/of financiële situatie voor uw Aegon Beheerd Beleggen/Netto Havenpensioen'. 
 • Daar vult u de volledige vragenlijst in en klikt u op verzenden na het uploaden van de vragenlijst. 
 • Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst voeren wij de wijziging door.
 • U ontvangt uiterlijk binnen tien werkdagen een reactie van ons op de ingevulde vragenlijst. 
Heeft of opent u een beleggingsrekening op twee namen
U vult de vragenlijst in met uw eigen kennis en ervaring. Voor het beantwoorden van de vragen over uw risicohouding, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie gaat u wel uit van de gezamenlijke situatie. Wij gaan ervan uit dat u dit doet met medeweten en instemming van de andere rekeninghouder.

Deze informatie geldt voor Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Levensloop en Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek.

Voordat we starten met beleggen willen wij zeker weten dat Aegon Beheerd Beleggen passend voor je is
Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om dit te toetsen. Wij doen dit met een aantal vragen. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen bepalen wij jouw persoonlijke beleggingsprofiel. Wij beleggen voor je volgens een door ons vastgesteld risicoprofiel dat hoort bij dit beleggingsprofiel. Daarom is het belangrijk dat je ons correcte en actuele informatie verstrekt.  

Periodiek ontvangt je van ons het document ‘Belangrijke informatie beleggingsrekening’ 
Het is een wettelijke verplichting om dit aan je toe te sturen. In het document lees je hoe wij voor jou beleggen. Als alles nog klopt hoeft je niets te doen. Is er iets veranderd in het beleggingsdoel, de risicohouding, jouw persoonlijke situatie en/of financiële situatie? Dan geef je dit aan ons door via de vragenlijst. Zo zorgen we ervoor dat er niet op een verkeerde manier wordt belegd. Meer informatie over hoe je een wijziging doorgeeft vind je in de Veelgestelde vraag 'Hoe geef ik een wijziging door voor mijn Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente of Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?'.

Zie voor meer informatie over de risico's pagina 27 tot en met 29 van de Informatiewijzer

Deze informatie geldt voor Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Levensloop en Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek.

Aegon Beheerd Beleggen

  U boekt geld over van uw Aegon Beheerd Beleggen via Mijn Aegon 

  • U gaat naar de Aegon Beheerd Beleggen in Mijn Aegon waarvan u wilt overboeken.
  • In het blok ‘Direct regelen’ klikt u op ‘Nieuwe Overboeking’.
  • Er opent een nieuw scherm. U controleert de tegenrekening, vult het bedrag en de omschrijving in.
  • Controleer de overboeking en klik op 'Bevestigen'.
  • U krijgt een bevestiging dat de overboeking is aangemaakt.
  • Er worden naar evenredigheid participaties verkocht voor het bedrag van de overboeking.* 
  • Het bedrag wordt overgemaakt naar uw tegenrekening.

  *Wij beleggen voor u op basis van een beleggingsprofiel
  Daarom kunt u niet zelfstandig participaties verkopen. Bij de verkoop van de participaties houden wij rekening met de fondsverdeling. Zo blijft de verhouding van de participaties gelijk.

  De bestedingsruimte kan lager zijn dan het saldo op uw Aegon Beheerd Beleggen
  Dit is omdat bij overboeken rekening wordt gehouden met de beleggingskosten en koersschommelingen. 

  Overboeken kan ook via de Mijn Aegon app
  U logt in de Mijn Aegon app in. Daarna klikt u op de Aegon Beheerd Beleggen waarvan u geld wilt overboeken. In het blok ‘Direct regelen’ klikt u op ‘Nieuwe Overboeking’. Dit blok vindt u onderaan in de app. 

  Wilt u overboeken naar een andere tegenrekening dan bij ons bekend?
  Hoe u de tegenrekening wijzigt vindt u in de Veelgestelde vraag ‘Hoe wijzig ik mijn tegenrekening bij Aegon Bank voor mijn spaar- of beleggingsproduct?’.

  U kunt overboeken naar uw vaste tegenrekening
  Vanaf uw rekening kunt u alleen geld overboeken naar uw vaste tegenrekening. Dit is uit veiligheidsoverwegingen. 

  Heeft u meerdere rekeningen bij Aegon Bank? 
  Dan kunt u tot drie Aegon rekeningen de rekeningen aan elkaar koppelen als tegenrekening. Dit is mogelijk bij Aegon Sparen en Aegon Beheerd Beleggen. De tenaamstelling van deze rekeningen moet hetzelfde zijn. Bij één rekeninghouder is een en/of tegenrekening ook toegestaan. U stuurt ons hiervoor een verzoek via het webformulier Digitaal loket bankzaken.

  Informatie over hoe u kunt overboeken vindt u in de Veelgestelde vragen Hoe kan ik geld overboeken van mijn Aegon Sparen? en Hoe kan ik geld overboeken van mijn Aegon Beheerd Beleggen?.

  In Nederland vindt in het weekend en op feestdagen geen betalingsverkeer plaats tussen banken. Ook is dan de beurs gesloten.

  Een overboeking van uw Aegon Sparen staat met 1 tot 2 werkdagen op uw tegenrekening

  Voert u de overboeking in op:Wij boeken het geld naar u:
  maandag tot en met vrijdag voor 15:00 uur?dezelfde dag over naar uw tegenrekening.
  maandag tot en met vrijdag na 15:00 uur?uiterlijk de volgende werkdag over naar uw tegenrekening. 
  zaterdag, zondag of op een feestdag?uiterlijk de volgende werkdag over naar uw tegenrekening. 

  Aan- en verkoopopdrachten van uw Aegon Beheerd Beleggen worden alleen op handelsdagen uitgevoerd
  Een handelsdag is een dag dat de beurs open is. 
  Een overboeking naar de tegenrekening ingevoerd:
  • Vóór 12:00 uur wordt verwerkt tegen de slotkoers van die handelsdag. Het bedrag staat de volgende dag rond 12:30 uur op uw transactierekening bij 'Liquide middelen'.
  • Na 12:00 uur wordt verwerkt tegen de slotkoers van de eerst volgende handelsdag. Het bedrag staat de dag daarna rond 12:30 uur op uw transactierekening bij 'Liquide middelen'. Dus op de tweede (handels-)dag na het invoeren van de overboeking.
  Het saldo wordt vanaf de transactierekening automatisch overgeboekt naar uw tegenrekening.
  U beëindigt uw Aegon Beheerd Beleggen in Mijn Aegon of de Mijn Aegon App
  Na het inloggen in Mijn Aegon kiest u de Aegon Beheerd Beleggen die u wilt beëindigen. In het blok ‘Direct regelen’ klikt u op ‘Rekening beëindigen’. Uw participaties worden verkocht. Het saldo inclusief rente ontvangt u op uw vaste tegenrekening.

  Wilt u het saldo op een andere tegenrekening ontvangen?
  Dan wijzigt u eerst uw tegenrekening. Deze optie vindt u ook in het blok ‘Direct regelen’.


  Verkoopopdrachten worden alleen op handelsdagen uitgevoerd
  Een handelsdag is een dag dat de beurs open is. In het weekend en op feestdagen is de beurs gesloten.
  • Een opdracht voor 12:00 uur wordt verwerkt tegen de slotkoers van die handelsdag. De opdracht is de volgende dag rond 12:30 uur zichtbaar op de beleggingsrekening.
  • Een opdracht na 12:00 uur wordt verwerkt tegen de slotkoers van de eerst volgende handelsdag. De opdracht is de dag daarna rond 12:30 uur zichtbaar op de beleggingsrekening.
  Wilt u een rekeninghouder toevoegen?
  Dat kan als deze persoon meerderjarig is. Wij hebben dan de volgende gegevens van u nodig:
  • Een ondertekend verzoek van de huidige én de toe te voegen rekeninghouder met vermelding van het rekeningnummer bij Aegon.
  • Een kopie van de voor- en achterkant van een geldig paspoort of een identiteitskaart als identiteitsbewijs van de huidige én de toe te voegen rekeninghouder. Dit mag geen rijbewijs zijn.
  • Een kopie bankafschrift van de (nieuwe) tegenrekening op naam van de huidige en de toe te voegen rekeninghouder. Deze mag maximaal drie maanden oud zijn. Hoe u een bankafschrift downloadt bij uw bank en wat hierop zichtbaar moet zijn vindt u op onze pagina Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank.
  • Een overboeking vanaf de (nieuwe) tegenrekening naar de Aegon rekening. Het maakt niet uit welk bedrag u overboekt.
  • Een ingevuld formulier 'Verzoek wijzigen rol op rekening'.
  U zendt deze documenten aan ons via het webformulier Digitaal loket bankzaken.

  Wilt u een rekeninghouder verwijderen?
  Dan hebben wij het volgende van u nodig:
  • Een ondertekend verzoek van de te verwijderen rekeninghouder met vermelding van het rekeningnummer bij Aegon
  • Een kopie van de voor- en achterkant van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van beide rekeninghouders. Dit mag geen rijbewijs zijn.
  U zendt deze documenten aan ons via het webformulier Digitaal loket bankzaken.

  Wilt u uw persoonlijke gegevens bij Aegon Bank wijzigen?
  Gebruik dan onze Veelgestelde vraag Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens bij Aegon Bank?.
  Bij de belastingaangifte heeft u het saldo van uw rekening per 1 januari nodig
  Dit saldo vindt u op uw jaaroverzicht. Heeft u ook een deposito? Dan staat dit saldo op het jaaroverzicht van uw Aegon Sparen. Het saldo van Aegon Sparen of Aegon Beheerd Beleggen valt onder 'Inkomen uit sparen en beleggen' in box 3. 

  Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst.

  Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente

  U kunt zelf bedragen storten
  Dit kan vanaf een Nederlandse bankrekening. De hoogte van uw eigen storting is afhankelijk van uw fiscale jaarruimte. Deze jaarruimte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

  U kunt ook een waardeoverdracht laten storten
  U stuurt een ondertekend verzoek aan de overdragende bank of verzekeraar. De bank of verzekeraar waar uw geld vandaan komt informeert Aegon zodra het geld aan Aegon Bank is overgemaakt. U hoeft Aegon Bank niet zelf te informeren. De inkomende waardeoverdracht moet lijfrentekapitaal, stakingswinst of een oudedagsreserve zijn. 
   

  U kunt geen geld opnemen van uw Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente
  Met uw Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente koopt u op termijn een uitkering aan.

  Om een bedrag te laten over boeken stuurt u ons een verzoek
  U gebruikt hiervoor het webformulier Digitaal Loket Bankzaken onder vermelding van uw rekeningnummers en het over te boeken bedrag. 

  Het is mogelijk om saldo over te boeken tussen de rekeningen:

  • Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente
  U kunt uw saldo (gedeeltelijk) laten overdragen 
  Hiervoor heeft u eerst een vervangend product nodig bij een andere bank of verzekeraar. Daarnaast hebben wij van u een verzoek nodig. Zo weten wij zeker dat u toestemming geeft voor de waardeoverdracht.

  U geeft het verzoek tot waardeoverdracht door via het webformulier 
  U gebruikt hiervoor het webformulier Digitaal loket bankzaken.
  In het verzoek moeten de volgende gegevens staan:
  • Uw naam en adres
  • Het rekeningnummer van uw rekening bij Aegon Bank
  • De naam en het rekeningnummer van de bank of verzekeraar waar het saldo naartoe moet
  • Uw handtekening
  • En of u een gedeelte of het gehele saldo over wenst te dragen naar deze bank of verzekeraar.
  Het is vanaf 15 oktober niet meer mogelijk om een nieuwe rekening af te sluiten. Bestaande klanten kunnen hun rekening blijven gebruiken. 

  Hoe u een inkomende waardeoverdracht regelt is afhankelijk van uw situatie
  • Heeft u een inkomende waardeoverdracht opgegeven bij het openen van uw rekening bij Aegon Bank? Informeert u in dit geval de bank of verzekeraar waar de waarde van afkomstig is. 
  • Heeft u al een rekening bij Aegon en wilt daar op bijstorten? Informeert u dan de bank of verzekeraar waar de waarde van afkomstig is. U gebruikt hiervoor het formulier 'Verzoek tot waardeoverdracht lijfrente.pdf'. Deze vindt u op de pagina www.aegon.nl/particulier/klantenservice/veelgebruikte-formulieren. Hierop staan de gegevens van Aegon die bank of verzekeraar nodig heeft om de waarde over te dragen.

  De bank of verzekeraar van herkomst maakt de waarde over zodra zij de benodigde documenten ontvangen
  Het is niet nodig om Aegon Bank vooraf te informeren over de binnenkomende waardeoverdracht. 

  Deze informatie geldt voor Aegon Lijfrente Sparen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Ontslagvergoeding Sparen, Aegon Lijfrente Uitkeren en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren.
  U kunt uw lijfrente afkopen
  U regelt afkoop van uw lijfrente via het webformulier 'Digitaal loket bankzaken'.

  De afkoop van een lijfrente kan negatieve fiscale gevolgen hebben
  Bij afkoop houden wij het hoogste tarief aan inkomstenbelasting in. Daarnaast bent u ook 20% revisierente verschuldigd aan de Belastingdienst.

  Laat voor advies uw gegevens achter op ons webformulier ‘Advies nodig?’
  Afhankelijk van uw keuze op het webformulier ‘Advies nodig?’ neemt uw eigen adviseur, een Aegon adviseur of een onafhankelijk adviseur contact met u op. Of u zoekt zelf naar een adviseur bij u in de buurt op onze pagina Zoek een onafhankelijk adviseur. Meer informatie over de inhoudingen bij afkoop vindt u op de website van de Belastingdienst.

  Jouw tegenrekening wijzig je via Mijn Aegon of de Mijn Ageon App
  Na het inloggen op Mijn Aegon:

  • Selecteert je jouw rekening
  • Klik je in het blok ‘Direct regelen’ op ‘Tegenrekening wijzigen’
  • Daarna vul je de nieuwe tegenrekening in. De tenaamstelling staat al ingevuld en kun je niet wijzigen.
  • Je klikt op 'Volgende' en upload het bankafschrift van jouw tegenrekening. 
  • Daarna klik je op ‘Versturen’.

  Jouw tegenrekening moet een Nederlandse betaalrekening zijn. De tenaamstelling moet gelijk zijn aan die van jouw Aegon rekening. 

  Heb je meerdere tegenrekeningen?
  Dan is het niet mogelijk om jouw tegenrekening via Mijn Aegon of de Mijn Aegon App te wijzigen. Je stuurt ons hiervoor een verzoek via www.aegon.nl/reactie/bankzaken.

  U kunt uw stortingen bij belastingaangifte aftrekken van het inkomen in Box 1
  Dit kan alleen als u daar de fiscale mogelijkheid toe heeft. Voor meer informatie over aftrekken van uw stortingen neemt u contact op met uw adviseur. U kunt ook contact opnemen met de belastingdienst.

  Uiterlijk op 31 december van het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt plus 5 jaar moet u een uitkerende lijfrente hebben aangekocht
  Meer informatie hierover vindt u in de Veelgestelde vraag ‘Wat zijn de (fiscale) regels bij Aegon Lijfrente Uitkeren?’ en op onze pagina Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente.

  U kunt uw lijfrente niet zomaar beëindigen
  Doordat u een bedrag opbouwt met fiscaal voordeel, kunt u de rekening niet zomaar beëindigen. Beëindiging is vaak fiscaal nadelig. Heeft u een bedrag opgebouwd dat onder de bovengrens van een kleine lijfrente zit? Dan betaalt u 52% belasting als u uw lijfrente afkoopt. Zit u boven deze bovengrens, betaalt u ook nog 20% revisierente. Revisierente is een boeterente die u betaalt omdat u uw lijfrente afkoopt.

  Deze regels gelden omdat op uw lijfrenteproduct bij Aegon het lijfrenteregime van 1 januari 2008 van toepassing is. Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente voldoen aan de voorwaarden in artikel 3.126a, lid 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

  Op het jaaroverzicht staan gegevens die u nodig heeft voor uw belastingaangifte
  Op het jaaroverzicht van uw Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente staat:

  • Het saldo per 01-01 
  • Het saldo per 31-12
  • De bedragen die u zelf heeft gestort 
  Op het jaaroverzicht van Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente staat ook de waarde van uw participaties.

  Een waardeoverdracht afkomstig van een andere maatschappij staat niet op uw jaaroverzicht
  Deze geeft u niet op bij uw belastingaangifte.

  Heeft u vragen over het invullen van uw belastingaangifte?
  Neem dan contact op met de Belastingdienst of uw adviseur. 

  U kunt de inleg van uw lijfrente bij de aangifte voor inkomstenbelasting aftrekken van uw inkomen
  Het hele bedrag van uw lijfrenterekening valt in box 1. Ook wanneer u de inleg niet of niet helemaal aftrekt. 

  U kunt gebruik maken van de beperkte saldomethode
  Dan betaalt u geen belasting voor de lijfrentetermijnen waarvan u de inleg niet (volledig) heeft afgetrokken. 
  Uitkeringen die u later ontvangt worden pas belast als het totaal van de uitkeringen hoger is, dan het totaal van de inleg die u niet kunt aftrekken . 

  Om de niet-aftrekbare inleg te bepalen:

  • Telt u de inleg die u tussen 2001 tot 2010 niet heeft afgetrokken bij elkaar op. 
  • Inleg die u na 2010 tot nu niet heeft afgetrokken telt mee tot maximaal € 2.269,-. Dit bedrag is per jaar per belastingplichtige.
  • U toont zelf aan dat u (een deel van) de inleg niet heeft afgetrokken. Hiervoor vraagt u een verklaring aan bij de Belastingdienst (Saldoverklaring).