AEGON Diversified Bond Fund II

Het Fonds belegt, direct of indirect, in vastrentende waarden. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties, emerging market debt, asset backed securities en liquiditeiten.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een hoger totaal rendement dan de benchmark en op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën. Voor dit Fonds wordt een samengestelde benchmark gehanteerd die is opgebouwd uit een gewogen samenstelling van de benchmarks van de onderliggende beleggingspools.

Rendementen per 01/31/2024
Rendementen in %
Lopend jaar
0.13
Afgelopen maand
0.13
Afgelopen 3 maanden
5.81
Afgelopen jaar
6.04
Afgelopen 3 jaar
-1.96
Afgelopen 5 jaar
n.a.
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
18-06-2024
11.25
17-06-2024
11.24
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
4
Image
AFM - risicoscore 3

Let op: aan beleggen zijn risico’s verbonden

Uw beleggingen kunnen meer waard worden, maar ook minder. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De informatie op deze pagina is geen beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies. Ook is het geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig fonds of financieel instrument.