AEGON Diversified Equity Fund II

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden. Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: aandelen, (indirect) vastgoed en grondstoffen. Het Fonds participeert in AEGON World Equity Beta Pool (EUR) (N), AEGON Basisfonds Vastgoed Internationaal en AEGON Global Commodity Pool (EUR).

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een hoger totaal rendement dan de benchmark en op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën. Voor dit Fonds wordt een samengestelde benchmark gehanteerd die is opgebouwd uit een gewogen samenstelling van de benchmarks van de onderliggende beleggingspools.

Kenmerken en risico’s

Wilt u meer weten over de kenmerken en risico’s van het AEGON Diversified Equity Fund II? In de Essentiële Beleggersinformatie leest u hier meer over. Ook kunt u onderaan deze pagina de fondsinformatie downloaden. Dit document wordt elke maand bijgewerkt. U ziet hierin onder meer het rendement en de waardeontwikkeling van het fonds. En de verdeling van de beleggingen over sectoren, regio’s en landen.

Rendement AEGON Diversified Equity Fund II

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Diversified Equity Fund II. Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 08/31/2023
Rendementen in %
Lopend jaar
11.76
Afgelopen maand
-2.21
Afgelopen 3 maanden
5.91
Afgelopen jaar
6.24
Afgelopen 3 jaar
8.19
Afgelopen 5 jaar
6.54
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
21-09-2023
15.18
20-09-2023
15.41
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
6
Image
AFM - risicoscore 5

Let op: aan beleggen zijn risico’s verbonden

Uw beleggingen kunnen meer waard worden, maar ook minder. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De informatie op deze pagina is geen beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies. Ook is het geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig fonds of financieel instrument.