AEGON Global Commodity Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, wereldwijd in de markten voor grondstoffen. Het beleggingsbeleid is erop gericht om de wegingen naar de diverse grondstofsectoren in de benchmark zo goed mogelijk te volgen. Daarnaast wordt gestreefd naar het behalen van extra rendement door actief kasgeld beheer. Tevens speelt het fonds in op inefficiënties van de future-curve van de grondstoffen die onderdeel uitmaken van de benchmark door het variëren in de looptijd van future contracten. Onder- of overwegingen van individuele grondstoffen worden veroorzaakt door verwerking van in- of uitstromen in het fonds of als gevolg van curve positionering, maar niet door implementatie van visie op toekomstige koersontwikkeling van een bepaalde grondstof.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Global Commodity Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Global Commodity Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Global Commodity Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 10/31/2023
Rendementen in %
Lopend jaar
3.23
Afgelopen maand
-3.73
Afgelopen 3 maanden
4.64
Afgelopen jaar
-6.52
Afgelopen 3 jaar
33.89
Afgelopen 5 jaar
8.24
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
06-12-2023
10.08
05-12-2023
10.34
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Grondstoffen
Risico
6