Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

AEGON Profile 1 Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in vastrentende waarden in Europa (bijvoorbeeld staatsobligaties, hypotheken, asset backed securities en liquiditeiten). Het beleggingsproces is gericht op risicoreductie en op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van beleggingscategorieen, landen, sectoren en individuele instrumenten, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Profile 1 Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Profile 1 Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Profile Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-01-2022
Rendementen in %
Lopend jaar
-1.23
Afgelopen maand
-1.23
Afgelopen 3 maanden
-0.93
Afgelopen jaar
-4.22
Afgelopen 3 jaar
0.59
Afgelopen 5 jaar
1.08
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
11-02-2022
24.74
10-02-2022
16.42
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
3.0

Terug naar vorige pagina