AEGON Profile 1 Fund

Het AEGON Profile 1 Fund is met ingang van 11 februari 2022 opgeheven.

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in vastrentende waarden in Europa (bijvoorbeeld staatsobligaties, hypotheken, asset backed securities en liquiditeiten). Het beleggingsproces is gericht op risicoreductie en op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van beleggingscategorieen, landen, sectoren en individuele instrumenten, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Profile 1 Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Profile 1 Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Profile Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 10/31/2021
Rendementen in %
Lopend jaar
-3.74
Afgelopen maand
-0.28
Afgelopen 3 maanden
-2.36
Afgelopen jaar
-4.01
Afgelopen 3 jaar
1.43
Afgelopen 5 jaar
0.74
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Risico