Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

AEGON Profile 3 Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in vastrentende waarden in Europa en wereldwijde zakelijke waarden. Het beleggingsproces is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over de verschillende beleggingscategorieën en op waardetoevoeging door middel van een actief beleid over en binnen beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele bedrijven en door het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. Daarnaast voert het Fonds een dynamisch strategisch asset allocatie beleid, hierbij worden de strategische wegingen jaarlijks geëvalueerd en mogelijk aangepast. Bovendien wordt gestreefd naar een renterisico van de vastrentende portefeuille dat overeenkomt met een duration van 15. In de praktijk betekent dit dat eenmaal per jaar (bij ingang van het nieuwe dynamisch strategisch asset allocatie beleid) het aantal jaren duration verlenging over de investment grade portefeuille wordt bepaald. Gedurende het jaar wordt alleen het aantal jaren duration verlenging over de investment grade portefeuille maandelijks bijgestuurd en kan het renterisico van de vastrentende portefeuille afwijken van de gewenste duration van 15.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Profile 3 Fund

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-01-2022
Rendementen in %
Lopend jaar
-1.84
Afgelopen maand
-1.84
Afgelopen 3 maanden
-1.88
Afgelopen jaar
3.58
Afgelopen 3 jaar
7.43
Afgelopen 5 jaar
6.14
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
11-02-2022
128.65
10-02-2022
27.49
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
4.0

Terug naar vorige pagina