Belastingaangifte 2020: handige belastingtips

Aangifte inkomstenbelasting. Ieder jaar moeten we eraan geloven. En ieder jaar kost het de meesten van ons tijd én geld. Logisch dat u daar niet blij van wordt. Met deze tips maken wij deze klus iets makkelijker. Dat bespaart u tijd en misschien ook geld.
Image
belastingaangifte

Voordat u begint

1. Heeft u al een aangiftebrief inkomstenbelasting ontvangen?

Deze aangiftebrief, met het verzoek om aangifte te doen, ontvangt u meestal in februari. Misschien heeft u geen aangiftebrief ontvangen, maar moet u toch aangifte doen. Hier leest u wanneer dat zo is.

2. Wilt u een boete voorkomen? Vul dan op tijd uw aangifte in

Vanaf 1 maart is uw digitale aangifteformulier beschikbaar en kunt u aangifte doen. De Belastingdienst vult uw formulier vaak grotendeels voor u in. In de aangiftebrief staat wanneer uw aangifte uiterlijk binnen moet zijn. Meestal is dat voor 1 mei. Lukt dit niet? Vraag de Belastingdienst dan om uitstel.

3. U bespaart tijd en ergernis wanneer u alle documenten bij de hand heeft

Heeft u de drempel genomen en gaat u aan de slag met uw aangifte? Zorg dan dat u alle benodigde documenten én uw DigiD-gegevens klaar heeft liggen. Met onze checklist zorgt u dat u niets vergeet. En doet u samen met uw partner aangifte? Spreek dan een goed moment af om dit samen te doen.

4. Controleert u de gegevens die de Belastingdienst vooraf al heeft ingevuld?

Op basis van bekende gegevens vult de Belastingdienst uw digitale aangifteformulier deels voor u in. Dat is handig, maar zorgt u er wel voor dat alles even checkt? U wilt tenslotte niet teveel betalen en bovendien bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Een zorgvuldige check is daarom erg belangrijk. In de aangifte kunt u de onjuiste gegevens corrigeren. Met onze onderstaande slimme tips kunt u de meest voorkomende problemen voorkomen.

Samen aangifte doen

5. Weet u wel of uw partner ook uw fiscale partner is?

Heeft u een partner, maar weet u niet of hij/zij ook uw fiscale partner is? Het aangifteprogramma helpt u dit vast te stellen. Ook via de website van de Belastingdienst kunt u bepalen of uw partner uw fiscale partner is. Heeft u maar een deel van het jaar een fiscale partner gehad? Dan kunt u er toch voor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. En dat kan u het nodige besparen.

6. Geld besparen? Kijk dan of u de aftrekposten kunt verdelen

Bij een gezamenlijke aangifte kunt u soms geld besparen door de gezamenlijke aftrekposten te verdelen. Denk bijvoorbeeld aan hypotheekrente, zorgkosten, studiekosten en giften. Wilt u weten wat het voordeligst voor u beiden is? Probeer dan de verschillende verdelingen uit met het aangifteprogramma van de Belastingdienst.

7. U betaalt minder belasting als u het vermogen deelt

Samen met uw fiscale partner heeft u recht op tweemaal de vermogensvrijstelling ter grootte van € 30.846.

Heeft u samen met uw fiscale partner op 1 januari 2020 een vermogen dat groter is dan € 134.490? Dan kan het slim zijn om dit vermogen in uw aangifte te splitsen. U betaalt dan minder belasting. In de tabel hieronder ziet u hoeveel belasting u betaalt over uw vermogen.

Schijf
Uw vermogen (€)
De inkomstenbelasting die u betaalt

0

0 - 30.846

0%

1e

30.846 – 103.644

0,5367%

2e

103.644– 1.036.419

1,2555%

3e

> 1.036.419

1,584%

8. Heeft u een hypotheek overgesloten? Dan zijn de betaalde kosten aftrekbaar

Heeft u het afgelopen jaar uw hypotheek overgesloten? Dan mag u de kosten hiervan aftrekken van de belasting. Op de website van de Belastingdienst kunt u daar alles over lezen. Het gaat om de volgende kosten:

 • advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur
 • bereidstellingsprovisie (het geld dat u betaalt aan de bank of een verzekeraar om de aangeboden rente in de offerte te verlengen)
 • notariskosten voor de hypotheekakte
 • kadastrale rechten voor de hypotheekakte
 • taxatiekosten voor het krijgen van de lening
 • kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
 • boeterente
 • bouwrente die u betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
 • kosten voor uw nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot

Veranderingen in uw woonsituatie?

9. Ga slim om met dubbele woonlasten

Bent u in het belastingjaar verhuisd en was uw oude woning nog niet verkocht? Dan mag u de hypotheekrente van uw oude woning aftrekken tot maximaal 3 kalenderjaren na de verhuizing. Verhuurt u de oude woning? Dan is de rente tijdens de hele verhuurperiode niet aftrekbaar. Geef de verhuurde woning op bij uw bezittingen in box 3. De hypotheek kunt u dan opgeven bij uw schulden in box 3. Meer weten? Hier leest u hoe de Belastingdienst omgaat met dubbele woonlasten.

10. Wist u dat de rente van een restschuld aftrekbaar is?

Heeft u vóór 1 januari 2018 uw huis verkocht voor een prijs die lager was dan het openstaande hypotheekbedrag? Dan heeft u een restschuld. Als u het huis na 28 oktober 2012 maar vóór 1 januari 2018 heeft verkocht, mag u de betaalde rente aftrekken tot maximaal 15 jaar na de verkoopdatum.

11. Uit elkaar? Hou dan rekening met de fiscale gevolgen voor de eigen woning

Heeft u een gezamenlijke woning en gaat u uit elkaar? Dan heeft dat gevolgen voor uw belastingaangifte. Er kunnen zich drie situaties voordoen:

 • U verlaat beide de woning U heeft allebei, voor uw eigen aandeel in de woning en de eigenwoningschuld, tot maximaal 2 jaar recht op renteaftrek. De eigenwoningschuld is de schuld die u bent aangegaan bij de aankoop of verbouwing van de eigen woning.
 • U koopt na het verlaten van de woning een andere eigen woning U kunt maximaal 2 jaar lang voor beide woningen de hypotheekrente aftrekken. Hoeveel precies? Dat ligt eraan hoe groot uw aandeel was in het huis en de eigenwoningschuld.
 • U blijft in de woning wonen Uw persoonlijke situatie bepaalt of u de hypotheekrente kunt aftrekken. Misschien moet u de hypotheekrente die uw (ex-)partner nog betaalt, opgeven als ontvangen partneralimentatie.

De aangifte over het jaar waarin u uit elkaar bent gegaan vraagt om speciale aandacht. En niet alleen wanneer u samen eigenaar was van een woning. Het is verstandig om deze aangifte met een belastingadviseur in te vullen.

Tot slot

12. Uw jaar- en reserveringsruimte kan veel voordeel opleveren

Heeft u in 2020 geld gestort op een lijfrenterekening of premie betaald voor een lijfrenteverzekering? Dan kunt u, bij een aantoonbaar pensioentekort, deze betalingen aftrekken voor de inkomstenbelasting. Uw jaarruimte bepaalt het bedrag dat u maximaal kunt aftrekken. Bereken hier uw jaarruimte.

Voorbeeld Uw jaarruimte in 2020 is € 1.555. U heeft € 1.400 gestort op uw lijfrentespaarrekening. Dit bedrag is lager dan uw jaarruimte. U mag daarom € 1.400 aftrekken van uw inkomen in box 1.

Heeft u de afgelopen 7 jaar niet met belastingvoordeel voor uw lijfrente gespaard? Of heeft u uw jaarruimte een aantal jaar niet helemaal benut? Dan mag u een bedrag aftrekken dat hoger is dan uw jaarruimte. Dit noemen we de reserveringsruimte. Voor het vaststellen van de reserveringsruimte moet u de onbenutte jaarruimte in de afgelopen jaren berekenen. Bereken hier uw jaar- en reserveringsruimte. In sommige gevallen is het voordeliger om eerst de reserveringsruimte te gebruiken en daarna pas de jaarruimte.

13. Wisselend inkomen? Pas op dat u niet te veel belasting betaalt!

Heeft u een jaarlijks wisselend inkomen, dan kan het gebeuren dat u meer belasting betaalt dan iemand met een gelijkmatig inkomen. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling.

Wat houdt de middelingsregeling in? Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten kalenderjaren. Daarna berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan heeft u mogelijk recht op een teruggaaf.

Is middeling iets voor u? Middeling is vaak interessant in de volgende situaties:

 • U heeft na uw afstuderen een vaste baan gekregen én u had tijdens uw studie een bijbaan
 • U heeft een ontslagvergoeding gekregen
 • U bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken
 • U werkt als freelancer of ondernemer
 • U heeft onbetaald verlof opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical)
 • U bent minder gaan werken

14. Uw belastingadviseur helpt u graag

Met de aangifte berekent u uw inkomen over het afgelopen jaar. Zo stelt u vast hoeveel belasting u moet betalen. Of hoeveel geld u terugkrijgt. De gegevens worden ook gebruikt om te bepalen of u bijvoorbeeld recht heeft op huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of zorgtoeslag. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

15. Bespaar in 2021 belasting door alimentatie af te kopen

Heeft u een inkomen dat hoger is dan € 68.507 en betaalt u partneralimentatie? Dan kan het fiscaal voordelig zijn om zo veel mogelijk in 2021 te betalen.

Als u vooruitbetaalt of afkoopt, dan is dit bedrag helemaal aftrekbaar in 2021. Dat kan u wel 3% belasting schelen. Voor alimentatie geldt in 2021 namelijk een belastingtarief van 43%. Dit tarief is in 2022 nog maar 40%.

16. Wie slim is hoeft geen belasting bij te betalen over 2021

Krijgt u een voorlopige aanslag en verandert uw persoonlijke situatie in 2021? Of is die al veranderd? Pas dan uw voorlopige aanslag zo snel mogelijk aan zodat u volgend jaar niet bij of terug hoeft te betalen.

17. Misschien krijgt u nog belasting terug over voorgaande jaren?

Heeft u een brief van de Belastingdienst ontvangen waarin staat dat u misschien belastinggeld laat liggen maar heeft u dit nog niet gecheckt? Het kan zijn dat u toch belasting terugkrijgt. Ga naar mijnbelastingdienst.nl en vul uw aangifte in. U ziet dan meteen of u inderdaad geld terugkrijgt. En als dat het geval is, check dan ook voorgaande kalenderjaren. Misschien dat u over die jaren ook belasting terug ontvangt. Stuur de aangifte in van de jaren waarover u belasting terug ontvangt. Anders loopt u geld mis. Krijgt u volgens het aangifteprogramma van de belastingdienst geen geld terug? Dan hoeft u de aangifte niet in te sturen.

De Belastingdienst betaalt alleen uit als het te ontvangen bedrag tenminste gelijk is aan de teruggaafgrens. In de tabel hieronder ziet u per jaar om welke bedragen het gaat.

Tabel aanslag- en teruggaafgrens
Jaar
Aanslaggrens
Teruggaafgrens

2019

€ 47

€ 16

2018

€ 47

€ 15

2017

€ 46

€ 15

2016

€ 46

€ 15

In de tabel hieronder ziet u wanneer u de aangifte uiterlijk moet insturen.
Jaar
Aangifte moet uiterlijk binnen zijn op:

2020

31 december 2025

2019

31 december 2024

2018

31 december 2023

2017

31 december 2022

2016

31 december 2021