Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Particulier Klantenservice Een overlijden melden

Een overlijden melden

Als nabestaande moet u tijdens een zware tijd ook nog eens veel zaken regelen. Onze Nabestaandendesk helpt u bij de afhandeling van de producten bij Aegon.

Bij een melding via het formulier kunt u direct documenten meesturen. Hieronder leest u welke documenten er nodig zijn.

Meld een overlijden via het formulier

U kunt onze Nabestaandendesk ook telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Bel: +31 88 344 00 20

Om welke producten gaat het?

Bekijk voordat u het overlijden aan ons doorgeeft, welke producten de overledene bij Aegon heeft. We geven per product aan welke documenten we van u nodig hebben. Soms is een melding zelfs niet nodig. In andere gevallen kan het direct meesturen van bepaalde documenten de afhandeling versnellen. U stuurt deze mee met het online formulier.

De overledene heeft een:

Pensioenuitkering
Voor een pensioen hoeft u in beginsel het overlijden niet door te geven.
Auto, woon, en/of andere schadeverzekering
Voor de beëindiging van schadeverzekeringen hebben wij een kopie van de akte van overlijden nodig.
Bankrekening
Voor de afhandeling hebben wij in ieder geval een kopie van de akte van overlijden nodig. 
Hypotheek
Voor de afhandeling hebben wij in ieder geval een kopie van de akte van overlijden nodig.
Levensverzekering
Voor de afhandeling hebben wij in ieder geval een kopie van de akte van overlijden nodig. 
Uitvaartverzekering of begrafenispolis
Deze verzekeringen lopen niet meer bij Aegon, maar zijn ondergebracht bij Ardanta.
U weet niet om welke producten het gaat
Voor de afhandeling hebben wij in ieder geval een kopie van de akte van overlijden nodig.

Belangrijke documenten

Om de zaken bij Aegon te regelen, hebben wij vaak verschillende documenten nodig. Lees hier welke documenten dit zijn en hoe u deze verkrijgt.

Kopie akte van overlijden
De akte van overlijden is het bewijs uit de Burgerlijke Stand dat iemand is overleden.
Kopie verklaring van erfrecht
Een verklaring van erfrecht is een schriftelijke verklaring van de notaris.
Kopie van een testament
Een testament is de laatste wil van de overledene, opgenomen in een notariële akte.
Kopie verklaring van executele
De verklaring van executele is een verklaring waarin staat wie de executeur is.
Kopie identiteitsbewijs
Een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart.
Kopie bankafschrift
Een kopie van een recent bankafschrift.

Inkomen na een overlijden

Na het verlies van een partner verandert er veel, waaronder het inkomen. Daar staat uw hoofd helemaal niet naar. Toch is het verstandig om er bij stil te staan. Misschien geeft het ook wat rust, als u weet hoe uw inkomen er straks uit ziet.

Er kunnen uit verschillende bronnen inkomsten vrijkomen. U komt misschien in aanmerking voor een uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Daarnaast is bij het ouderdomspensioen vaak een partner- en wezenpensioen meeverzekerd.

Lees meer over inkomen na een overlijden