Veelgestelde vragen over de kwartaalrapportage

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over uw kwartaalrapportage. 

Wat is de kwartaalrapportage en waar kan ik deze vinden?

Elk kwartaal doen wij verslag van de ontwikkelingen van uw beleggingsrekening. Dit noemen we de kwartaalrapportage. In deze kwartaalrapportage leest u meer over de waardeontwikkeling van uw portefeuille in het afgelopen kwartaal. Ook ziet u bijvoorbeeld uw rendement en de kosten die wij in rekening hebben gebracht in die periode. 

U kunt uw kwartaalrapportage inzien via Mijn Aegon en de Mijn Aegon-app. We leggen u graag uit hoe u dit eenvoudig doet. 

  1. U logt in op Mijn Aegon met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
  2. Bij ‘Jaaroverzicht en mijn documenten’ onder het kopje ‘Beleggen’ staat de kwartaalrapportage voor u klaar. 
  3. Open de kwartaalrapportage door er op te klikken. 

Ik wil meer weten over mijn rendement en de kosten

In de kwartaalrapportage ziet u uw bruto- en uw nettorendement

Uw nettorendement is het brutorendement na aftrek van de service- en beheervergoeding die u voor Aegon Beheerd Beleggen betaalt.

Ook ziet u de service- en beheervergoeding als percentage vermeld. De service- en beheervergoeding hebben invloed op uw rendement. Het percentage laat zien hoe groot deze invloed is. Dit is dus niet het percentage aan kosten dat wij daadwerkelijk in rekening brengen. Meer informatie over vergoedingen en kosten leest u in de informatiewijzer.

De fondskosten ziet u apart staan

Door de beheerder van de beleggingsfondsen (Aegon Investment Management B.V.) worden ook fondskosten gerekend. Deze kosten worden niet apart in rekening gebracht, maar zijn al verwerkt in de dagelijkse koers van deze beleggingsfondsen. En zijn dus ook al van uw nettorendement afgetrokken. We laten de fondskosten wel apart zien in uw kwartaalrapportage. Zo heeft u inzicht in de totale kosten.

Over het jaar 2016 waren de kosten voor deze fondsen respectievelijk 0,18% en 0,20%. Hoe hoog deze fondskosten voor u zijn, is afhankelijk van hoeveel er gemiddeld per jaar in de fondsen voor u is belegd. Op onze Fondsen en koersenpagina kunt u altijd de actuele fondsinformatie en fondskosten terugvinden.

De vergoedingen worden achteraf in rekening gebracht

In uw kwartaalrapportage ziet u de vergoedingen en kosten van het afgelopen kwartaal. Deze worden in het begin van het daaropvolgende kwartaal afgeschreven van uw beleggingsrekening. Dit kunt u terugzien bij uw transacties in Mijn Aegon.

Ik zie in de kwartaalrapportage dat het rendement negatief is. Wat moet ik doen?

Koersschommelingen horen bij beleggen: het kan zijn dat uw rendement over het afgelopen kwartaal negatief was. Koersschommelingen zijn misschien niet prettig, maar horen bij beleggen. Koersen dalen soms, maar stijgen vaak ook weer. Beleggen doe je voor de langere termijn en vaak met een doel voor ogen. Door belegd te blijven krijgt uw portefeuille de kans om zich weer te herstellen. We kunnen geen garanties geven, maar vaak maken de positieve uitschieters de negatieve uitschieters op lange termijn weer goed.

Koersschommelingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen in de financiële markten. In uw kwartaalrapportage leest u meer over de belangrijkste gebeurtenissen op de financiële markten in het afgelopen kwartaal.

Wat is een benchmark en hoe is deze samengesteld?

Het rendement van een beleggingsportefeuille kunt u vergelijken met een benchmark. Dat is een objectieve maatstaf. In de kwartaalrapportage maken we gebruik van een zogenoemde samengestelde benchmark. Voor elke beleggingscategorie waarin we voor u beleggen, hebben we een vergelijkbare index geselecteerd. In uw kwartaalrapportage worden deze indexen als één benchmark getoond. In de informatiewijzer leest u uit welke indexen onze samengestelde benchmark bestaat. Van de benchmark zijn geen kosten afgetrokken.

Hoe geef ik een wijziging door?

Een wijziging geeft u aan ons door via www.aegon.nl/reactie/bankzaken. Wilt u iets wijzigen in uw beleggingsdoel, doeldatum, risicoprofiel of risicoafbouw? Dan kunnen ook uw beleggingsprofiel en het risicoprofiel dat daarbij past veranderen. En daarmee verandert de manier waarop wij beleggen voor u. Daarom is het nodig dat u een vragenlijst invult. Dat is wettelijk verplicht.

  • Geef uw wijziging door via www.aegon.nl/reactie/bankzaken 
  • U ontvangt van ons een e-mail met de vragenlijst
  • Vul de vragenlijst in en stuur deze aan ons terug
  • Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst, voeren wij de wijziging door. U ontvangt van ons een bevestiging.
Image
pensioen zakelijk dga beleggingspensioen

Wilt u meer weten?

  • In Mijn Aegon heeft u dagelijks actueel inzicht in de waardeontwikkeling van uw beleggingsrekening. 
  • In de Informatiewijzer Aegon Beheerd Beleggen  vindt u meer informatie.