Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld
initializeBlueBlocks = true; block1.title = Uw pensioenkapitaal; block1.subTitle = Dit is het kapitaal dat u via uw werkgever heeft opgebouwd.; block1.box.title = Hoogte van uw pensoenkapitaal; block1.box.text = Heeft u bij meer pensioenverzekeraars een pensioenkapitaal? Tel dan alle bedragen bij elkaar op en vul het totaalbedrag in.; block1.socialProofing.title = ""; block1.socialProofing.text = Op uw jaarlijks pensioenoverzicht vindt u de hoogte van uw pensioenkapitaal.; block1.socialProofing.source = Bron:Aegon; block2.title = Waar is uw pensioenkapitaal opgebouwd; block2.subTitle = Uw pensioenkapitaal is opgebouwd bij; block2.box.label1 = Aegon; block2.box.label2 = Andere verzekeraar of pensioenfonds; block2.box.label3 = Zowel bij Aegon als bij andere verzekeraar of pensioenfonds; block3.title = Heeft u een partner?; block3.subTitle = ; block3.box.label1 = Ja, ik heb een partner; block3.box.label2 = Nee, ik heb geen partner; block3.box.title2 = Wilt u een partnerpensioen voor uw partner regelen?; block3.box.title3 = Uw partners geboortedatum; block3.box.yesPartnerPension.label = Ja, ik wil een partnerpensioen regelen; block3.box.yesPartnerPension.text = Mijn partner ontvangt een pensioen als ik kom te overlijden.; block3.box.noPartnerPension.label = Nee, ik wil geen partnerpensioen regelen; block3.box.noPartnerPension.text = Na mijn overlijden ontvangt mijn partner geen partnerpensioen. Hier moet uw partner schriftelijk mee instemmen. Vul daarom de geboortedatum van uw partner in; block3.socialProofing.title = 75%; block3.socialProofing.text = van onze klanten met een partner regelt een partnerpensioen.; block3.socialProofing.source = Bron:CBS; block4.title = Uw geboortedatum; block4.subTitle = Om uw pensioen uit te rekenen hebben we uw geboortedatum nodig; block4.box.title = Uw geboortedatum; block4.socialProofing.title = In 2015; block4.socialProofing.text = lag de gemiddelde pensioenleeftijd in Nederland op 64 jaar en 5 maanden.; block4.socialProofing.source = Bron:CBS; block5.title = Wanneer wilt u uw pensioen laten ingaan?; block5.subTitle = De ingangsdatum van uw pensioen is altijd de 1ste van de maand. U ontvangt uw pensioen aan het einde van de maand rond de 25e.; block5.box.title = Ingangsdatum van uw pensioenverzekering; block5.box.text = Aarzel niet te lang. U heeft 6 maanden de tijd om uw pensioen in te laten gaan.; block5.socialProofing.title = ""; block5.socialProofing.text = De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018.; block5.socialProofing.source = Bron:Aegon; startingMonthIndex = -1; page = pensionForm; top.title = Uw pensioen; top.text = U ziet nu hoeveel pensioen u krijgt als u kiest voor een gegarandeerd pensioen of een pensioen op basis van beleggen; left.title = Uitkerend Garantiepensioen; left.text = Een pensioen met de zekerheid van een vaste uitkering per maand; right.title = Uitkerend Beleggingspensioen; right.text = Uw pensioenkapitaal wordt belegd. Uw pensioen verandert per jaar. Het kan hoger maar ook lager worden.; serviceUrl = https://www.aegon.nl/services/US_RestGatewayWeb/rest/requestResponse/BS_PENSIOENOVEREENKOMST_ROA_02/calculateDIP; serviceCredentials = YXBwQWVnb25OTENhbGN1bGF0ZVBSRDpQclJXZlJlVXB5WkM0YzJpeTdKbA==; template = dipFixed; dipFixed.0.fixedRowsHeight = 9; dipFixed.1.fixedRowsHeight = 6; dipFixed.0.boxSummaryTitle = Uitkerend Garantiepensioen; button.label = Meer informatie; button.forceShow = true; dipFixed.1.boxTitle = Partnerpensioen bij overlijden; button.url = /uitkerend-garantiepensioen; getSingleQuotation = true; backOfficeSingleFixedDataKey = fixedSinglePensionProduct; button.saveDataOnClick.enabled = true; backOfficeFixedDataKey = fixedPensionProduct; serviceUrl = https://www.aegon.nl/services/US_RestGatewayWeb/rest/requestResponse/BS_PENSIOENOVEREENKOMST_ROA_02/calculateVPU; serviceCredentials = YXBwQWVnb25OTENhbGN1bGF0ZVBSRDpQclJXZlJlVXB5WkM0YzJpeTdKbA==; template = vpuVariable; vpuVariable.0.fixedRowsHeight = 9; vpuVariable.1.fixedRowsHeight = 6; button.label = Meer informatie; button.forceShow = true; vpuVariable.0.boxContent.1.subBoxTitle = Geschat pensioen na 10 jaar; vpuVariable.1.boxTitle = Partnerpensioen bij overlijden; vpuVariable.1.boxContent.1.subBoxTitle = Geschat pensioen na 10 jaar; button.url = /uitkerend-beleggingspensioen; getSingleQuotation = true; backOfficeSingleFixedDataKey = variableSinglePensionProduct; button.saveDataOnClick.enabled = true; backOfficeFixedDataKey = variablePensionProduct; contactOptions.0.class = icon-call; contactOptions.0.text = 088 344 12 34; contactOptions.0.href = tel:+31883441234; contactOptions.1.class = ""; contactOptions.1.text = ""; contactOptions.1.href = ""; hours.availabeText = Vandaag bereikbaar van [[fromHours]] t/m [[toHours]]; hours.notAvailabeText = Vandaag zijn we gesloten; hours.days.0 = false; hours.days.1.from = 8:00; hours.days.1.to = 18:00; hours.days.2.from = 8:00; hours.days.2.to = 18:00; hours.days.3.from = 8:00; hours.days.3.to = 18:00; hours.days.4.from = 8:00; hours.days.4.to = 18:00; hours.days.5.from = 8:00; hours.days.5.to = 18:00; hours.days.6 = false; showStandardModelIntro = true; standardModelUrl = /particulier/pensioen/standaard-model-formulier; calcDIPUrl= "/services/US_RestGatewayWeb/rest/requestResponse/BS_PENSIOENOVEREENKOMST_ROA_02/calculateDIP"; calcVPUUrl= "/services/US_RestGatewayWeb/rest/requestResponse/BS_PENSIOENOVEREENKOMST_ROA_02/calculateVPU"; credentials = YXBwQWVnb25OTENhbGN1bGF0ZVBSRDpQclJXZlJlVXB5WkM0YzJpeTdKbA==; standardModelText.buttonText = Naar Standaardmodel;