Pensioen

Pensioenuitkering met een Middelloonregeling

Heeft u een middelloonregeling? Of misschien zelfs nog wel een eindloonregeling? We vertellen u graag wat er gebeurt als u straks met pensioen gaat.

Met een middelloonregeling is uw pensioen gegarandeerd

Veel werknemers hebben een middelloonregeling. Met een middelloonregeling bouwt u ieder jaar een stukje pensioen op over het loon dat u in dat jaar verdient. En gaat u met pensioen? Dan tellen we al die stukjes bij elkaar op en dat bepaalt hoe hoog uw pensioen is. De hoogte van uw pensioen wordt dus bepaald door de hoogte van uw salaris en de periode dat u in dienst bent bij uw werkgever. Het pensioen dat u heeft opgebouwd is gegarandeerd. U weet hoeveel pensioen u krijgt vanaf uw pensioendatum.

Welke keuzes heeft u met een middelloonregeling?

U wilt natuurlijk dat uw pensioenuitkering goed aansluit bij uw pensioenwensen. U heeft hiervoor een aantal keuzes. U kunt:

  • eerder stoppen met werken
  • later stoppen met werken
  • een hoger pensioen voor uw partner regelen
  • het pensioen voor een partner laten vervallen 

U kunt uw pensioen niet overhevelen

Heeft u pensioen opgebouwd bij meerdere werkgevers? Een middelloonregeling wordt altijd uitgekeerd door de pensioenuitvoerder waar het is opgebouwd. U mag het op de pensioendatum niet overhevelen naar een andere uitvoerder. Werkt u nog? Dan kunt u wel waardeoverdracht aanvragen als u een nieuwe baan begint. Waardeoverdracht is de financiële term voor het overhevelen van pensioen. Waardeoverdracht voor de hoogte van het pensioen uit een salaris/diensttijd regeling trouwens geen verschil.

Lees meer over waardeoverdracht

Eindloon en middelloon: wat was het verschil ook weer?

Salaris/diensttijd is een verzamelnaam voor de middelloon- en eindloonregeling. Uw pensioen wordt bepaald door uw salaris en uw diensttijd. Middelloon is een pensioen waar u elk jaar een stukje pensioen opbouwt over het loon van dat jaar. De hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het salaris wat u gemiddeld over alle jaren heeft verdiend. Bij eindloon wordt uw hele pensioen aangepast aan het loon van dat jaar. Dus gaat u meer verdienen? Dan wordt uw hele pensioen aangepast. De hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het salaris wat u als laatste verdiende. U snapt, dat is duur. Daarom bestaan er bijna geen eindloonregelingen meer.