Rendement en risico Netto Havenpensioen

In onderstaand schema ziet u ter illustratie het verwachte rendement, neerwaarts risico en de minimale beleggingshorizon voor elk risicoprofiel.

Profiel

Verwacht rendement

Neerwaarts risico

Opwaarts risico

Minimale beleggingshorizon

Defensief

1,5%

0,1%

2,9%

5 tot 7 jaar

Neutraal

1,7%

0,1%

3,4%

6 tot 10 jaar

Offensief

2,0%

0,2%

4,3%

10 tot 15 jaar

Zeer offensief

2,4%

-0,6%

5,6%

15 jaar en langer

Bron: Aegon Investment Office

  • Verwacht rendement: dit is het verwachte gemiddelde rendement per jaar over een periode van 15 jaar.
  • Neerwaarts risico: 5% kans dat dit rendement of minder wordt behaald over een periode van 15 jaar.
  • Opwaarts risico: 5% kans dat dit rendement of hoger wordt behaald over een periode van 15 jaar.
  • Beleggingshorizon: dit is een indicatie van het aantal jaren dat u uw geld wilt en kunt beleggen.

 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Rendementen kunnen ook fors tegenvallen, zelfs meerdere jaren achter elkaar. In het schema gaat het om prognoses, niet om garanties. Deze prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die (zelfs bij een laag risico) een grote invloed hebben op het risico en rendement van uw beleggingen. Het getoonde neerwaartse risico van elk risicoprofel is berekend op basis van een goed gespreide portefeuille. De getoonde rendementen zijn netto rendementen. Alle kosten zijn hier al van afgehaald.