Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld
Beleggen bij Aegon is eenvoudiger geworden

Beleggen is een slimme manier om meer uit uw geld te halen. Maar goed beleggen kost tijd en aandacht. Daarom hebben wij in 2018 een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen geïntroduceerd. U vindt alle informatie over Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente op de pagina Aegon Beheerd Beleggen.

 

Veelgestelde vragen over Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente

Aegon Lijfrente Beleggen is een geblokkeerde bankrekening waarmee u fiscaal voordelig kunt beleggen. Het bedrag zet u aan het eind van de looptijd om in een aanvulling op uw pensioen. U vindt alle informatie over Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente op de pagina Aegon Beheerd Beleggen.

Sparen als aanvulling op uw pensioen

Wilt u sparen als aanvulling op uw pensioen?  Lees hier meer over Aegon Lijfrente Sparen

Uw lijfrente laten uitkeren?

Lees hier meer over Aegon Lijfrente Uitkeren.

Actueel en veelgestelde vragen

Kan ik mijn Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente afkopen?
U kunt uw lijfrente afkopen
U regelt afkoop van uw lijfrente via onze klantenservice.

De afkoop van een lijfrente kan negatieve fiscale gevolgen hebben
Bij afkoop houden wij het hoogste tarief aan inkomstenbelasting in. Daarnaast bent u ook 20% revisierente verschuldigd aan de Belastingdienst. Meer informatie over de inhoudingen bij afkoop vindt u op de website van de Belastingdienst.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat zijn Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente voor rekeningen?

Dit zijn geblokkeerde bankrekeningen 
U bouwt een bedrag op om uw pensioen aan te vullen. U spaart of belegt fiscaal voordelig, afhankelijk van uw jaar- of reserveringsruimte.

Wanneer u met pensioen gaat zet u uw rekening om in een uitkerende lijfrente
Met deze lijfrente ontvangt u periodiek een uitkering als aanvulling op uw pensioen.

Meer informatie over Aegon Lijfrente SparenAegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Lijfrente Uitkeren.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat zijn de (fiscale) regels bij Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente?

U kunt uw stortingen bij belastingaangifte aftrekken van het inkomen in Box 1
Dit kan alleen als u daar de fiscale mogelijkheid toe heeft. Voor meer informatie over aftrekken van uw stortingen neemt u contact op met uw adviseur. U kunt ook contact opnemen met de belastingdienst.

Uiterlijk op 31 december van het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt plus 5 jaar moet u een uitkerende lijfrente hebben aangekocht
Meer informatie hierover vindt u in de Veelgestelde vraag ‘Wat zijn de (fiscale) regels bij Aegon Lijfrente Uitkeren?’ en op onze pagina Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente.

U kunt uw lijfrente niet zomaar beëindigen
Doordat u een bedrag opbouwt met fiscaal voordeel, kunt u de rekening niet zomaar beëindigen. Beëindiging is vaak fiscaal nadelig. Heeft u een bedrag opgebouwd dat onder de bovengrens van een kleine lijfrente zit? Dan betaalt u 52% belasting als u uw lijfrente afkoopt. Zit u boven deze bovengrens, betaalt u ook nog 20% revisierente. Revisierente is een boeterente die u betaalt omdat u uw lijfrente afkoopt.

Deze regels gelden omdat op uw lijfrenteproduct bij Aegon het lijfrenteregime van 1 januari 2008 van toepassing is. Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente voldoen aan de voorwaarden in artikel 3.126a, lid 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

​Waarom moeten wij uw beleggingsprofiel vaststellen bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?

Voordat we starten met beleggen willen wij zeker weten dat Aegon Beheerd Beleggen geschikt is voor u
Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om dit te toetsen. Wij doen dit met een aantal vragen. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen bepalen wij uw persoonlijke beleggingsprofiel. Wij beleggen voor u volgens een door ons vastgesteld risicoprofiel dat hoort bij dit beleggingsprofiel. Daarom is het belangrijk dat u ons correcte en actuele informatie verstrekt.  

Heeft u een beleggingsrekening op twee namen?
De vragenlijst kan door één rekeninghouder worden ingevuld. U vult de vragenlijst in met uw eigen kennis en ervaring. Voor het beantwoorden van de vragen over uw risicobereidheid, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie gaat u wel uit van u samen. Omdat wel beide rekeninghouders akkoord moeten geven voor het belegginsprofiel, nemen wij hiervoor contact op met uw mederekeninghouder.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat is risicoafbouw bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Levensloop of Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek?
Bij risicoafbouw gaan wij minder risicovol voor u beleggen zodra de doeldatum dichterbij komt
De doeldatum is de datum waarop u uw beleggingsdoelstelling wilt behalen. Dit doen wij om het effect van (heftige) koersschommelingen die de waarde van uw beleggingen zou kunnen beïnvloeden, te beperken. Als u zonder geleidelijke risicoafbouw belegt, kan het voorkomen dat u bij (heftige) koersschommelingen onvoldoende tijd heeft voor het herstel van de waarde van uw beleggingen om uw beleggingsdoel te halen. 
(Risicoafbouw wordt ook wel life-cycle beleggen genoemd.)

Afhankelijk van uw beleggingsdoel verlagen wij het risico in uw portefeuille automatisch naarmate de doeldatum dichterbij komt
Dit doen wij door de samenstelling van uw beleggingsportefeuille te veranderen. Naarmate uw doeldatum dichterbij komt verlagen wij het gedeelte van uw portefeuille dat in zakelijke waarden belegt. Zo verhogen wij het deel dat u in vastrentende waarden belegt en/of in liquide middelen (geld op uw beleggingsrekening) heeft staan. 

U kunt ook zelf kiezen voor automatische risicoafbouw
Heeft u een beleggingsprofiel met een concreet doel waarvoor u een bepaald bedrag nodig heeft? Of belegt u voor het aanvullen van uw pensioen? Dan kunt u zelf kiezen voor risicoafbouw. Heeft u een beleggingsprofiel met als doel om uw hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen of pensioen op te bouwen? Dan bepalen wij of risicoafbouw voor u wordt toegepast.

Afhankelijk van uw beleggingsdoel en periode die u beschikbaar heeft dit doel te bereiken wordt op een ander moment met de risicoafbouw gestart.
Meer informatie vindt u in de Informatiewijzer Aegon Beheerd Beleggen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Moet ik een vast bedrag inleggen bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?
U bepaalt zelf welk bedrag u inlegt
Heeft u bijvoorbeeld een duurdere maand of een financiële tegenvaller? Dan kunt u ervoor kiezen om minder of niet in te leggen. Heeft u een financiële meevaller of krijgt u vakantiegeld? Dan kunt u er voor kiezen om meer in te leggen. 
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

In welke fondsen wordt belegd bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?
Er wordt voor u belegt in twee fondsen
Voor uw Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop, beleggen onze experts in het Aegon Diversified Bond Fund en het Aegon Diversified Equity Fund II.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Valt mijn rekening bij Aegon Bank onder het depositogarantiestelsel of beleggerscompensatiestelsel?

Het Depositogarantiestelsel en het Beleggerscompensatiestelsel zijn van toepassing op Aegon Bank N.V.
U vindt alle informatie hierover op onze pagina Wat houdt het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel in?

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Welke vergoedingen en kosten betaal ik voor Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?
Bij Aegon Beheerd Beleggen heeft u te maken met twee soorten vergoedingen
Dit zijn vergoedingen voor Aegon Beheerd Beleggen en de fondskosten van de beleggingsfondsen waarin wij voor u beleggen. 

U betaalt onderstaande vergoedingen 
Deze vergoedingen brengen we achteraf per kwartaal in rekening: 
 • een vaste servicevergoeding van €30,- (incl. btw) per beleggingsrekening per jaar
 • een beheervergoeding van 0,35% (incl. btw) over het belegd vermogen per jaar
U ziet deze vergoedingen na inhouding bij uw transacties in Mijn Aegon. 

De fondskosten zijn al verwerkt in de dagelijkse koers van de beleggingsfondsen
En zijn dus al van uw nettorendement afgetrokken. We laten de fondskosten wel apart zien in uw kwartaalrapportage. Zo heeft u inzicht in de totale kosten. 
Over het jaar 2016 waren de kosten voor deze fondsen respectievelijk 0,18% en 0,20%. Hoe hoog deze fondskosten voor u zijn, is afhankelijk van hoeveel er gemiddeld per jaar in de fondsen voor u is belegd.

Meer informatie over de vergoedingen, de fondskosten en de actuele fondsinformatie vindt u in de Informatiewijzer en op onze pagina Fondsen en koersen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Waarom betaal ik kosten bij het omzetten van Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente naar Aegon Lijfrente Uitkeren?

Zet een adviseur uw Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente om naar een Aegon Lijfrente Uitkeren? 
Dan informeert uw adviseur u over de kosten.

Is Aegon uw adviseur? 
Dan kunt u altijd eerst een oriënterend gesprek aangaan, zonder dat wij hiervoor kosten in rekening brengen. Laat hiervoor uw gegevens achter op ons webformulier.

Als u voldoende kennis heeft kunt u zelf een Aegon Lijfrente Uitkeren openen via onze website
Meer informatie over de Aegon Lijfrente Uitkeren en over de kosten vindt u op Lijfrente Uitkeren

Heeft u een Aegon Lijfrente Sparen?
Dan kunt u deze ook zelf omzetten via Mijn Aegon. Meer informatie hierover vindt u in de Veelgestelde vraag Hoe zet ik mijn Aegon Lijfrente Sparen om naar Aegon Lijfrente Uitkeren via Mijn Aegon?.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Ontvang ik op mijn Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop dividend?

Dividend wordt uitgekeerd als het resultaat van het fonds dit toelaat
Voor de dividenduitkering per fonds gaat u naar www.aegon.nl/particulier/beleggen/fondsen. Bij de downloads vindt u het pdf-bestand 'Dividenduitkering'.

Wij herbeleggen uw uitgekeerde dividend 
Aegon is wettelijk verplicht om 15% belasting over de dividenduitkering  in te houden. Op uw jaaroverzicht staat het bedrag dat u aan dividendbelasting heeft betaald. 
  Dit geldt niet voor Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop. 

U vindt de dividenduitkering in Mijn Aegon
Deze uitkering staat in het tabblad 'Overboeken'. U vindt de aankoop van de participaties op het tabblad 'Beleggingsopdrachten' bij 'Uitgevoerde opdrachten'.
 

Hoe open ik een Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente?

U opent een Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente via uw adviseur 
Laat daarvoor uw gegevens achter op ons webformulier Adviesgesprek Beheerd Beleggen. Uw eigen adviseur of een adviseur van Aegon neemt dan contact met u op. Heeft u geen eigen onafhankelijk adviseur en gaat hier uw voorkeur naar uit? Kiest u dan op het formulier voor de optie ‘Onafhankelijk adviseur’. Of u zoekt zelf een adviseur bij u in de buurt op onze pagina Zoek een adviseur.

Wat kan ik (bij)storten op mijn Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente?

U kunt zelf een bedrag storten op uw Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente Dit kan vanaf een Nederlandse bankrekening. De hoogte van uw eigen storting is afhankelijk van uw fiscale jaarruimte. Deze jaarruimte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.    U kunt een waardeoverdracht laten storten bij het openen van de rekening of op een bestaande rekening U stuurt een ondertekend verzoek aan de overdragende bank of verzekeraar. De bank of verzekeraar waar uw geld vandaan komt informeert Aegon zodra het geld aan Aegon Bank is overgemaakt. U hoeft Aegon Bank niet zelf te informeren. De inkomende waardeoverdracht moet lijfrentekapitaal, stakingswinst of een oudedagsreserve zijn.   

Hoe kan ik geld storten op mijn spaar- of beleggingsrekening bij Aegon Bank?

U kunt zelf geld storten op uw rekening vanaf een Nederlandse betaalrekening
Dit kan als u een van de volgende rekeningen heeft:

 • Aegon Sparen
 • Aegon Beheerd Beleggen
 • Aegon Lijfrente Sparen
 • Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente 

Automatisch geld overboeken naar uw rekening bij Aegon kan ook
U machtigt hiervoor uw bank om periodiek een vast bedrag over te schrijven naar uw rekening bij Aegon. Automatische incasso is niet mogelijk bij Aegon Bank. Beëindigt u uw rekening of wilt u een ander bedrag gaan sparen? Dan past u de automatische overboeking zelf aan bij uw bank.

Word ik door Aegon geïnformeerd als de waarde van mijn beleggingsfonds bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente of Aegon Beheerd Beleggen Levensloop daalt?

Aegon is verplicht u te informeren 
Dit is als de totale waarde van een (van de) beleggingsfonds(en) uit de portefeuille ten opzichte van het begin van het huidige kwartaal met 10% (of meer) daalt. Wij informeren u hier automatisch over. Dit is verplicht vanuit wet- en regelgeving (MiFID-II).

U belegt voor de lange(re) termijn
Koersschommelingen horen bij beleggen. Een waardedaling van 10% van een (van de) beleggingsfonds(en) past binnen de bandbreedtes van het risicoprofiel dat behoort bij de portefeuille. 

Wat doe ik als ik mijn inleg voor Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente niet volledig kan aftrekken?

U kunt de inleg van uw lijfrente bij de aangifte voor inkomstenbelasting aftrekken van uw inkomen
Dit geldt voor Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente. Het hele bedrag van uw lijfrenterekening valt in box 1. Ook wanneer u de inleg niet of niet helemaal aftrekt. 

U kunt gebruik maken van de beperkte saldomethode
Dan betaalt u geen belasting voor de lijfrentetermijnen waarvan u de inleg niet (volledig) heeft afgetrokken. 
Uitkeringen die u later ontvangt worden pas belast als het totaal van de uitkeringen hoger is, dan het totaal van de inleg die u niet kunt aftrekken . 

Om de niet-aftrekbare inleg te bepalen:

 • Telt u de inleg die u tussen 2001 tot 2010 niet heeft afgetrokken bij elkaar op. 
 • Inleg die u na 2010 tot nu niet heeft afgetrokken telt mee tot maximaal € 2.269,-. Dit bedrag is per jaar per belastingplichtige.
 • U toont zelf aan dat u (een deel van) de inleg niet heeft afgetrokken. Hiervoor vraagt u een verklaring aan bij de Belastingdienst.

Kan ik geld opnemen van mijn Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente?

U kunt geen geld opnemen van uw Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente
Met uw Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente koopt u op termijn een uitkering aan.

 

 

Kan ik mijn Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente afkopen?

U kunt uw lijfrente afkopen
U regelt afkoop van uw lijfrente via onze klantenservice.

De afkoop van een lijfrente kan negatieve fiscale gevolgen hebben
Bij afkoop houden wij het hoogste tarief aan inkomstenbelasting in. Daarnaast bent u ook 20% revisierente verschuldigd aan de Belastingdienst. Meer informatie over de inhoudingen bij afkoop vindt u op de website van de Belastingdienst.

Hoe boek ik geld over tussen Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente of Aegon Levensloop Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?

Om een bedrag te laten over boeken stuurt u ons een verzoek
U gebruikt hiervoor dit formulier onder vermelding van uw rekeningnummers en het over te boeken bedrag. 

Het is mogelijk om saldo over te boeken tussen uw rekeningen
De volgende informatie geldt voor overboeken tussen: 

 • Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente 
 • Aegon Levensloop Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop 

 

Hoe geef ik een wijziging door voor mijn Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente of Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?

Een wijziging geeft u door via ons webformulier 'Digitaal loket bankzaken'
Dit betreft de volgende wijzigingen:
 • het beleggingsdoel
 • de doeldatum
 • het risicoprofiel
 • de risicoafbouw
 • wijzigingen in uw persoonlijke situatie
Uw beleggingsprofiel en/of risicoprofiel kan door de wijziging veranderen
En daarmee verandert de manier waarop wij voor u beleggen. Daarom is het nodig dat u een vragenlijst invult. Dat is wettelijk verplicht. 

U doorloopt voor een wijziging de volgende stappen:
 • Geef uw wijziging door via ons webformulier 'Digitaal loket bankzaken'.
 • U ontvangt van ons een e-mail met de vragenlijst.
 • Vul de vragenlijst in en stuur deze aan ons terug.
 • Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst, voeren wij de wijziging door. U ontvangt van ons een bevestiging.

Hoe wijzig ik de tegenrekening van mijn spaar-, beleggings- of uitkerende rekening bij Aegon Bank?

Uw tegenrekening wijzigt u via Mijn Aegon
Na het inloggen op Mijn Aegon:

 • Selecteert u uw Aegon rekening
 • Klikt u op het tabblad 'Rekeninggegevens'
 • Daarna klikt u achter 'Tegenrekening' op 'Wijzig'
 • U ontvangt van ons een controlecode per sms op uw mobiele telefoon. Deze gebruikt u om de wijziging van uw tegenrekening in Mijn Aegon te bevestigen.

U ziet de uitleg ook in deze video. Uw tegenrekening moet een Nederlandse betaalrekening zijn waarvan de tenaamstelling gelijk is aan die van uw Aegon rekening. U kunt geen extra tegenrekening toevoegen aan uw Aegon rekening. 

Hebben wij geen geverifieerd mobiel telefoonnummer van u?
Dan kunt u tijdens het wijzigen van uw tegenrekening alsnog een mobiel telefoonnummer opgeven. Om uw mobiele telefoonnummer te verifiëren ontvangt u van ons een controlecode via e-mail of per post. Na verificatie van uw mobiele telefoonnummer kunt u uw tegenrekening wijzigen via Mijn Aegon.

Uw tegenrekening is nog niet direct te gebruiken als deze nog niet bekend is bij Aegon
In dat geval krijgt u van ons een verzoek per e-mail om om aanvullende documenten toe te sturen. 

 

Waarom en hoe identificeer ik mij bij Aegon Bank?

Aegon Bank is wettelijk verplicht om de gegevens van uw identiteitsdocument te registreren
Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het verplicht delen van informatie met de Belastingdienst. Meer informatie hierover kunt u lezen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht

Wij informeren u per e-mail hoe u zich identificeert
Uiteraard zorgen wij dat uw identificatiegegevens veilig zijn bij ons. 

U kunt zelf zorgen voor extra veiligheid door de tekst “Kopie voor Aegon Bank” en de datum waarop u de kopie maakt op het gekopieerde document te vermelden. Zorgt u er wel voordat alle informatie van uw document goed leesbaar blijft.

 

Wat staat er op het jaaroverzicht van mijn Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente?

Op het jaaroverzicht staan gegevens die u nodig heeft voor uw belastingaangifte
Op het jaaroverzicht van uw Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente staat:

 • Het saldo per 01-01 
 • Het saldo per 31-12
 • De bedragen die u zelf heeft gestort 

Op het jaaroverzicht van Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente staat ook de waarde van uw participaties.

Een waardeoverdracht afkomstig van een andere maatschappij staat niet op uw jaaroverzicht
Deze geeft u niet op bij uw belastingaangifte.

Heeft u vragen over het invullen van uw belastingaangifte?
Neem dan contact op met de Belastingdienst of uw adviseur. 

Waar vind ik de opgebouwde rente op de transactierekening van mijn Aegon Beheerd Beleggen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente?

U vindt de opgebouwde rente in Mijn Aegon
U klikt eerst op de rekening waarvan u de rente wilt zien. U vindt de rente bij 'Opgebouwde rente' in het blauwe vlak naast 'Portefeuille waarde' en 'Saldo transactierekening'.

Op de 'Saldo transactierekening' ontvangt u een variabele rente Heeft u een Aegon Beheerd Beleggen? Dan is de rente gelijk aan de rente van Aegon Sparen. U vindt de actuele rente van Aegon Sparen op onze pagina www.aegon.nl/particulier/sparen/internetsparen/actuele-spaarrente

Heeft u een Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente? Dan ontvangt u een variabele rente. Deze rente is gelijk aan de rente van Aegon Lijfrente Sparen. U vindt de actuele rente van Aegon Lijfrente Sparen op onze pagina www.aegon.nl/particulier/pensioen/actuele-rente-banksparen.

Wat is de kwartaalrapportage bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Levensloop en Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek en waar kan ik deze vinden?

Elk kwartaal doen wij verslag van de ontwikkelingen van uw beleggingsrekening
In deze kwartaalrapportage leest u meer over de waardeontwikkeling van uw portefeuille in het afgelopen kwartaal. Ook ziet u bijvoorbeeld uw rendement en de kosten die wij in rekening hebben gebracht in die periode. 

U vindt uw kwartaalrapportage in Mijn Aegon en de Mijn Aegon-app
U logt hiervoor in op Mijn Aegon met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bij ‘Jaaroverzicht en mijn documenten’ onder het kopje ‘Beleggen’ staat de kwartaalrapportage voor u klaar. U opent de kwartaalrapportage door er op te klikken. 

In de kwartaalrapportage ziet u uw bruto- en uw nettorendement
Uw nettorendement is het brutorendement na aftrek van de service- en beheervergoeding die u voor Aegon Beheerd Beleggen betaalt. 

Ook ziet u de service- en beheervergoeding als percentage vermeld. De service- en beheervergoeding hebben invloed op uw rendement. Het percentage laat zien hoe groot deze invloed is. Dit is dus niet het percentage aan kosten dat wij daadwerkelijk in rekening brengen. 

Meer informatie vindt u in de informatiewijzer en op onze pagina Veelgestelde vragen over de kwartaalrapportage.

Wat is een benchmark bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop en hoe is deze samengesteld?

Het rendement van een beleggingsportefeuille kunt u vergelijken met een benchmark
Een benchmark is een objectieve maatstaf. In de kwartaalrapportage maken we gebruik van een zogenoemde samengestelde benchmark. Voor elke beleggingscategorie waarin we voor u beleggen, hebben we een vergelijkbare index geselecteerd. In uw kwartaalrapportage worden deze indexen als één benchmark getoond. In de informatiewijzer leest u uit welke indexen onze samengestelde benchmark bestaat.  

Meer informatie vindt u in de informatiewijzer en op onze pagina Veelgestelde vragen over de kwartaalrapportage.  

Wat is een Modelportefeuille bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?

Wij hebben voor elk risicoprofel een modelportefeuille samengesteld met beleggingsfondsen en liquide middelen
Voor zakelijke waarden wordt belegd in het Aegon Diversifed Equity Fund II en voor vastrentende waarden wordt belegd in het Aegon Diversifed Bond Fund. Voor de invulling van liquide middelen houden wij geld cash aan op uw beleggingsrekening. 

Het rendement van de modelportefeuille wijkt af van uw nettorendement 
Dit komt omdat:
 • Van het nettorendement alle vergoedingen en fondskosten zijn afgetrokken.
 • Van het rendement van de modelportefeuille alleen de fondskosten zijn afgetrokken.
 • Van de benchmark geen kosten zijn afgetrokken. 
Het kan ook zijn: 
 • dat u een risicoprofiel met risicoafbouw heeft. Risicoafbouw betekent dat wij het risico van uw portefeuille afbouwen naarmate uw einddatum dichterbij komt. Dat betekent ook dat de verdeling over de fondsen anders kan zijn dan bij de modelportefeuille. 
 • dat u bijvoorbeeld geen volledig kwartaal heeft belegd. 
 • of u het afgelopen kwartaal geld heeft gestort of opgenomen van zijn beleggingsrekening. 
Meer informatie vindt u in de informatiewijzer en op onze pagina Veelgestelde vragen over de kwartaalrapportage.
Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads