Per 15 oktober 2021 kunt u geen nieuwe Aegon Ontslagvergoeding Sparen afsluiten

Het is vanaf 15 oktober 2021 niet meer mogelijk om een nieuwe Aegon Ontslagvergoeding Sparen af te sluiten. Bestaande klanten kunnen hun Aegon Ontslagvergoeding Sparen blijven gebruiken.

Waarom?

Aegon Bank en Knab zijn samen verder gegaan als één bank, onder één naam: Knab. Aegon Bank maakt de strategische keuze om binnenkort haar bancaire producten alleen nog via Knab aan te bieden. Knab is een online bank, waarbij klanten hun producten zelf afsluiten via de app. Daarom heeft Aegon Bank besloten om per 15 oktober 2021 te stoppen met de verkoop van de bancaire producten onder het Aegon Bank-label. Bestaande klanten kunnen hun Aegon Bank-producten blijven gebruiken.

Laat uw ontslagvergoeding verder groeien

Met Aegon Ontslagvergoeding Sparen spaart u met belastingvoordeel. Met het geld dat u spaart, regelt u een uitkering om tijdelijk of eerder te stoppen met werken.

Wat en hoe?

Wat is een Aegon Ontslagvergoeding Sparen?
Bekijk

Kosten

Wat kost Aegon Ontslagvergoeding Sparen u?
Bekijk

Productkenmerken

Alle details van Aegon Ontslagvergoeding Sparen
Bekijk

Documenten

Documenten Aegon Ontslagvergoeding Sparen
Bekijk

De Aegon Ontslagvergoeding Sparen is een geblokkeerde rekening

U ontvangt variabele of een vaste rente. De vaste rente krijgt u, wanneer u een deposito op uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen afsluit.

Door uw ontslagvergoeding of stamrecht onder te brengen op een Aegon Ontslagvergoeding Sparen stelt u het betalen van belasting uit. U betaalt belasting op het moment dat u een uitkering aankoopt of uw Aegon Ontslagvergoeding in één keer uit laat keren.

Voor uw bestaande Aegon Ontslagvergoeding Sparen betaalt u geen kosten.

Minimale inleg

Geen

Looptijd

Uiterlijk tot 31 december in het jaar waarin u de AOW leeftijd bereikt

Rentegarantietermijn

30 dagen: dit gaat in op de dag dat uw adviseur de offerte maakt of dat u de rekening zelf online afsluit

Extra stortingen mogelijk

Ja

Uitkering bij overlijden

Kapitaal op de rekening valt in de erfboedel

Vervroegd beëindigen mogelijk

Ja, mits u er een lijfrente uitkering voor aankoopt. Dit kan vanaf 10 jaar voor AOW-leeftijd.

Wilt u onafhankelijke informatie over pensioen? Lees meer op Wijzer in geldzaken.

Aegon Ontslagvergoeding Sparen is een product van Aegon Bank N.V. Aegon Bank N.V. is statutair gevestigd in Den Haag, handelsregister 30100799, Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden. Aegon Bank N.V. is ingeschreven in het register van de AFM en DNB.

Algemeen

U opent een deposito via Mijn Aegon of de Mijn Aegon App
Na het inloggen klikt u op de rekening waar u een deposito op wilt openen. In het vak ‘Direct regelen’ aan de rechterkant klikt u op ‘Deposito openen’. In de pop-up kiest u het bedrag, de looptijd en gaat u akkoord met de deposito afspraak. Het bedrag waarvoor u het deposito wilt openen, moet op uw rekening staan.

U kunt op uw rekening meerdere deposito's met verschillende looptijden en bedragen openen
Als u het deposito opent ziet u de rente en verschillende looptijden.
 

Aegon Ontslagvergoeding Sparen
Voor een Aegon Ontslagvergoeding Sparen kunt u een deposito afsluiten met een looptijd tussen de 1 en 30 jaar.

U kunt een deposito openen bij Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Lijfrente Sparen.

De Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie zijn van toepassing op Aegon Bank N.V.
U vindt alle informatie hierover op onze pagina Wat houdt de Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie in?

Uw bankafschrift downloadt u via Mijn Aegon
Voor het downloaden van de transacties vanaf 1 december 2018 doorloopt u de volgende stappen:
 • U gaat naar uw rekening.
 • Bij 'Bij- en afschrijvingen' klikt u op 'Alle bij- en afschrijvingen'.
 • Daar vindt u de knop 'Download'. Er opent een pop-up, daar selecteert u de gewenste periode.
 • Vervolgens klikt de klant op 'Download PDF'.
Bankafschriften met transacties van mei 2012 tot december 2018 staan in Mijn Aegon bij ‘Jaaroverzicht en Documenten’.

Wilt u een bankafschrift met transacties voor 1 mei 2012?
Dan ontvangen wij graag bewijsvoering waaruit blijkt dat u het bankafschrift nodig heeft voor bijvoorbeeld de gemeente of uw advocaat. Uit die bewijsvoering moet blijken:
 • Dat u het bankafschrift nodig heeft 
 • En van welke periode
U stuurt de informatie naar ons via ons webformulier Digitaal loket bankzakenU kiest hiervoor de optie 'Ik wil iets anders vragen of doorgeven', met daarna de keuze 'Documenten toesturen naar aanleiding van eerder contact.'. 

Overboeken

Het tegoed van beiden kunt u inzien via Mijn Aegon
Hiervoor klikt u na het inloggen op Mijn Aegon op de rekening waarvan u het saldo wilt inzien. U ziet dan gelijk in het blauwe vlak bovenaan de pagina, het saldo van uw rekening. Hier staat 'Saldo'. Dit geldt voor:

 • Aegon Sparen 
 • Lijfrente: Aegon Lijfrente Sparen, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren en Aegon Lijfrente Uitkeren
 • Ontslagvergoeding: Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren
 

Het saldo Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek inzien
Bij een beleggingsrekening staat er 'Saldo transactierekening' en 'Portefeuille waarde'. Saldo transactierekening, is geld dat niet vaststaat in beleggingsfondsen. Portefeuille waarde is de huidige waarde van de participaties die u heeft in de beleggingsfondsen.

De waarde moet een een ontslagvergoeding, gouden handdruk of een stamrecht zijn
En afkomstig vanuit een Stamrecht B.V., van een andere bank of verzekeraar of de (oude) werkgever. 

 • Bij een storting uit een Stamrecht B.V. hebben wij een verklaring van de belastingdienst nodig.
 • Bij storting vanuit een stamrechtverzekering, een stamrechtspaarrekening of een stamrechtbeleggingsrekening is een RVU-verklaring nodig van de overdragende partij. In deze RVU verklaring staat dat de waarde géén Regeling Vervroegde Uittreding is.

Wanneer de uitkeringen van uw Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren zijn ingegaan, is het niet meer mogelijk een extra waardeoverdracht op uw Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren te laten storten. Dit is wel mogelijk bij Aegon Ontslagvergoeding Sparen.

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Sparen vindt u op www.aegon.nl/particulier/pensioen/veelgestelde-vragen-over-ontslagvergoeding-sparen.
Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren vindt u op www.aegon.nl/particulier/pensioen/ontslagvergoeding-uitkeren.

U heeft tot 31 december in het jaar waarin u de AOW leeftijd bereikt om het saldo op te nemen
U opent een uitkerende rekening om periodiek een uitkering te ontvangen of u neemt het saldo van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen in één keer op. Meer informatie hierover vindt u in de Veelgestelde vraag Hoe kan ik mijn Aegon Ontslagvergoeding Sparen beëindigen?

Het is vanaf 15 oktober niet meer mogelijk om een nieuwe rekening af te sluiten. Bestaande klanten kunnen hun rekening blijven gebruiken. 

Hoe u een inkomende waardeoverdracht regelt is afhankelijk van uw situatie
 • Heeft u een inkomende waardeoverdracht opgegeven bij het openen van uw rekening bij Aegon Bank? Informeert u in dit geval de bank of verzekeraar waar de waarde van afkomstig is. 
 • Heeft u al een rekening bij Aegon en wilt daar op bijstorten? Informeert u dan de bank of verzekeraar waar de waarde van afkomstig is. U gebruikt hiervoor het formulier 'Verzoek tot waardeoverdracht lijfrente.pdf'. Deze vindt u op de pagina www.aegon.nl/particulier/klantenservice/veelgebruikte-formulieren. Hierop staan de gegevens van Aegon die bank of verzekeraar nodig heeft om de waarde over te dragen.

De bank of verzekeraar van herkomst maakt de waarde over zodra zij de benodigde documenten ontvangen
Het is niet nodig om Aegon Bank vooraf te informeren over de binnenkomende waardeoverdracht. 

Deze informatie geldt voor Aegon Lijfrente Sparen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Ontslagvergoeding Sparen, Aegon Lijfrente Uitkeren en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren.
U kunt uw saldo (gedeeltelijk) laten overdragen 
Hiervoor heeft u eerst een vervangend product nodig bij een andere bank of verzekeraar. Daarnaast hebben wij van u een verzoek nodig. Zo weten wij zeker dat u toestemming geeft voor de waardeoverdracht.

U geeft het verzoek tot waardeoverdracht door via het webformulier 
U gebruikt hiervoor het webformulier Digitaal loket bankzaken.
In het verzoek moeten de volgende gegevens staan:
 • Uw naam en adres
 • Het rekeningnummer van uw rekening bij Aegon Bank
 • De naam en het rekeningnummer van de bank of verzekeraar waar het saldo naartoe moet
 • Uw handtekening
 • En of u een gedeelte of het gehele saldo over wenst te dragen naar deze bank of verzekeraar.

U kunt een waardeoverdracht van het saldo van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen naar een stamrecht B.V. doen
Dit kan met het totale saldo of een deel van uw saldo. Wij voeren de waardeoverdracht uit, als wij van u een verklaring van de Belastingdienst ontvangen. Uit deze verklaring moet blijken dat Aegon:

 • niet meer inhoudingsplichtig is
 • niet meer aansprakelijk is voor de revisierente bij overheveling van het saldo naar uw eigen B.V.

Wijzigen

Als u het gehele bedrag van uw ontslagvergoeding in één keer wilt opnemen stuurt u een verzoek
U stuurt dit verzoek naar Aegon via het webformulier 'Digitaal loket bankzaken'. U ontvangt dan van ons een brief over de afkoop met daarbij een akkoordverklaring. Bij het terug zenden van de akkoordverklaring zendt u ons ook een kopie van uw identiteitsbewijs en een kopie van een bankafschrift. Hoe u een bankafschrift downloadt bij uw bank en wat hierop zichtbaar moet zijn vindt u op onze pagina 'Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank'.

Beëindigt u uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen met daarop een actief deposito?
Dan betaalt u administratie- en afkoopkosten als u het deposito eerder stopzet. Deze kosten worden gespecificeerd in de brief die u van ons ontvangt.

Het is niet altijd voordelig om uw saldo van uw ontslagvergoeding op te nemen
Laat voor advies uw gegevens achter op ons webformulier ‘Advies nodig?’. Afhankelijk van uw keuze neemt uw eigen adviseur, een Aegon adviseur of een onafhankelijk adviseur contact met u op. Of u zoekt zelf naar een adviseur bij u in de buurt op onze pagina Zoek een onafhankelijk adviseur.

 

Jouw tegenrekening wijzig je via Mijn Aegon of de Mijn Ageon App
Na het inloggen op Mijn Aegon:

 • Selecteert je jouw rekening
 • Klik je in het blok ‘Direct regelen’ op ‘Tegenrekening wijzigen’
 • Daarna vul je de nieuwe tegenrekening in. De tenaamstelling staat al ingevuld en kun je niet wijzigen.
 • Je klikt op 'Volgende' en upload het bankafschrift van jouw tegenrekening. 
 • Daarna klik je op ‘Versturen’.

Jouw tegenrekening moet een Nederlandse betaalrekening zijn. De tenaamstelling moet gelijk zijn aan die van jouw Aegon rekening. 

Heb je meerdere tegenrekeningen?
Dan is het niet mogelijk om jouw tegenrekening via Mijn Aegon of de Mijn Aegon App te wijzigen. Je stuurt ons hiervoor een verzoek via www.aegon.nl/reactie/bankzaken.

Rente en fiscaliteiten

U vindt de actuele rente op uw rekening in Mijn Aegon
U klikt hiervoor in Mijn Aegon op de rekening waarvan u de actuele rente wilt weten. U vindt de actuele rente naast de huidige waarde van uw rekening. 

Je vindt jouw jaaroverzicht in Mijn Aegon en in de Mijn Aegon app
Of je jouw jaaroverzicht ook per post ontvangt, staat op onze pagina Jaaroverzicht. Hier lees je ook wanneer het jaaroverzicht beschikbaar is. 

Je vindt het jaaroverzicht onder 'Documenten' 
Deze optie staat in Mijn Aegon. In de Mijn Aegon app klik je op de optie 'Mijn documenten'. Klik op het download-icoon om het jaaroverzicht te openen. In de pdf heb je de mogelijkheid het jaaroverzicht op te slaan of te printen. 

Heb je geen jaaroverzicht ontvangen?
Bekijk onze Veelgestelde vraag Wat doe ik als ik geen jaaroverzicht heb ontvangen?.

Meer informatie over het jaaroverzicht vind je op onze pagina Jaaroverzicht.