De risico's van beleggen

Image

Beleggen via Netto Havenpensioen kan op lange termijn een goed rendement opleveren. Maar, goed om te weten: met beleggen loopt u risico’s. Daar willen we graag duidelijk over zijn. De waarde van uw beleggingen kan namelijk schommelen. U kunt (een deel van) uw inleg kwijtraken. Beleg dan ook alleen met geld dat u een langere tijd niet nodig heeft.

Wat zijn de risico’s van beleggen?

We vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico’s van beleggen. Zo kunt u een bewuste keuze maken voor beleggen. Daarom hebben we de belangrijkste risico’s van beleggen voor u op een rij gezet.

Koersrisico

Koersrisico is het risico dat de koers van beleggingen voor korte of langere tijd schommelt. De koers kan stijgen of dalen door bijvoorbeeld een bericht over een bepaald bedrijf, de financiële markten in het algemeen of de rentestand.

Valutarisico

Valutarisico is het risico dat de waarde van de beleggingen die niet luiden in euro kan worden beïnvloed door de ontwikkelingen van de valutakoersen (ten opzichte van de euro) waarin deze beleggingen verhandelbaar zijn.

Valutakoersen kunnen grote schommelingen laten zien. Dit betekent dat de resultaten van beleggingen in een beleggingsprofiel door valutabewegingen kunnen worden beïnvloed, zowel positief als negatief.

Marktrisico

Het marktrisico is het risico dat de koersen van beleggingen beïnvloed worden door het sentiment op de financiële markten (markten voor zakelijke en vastrentende waarden). Bij een positief sentiment kan de koers van een belegging stijgen en bij een negatief sentiment kan de koers dalen.

Dit sentiment kan door diverse factoren worden beïnvloed. Zoals het vertrouwen van consumenten in de economie, veranderingen van de rente en als gevolg van politieke risico’s.

Het marktrisico is niet voor alle beleggingscategorieën gelijk. Voor obligaties is het over het algemeen kleiner dan voor aandelen. Voor aandelen is het risico in de landen met goed ontwikkelde kapitaalmarkten meestal minder hoog dan in landen waar de kapitaalmarkten nog in ontwikkeling zijn.

Structuur-, economische en politieke risico’s en de mogelijke invloed van internationale crises en rampen laten zich niet voorspellen en kunnen tijdelijk of langdurig negatief van invloed zijn op de koers en het rendement. Daarom kan geen zekerheid worden gegeven dat de beleggingsdoelstelling van een risicoprofiel zal worden behaald.

Renterisico

Het renterisico is het risico dat de koers van een belegging verandert door een wijziging in rentestanden. Dit risico is voor vrijwel alle beleggingscategorieën van toepassing. Het renterisico bestaat uit twee componenten: het koersrisico en het herbeleggingsrisico.

Rendementsrisico

Het rendement van de beleggingen binnen Aegon Beheerd Beleggen over de periode van aankoop-moment tot verkoopmoment staat niet op een eerder moment vast dan op het moment van verkoop. Het rendement is niet gegarandeerd. Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling zal worden behaald. De waarde van beleggingen binnen Aegon Beheerd Beleggen schommelt met koerswijzigingen in de onderliggende beleggingsfondsen waarin wordt belegd. En is onder andere afhankelijk van de beleggingscategorieën, de financiële instrumenten waarin wordt belegd en de keuzes worden gemaakt bij de uitvoering van hun beleggingsbeleid.

Wilt u meer weten?

Wilt u uitgebreide informatie over de risico’s van beleggen?