AEGON Equity Europe Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Europa. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid kunnen zijn: selectiebeleid van landen, sectoren en individuele aandelen. Het actieve beleid wordt ingevuld door gebruik te maken van een long/short aandelen strategie.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Equity Europe Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Equity Europe Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Equity Europe Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 02/28/2023
Rendementen in %
Lopend jaar
8.68
Afgelopen maand
1.67
Afgelopen 3 maanden
4.85
Afgelopen jaar
4.61
Afgelopen 3 jaar
8.08
Afgelopen 5 jaar
5.52
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
30-03-2023
33.67
29-03-2023
33.33
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Aandelen
Risico
5