AEGON Equity Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten over de hele wereld waarvan 50% in Europa en 50% in de rest van de wereld (Noord-Amerika, Japan, Azië en opkomende aandelenmarkten). Het beleggingsproces is erop gericht om vermogensgroei te behalen door middel van een actief beleid. Hierbij wordt belegd in hedgefondsen die gebruik kunnen maken van verschillende beleggingsstrategieën.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Equity Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Equity Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Equity Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 01/31/2024
Rendementen in %
Lopend jaar
1.93
Afgelopen maand
1.93
Afgelopen 3 maanden
12.83
Afgelopen jaar
12.34
Afgelopen 3 jaar
9.28
Afgelopen 5 jaar
9.18
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
24-05-2024
74.12
23-05-2024
74.14
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Aandelen
Risico
6

Fondsrapportages en jaarverslagen