AEGON Global High Yield Fund (EUR)

Het Fonds belegt, direct of indirect, in hoogrenderende obligaties uitgegeven door Amerikaanse of Europese bedrijven en instellingen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van sectoren en individuele obligaties.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Global High Yield Fund (EUR)

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Global High Yield Fund (EUR). Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Global High Yield Fund (EUR). Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 01/31/2024
Rendementen in %
Lopend jaar
0.28
Afgelopen maand
0.28
Afgelopen 3 maanden
7.54
Afgelopen jaar
7.37
Afgelopen 3 jaar
0.79
Afgelopen 5 jaar
2.62
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
16-05-2024
9.71
15-05-2024
9.71
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Hoogrenderende bedrijfsobligaties
Risico
4