Skip to main content

Aegon Mix Fund

Het AEGON Mix Fund, direct of indirect, wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende en ontwikkelde aandelenmarkten en in obligaties genoteerd in euro van landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie met een minimale rating van AA. Verder kan er worden belegd in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen en kan er worden belegd in de markten voor grondstoffen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid kunnen zijn: Selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en obligaties, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het innemen van duration- en yieldcurve posities.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement Aegon Mix Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het Aegon Mix Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het Aegon Mix Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Rendementen per 28-02-2015
Rendementen in %
Afgelopen maand
2.69
Afgelopen 3 maanden
7.40
Afgelopen 6 maanden
9.42
Afgelopen jaar
18.89
Afgelopen 3 jaar
10.66
Afgelopen 5 jaar
9.41
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
26-03-2015
30.27
25-03-2015
30.24
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
4.0

Terug naar vorige pagina