Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

AEGON Mix Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende en ontwikkelde aandelenmarkten en in obligaties genoteerd in euro van landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie met een minimale rating van AA. Verder kan er worden belegd in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen en kan er worden belegd in de markten voor grondstoffen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid kunnen zijn: Selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele aandelen en obligaties, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het innemen van duration- en yieldcurve posities.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Mix Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Mix Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Mix Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-07-2016
Rendementen in %
Afgelopen maand
1.39
Afgelopen 3 maanden
4.98
Afgelopen 6 maanden
0.00
Afgelopen jaar
2.36
Afgelopen 3 jaar
7.49
Afgelopen 5 jaar
7.64
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
29-08-2016
30.19
26-08-2016
30.08
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
4.0

Terug naar vorige pagina