Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

AEGON Mix Fund

Onderhoud aan het Aegon Mix Fund

Het is vast geen nieuws voor u: de rente is de laatste tijd sterk gedaald. Onze fondsbeheerders vonden het daarom noodzakelijk dat de samenstelling van het Aegon Mix Fund werd aangepast. Lees verder om te weten elke wijzigingen wij hebben doorgevoerd. En wat dit voor u betekent als u in het Aegon Mix Fund belegt.

Lees verder

 

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden (25% - 65%) en vastrentende waarden (35% - 75%). Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: aandelen, (indirect) vastgoed, grondstoffen en hedge funds. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties, emerging market debt, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen aan de categorie zakelijke waarden of vastrentende waarden, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven. Het Fonds kan zodoende beleggen in nieuwe beleggingscategorieën, instrumenten, technieken of structuren, die door de Beheerder geschikt worden geacht voor het realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid van het Fonds.

Dit Fonds maakt gebruik van actief asset allocatie beleid. Dit houdt in dat de allocatie over de beleggingscategorieën niet vast staat. De Beheerder zal bij de allocatie het risicoprofiel afwegen ten opzichte van het verwachte rendement. Zo kan het dus voorkomen dat bijvoorbeeld het percentage aandelen of obligaties waarin wordt belegd het ene jaar flink hoger of lager is dan in andere jaren. Dit kan, omdat de marktomstandigheden, en zodoende ook het verwachte rendement en risico, voor deze beleggingscategorieën wijzigen. Actief asset allocatie beleid kan alleen goed worden uitgevoerd indien er voldoende ruimte is om de allocatie van beleggingscategorieën te bepalen en er bovendien ruimte is om nieuwe beleggingscategorieën toe te voegen.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Mix Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Mix Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Mix Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-10-2017
Rendementen in %
Lopend jaar
3.26
Afgelopen maand
1.93
Afgelopen 3 maanden
2.94
Afgelopen jaar
6.24
Afgelopen 3 jaar
4.96
Afgelopen 5 jaar
6.66
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
20-11-2017
31.84
17-11-2017
31.79
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
4.0

Terug naar vorige pagina