AEGON Rente Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in staatspapier genoteerd in euro, van landen uit de Core Eurozone benchmark. Het beleggingsbeleid is gericht op waardetoevoeging, onder andere door het innemen van duration- en yieldcurve posities en door middel van een actief selectiebeleid van landen.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Rente Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Rente Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Rente Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 02/29/2024
Rendementen in %
Lopend jaar
-2.22
Afgelopen maand
-1.53
Afgelopen 3 maanden
1.43
Afgelopen jaar
4.77
Afgelopen 3 jaar
-6.05
Afgelopen 5 jaar
-3.01
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
11-04-2024
20.51
10-04-2024
20.60
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Staatsobligaties
Risico
4

Fondsrapportages en jaarverslagen